Az UNICEF Magyarország november 20-án, a Gyermekjogi Egyezmény elfogadásának 30. évfordulóján hirdette ki az UNICEF Gyerekbarát Település pályázat végeredményét. Idén a címet és a vele járó 2 millió forintot Jászboldogháza és Tata nyerte el. Az UNICEF Magyarország pályázatára 2019-ben is számos pályázat érkezett, a díjról szakértőkből álló független értékelő bizottság döntött, a munkában részt vett az UNICEF Magyarország két Fiatal Nagykövete is. Minden évben azok a települések nyerhetik el a címet, amelyek a gyermekek jogait kiemelt kérdésként kezelik. A bizottság azt is ellenőrzi, hogy a vállalásokat hosszabb távon is betartják-e a települések, önkormányzatok.

Az eredetileg „Gyermekbarát Városok” (Child Friendly Cities) néven megszületett kezdeményezés minden olyan közösségben kifejleszthető és alkalmazható, ahol gyermekek élnek: legyen az nagy vagy kicsi, városi vagy vidéki település. A mára globálissá vált programot 1996-ban indították útjára Európában, és azóta számos uniós tagállamban nagy sikerrel bonyolítják le a helyi önkormányzatok és az adott ország UNICEF Nemzeti Bizottságán keresztül.

A Gyerekbarát Települések számára fontos, hogy a gyermekek hatással lehessenek a közösségük életére, elmondhassák a véleményüket, hozzáférjenek az alapvető szolgáltatásokhoz és olyan környezetben élhessenek, amely biztonságot nyújt a számukra. Kiemelt jelentősége van még annak, hogy a gyermekek részt vehessenek a település kulturális életében, valamint egészséges környezetben, a kizsákmányolás és erőszak minden formája nélkül élhessék mindennapjaikat.

A település fejlődését számos előremutató civil kezdeményezés segíti

Jászboldogháza esetében az értékelő bizottság kiemelte, hogy a pályázat a helyi általános iskolára, valamint a gyermekrészvétel fejlesztésére épít és reális célkitűzéseket fogalmaz meg. A település fejlődését számos előremutató civil kezdeményezés segíti, a 2 millió forintot pedig az önkormányzat a művelődési ház felújítására, egy fiataloknak szóló közösségi tér létrehozására fordítja.

Tata városa 2018-ban fejezte ki csatlakozási szándékát az UNICEF Gyermekbarát Település kezdeményezéshez. Az értékelő bizottság többek között kiemelte, hogy a város külön figyelmet fordít a gyermekek korai fejlesztésére és a sajátos nevelési igényű gyerekekre, valamint a település kiválóan biztosítja az akadálymentesítést a fogyatékkal élő fiatalok és felnőttek számára egyaránt. Jól működik a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer, a tehetséggondozás, valamint sokféle ösztöndíjra pályázhatnak a fiatalok.

– Jászboldogháza településen az elmúlt évtizedekben nagy hangsúlyt fektettünk a gyermekek életkörülményeinek javítására és ez által egyértelműen a szülők életére is – mondta Szűcs Lajos, Jászboldogháza polgármestere. (...) Az önkormányzat is folyamatosan prioritásként tekint az oktatás-nevelés kérdésére, így 12 éve annak, hogy iskolabuszt indítottunk a környező tanyavilág gyermekeinek, majd felújítottuk és fejlesztettük intézményeinket, ezzel megkönnyítettük életüket. Iskolánk tanulóinak fele a környező településekről bejáró gyermek.

– Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy Tata városa azon települések egyike, amely elnyerhette az UNICEF Gyerekbarát Település díj megtisztelő címet – mondta Michl József, Tata polgármestere. – A munkának, amelyet eddig is végeztünk, a legfontosabb üzenete az volt, hogy legyen minden szülőnek munkája, legyen mindenkinek tisztességes otthona, és a gyermekei olyan körülmények között nőhessenek fel, ahol testben, lélekben, szívben, szeretetben is erősödni tudnak. Kiemelten fontosnak tartjuk a felnövekvő generáció számára a testi és szellemi fejlődéshez szükséges intézmények és eszközök biztosítását. (...) A gyerekek folyamatosan részt vesznek a település kulturális életében, egészséges és biztonságos környezetet teremtünk számukra a mindennapok megéléséhez.

– Az önkormányzatok hozzáállása kulcsfontosságú a gyermekjogok érvényesítése szempontjából, hiszen a fiatalok a saját lakóhelyükön, közösségükben igénylik a leginkább, hogy odafigyeljenek az igényeikre és itt tudják a leghatékonyabban hallatni a hangjukat is. (...) Közös cél az, hogy a települések tovább fejlesszék gyermekbarát eljárásaikat, majd megosszák jógyakorlataikat más településekkel is – mondta Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója.