Közülük 2207-en állami ösztöndíjas képzésre jutottak be. A pótfelvételi azok számára nyújt lehetőséget a felsőoktatásba való bekapcsolódásra, akiket júliusban nem vettek fel, vagy nem is jelentkeztek.

A pótfelvételiben idén is egy szakra, egy intézménybe lehetett jelentkezni. 2022-ben számos állami ösztöndíjas képzés közül lehetett választani: 35 egyetemen, illetve főiskolán nyílt lehetőség agrár, hitéleti, informatika, műszaki, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés és természettudomány képzési területek bizonyos szakjaira benyújtani a jelentkezést. Továbbá 47 egyetem, illetve főiskola hirdetett meg mind a 15 képzési területen önköltséges finanszírozási formában képzéseket. Alapképzésre 4039, felsőoktatási szakképzésre 1046, osztatlan képzésre 653, mesterképzésre pedig 667 hallgatót vettek fel.

A képzési területek sorrendje a felvettek szempontjából a következő: gazdaságtudományok (1469), pedagógusképzés (999), műszaki terület (742) és informatika terület (609). A legnépszerűbb alap- és osztatlan mesterképzések a felvettek száma alapján a jogász (428), a gazdálkodási és menedzsment (348), a gyógypedagógia (235), a kereskedelem és marketing (148), az óvodapedagógus (188) és a tanító (125).

A magyar állami ösztöndíjas képzések közül a legtöbb hallgató a pedagógus képzési területre (707) jutott be, ezt követi a műszaki képzési terület 488 fővel; ez mindkét esetben több mint 100-100 hallgatóval haladja meg a tavalyi számot. Örömteli, hogy a pedagógusképzés területén minden szakra jelentős számban nyertek felvételt ösztöndíjas hallgatók, közülük 129-en osztatlan tanárképzésben kezdhetik meg a tanulmányaikat. Az agrár, az informatika, és az egészségtudományi területekhez tartozó alapképzési szakokon is több mint 200–200 hallgató kezdheti meg ösztöndíjas képzésben a tanulmányait.

A legtöbb hallgatót a Szegedi Tudományegyetem (593), a Debreceni Egyetem (573), az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (531), a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem (477) és a Pécsi tudományegyetem (412) vett fel.

Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár kifejtette: „Jó hír, hogy a tudásszomj és továbbtanulási szándék megvan a magyar fiatalokban, a hallgatókat pedig motiválhatja továbbtanulásukban, hogy diplomájuk értékét nem csak a nemzetközi rangsorok, hanem a piac is nagyra értékeli, így elmondhatjuk, hogy ma egy diplomás szinte azonnal munkát kap és bérelőnye is jelentős, másfélszer-kétszer annyit keres, mint diplomával nem rendelkező kortársa.”