A pályázat célja

A pályázat célja, hogy szabad teret engedjen a fenntartható jövő megvalósítására irányuló konkrét célok, valamint a célok elérését biztosító eszközök megfogalmazásának.

Olyan esszéket várunk, melyből kiderül, hogy a pályázónak személyesen mit jelent a fenntartható fejlődés, és az megítélése szerint milyen szerepet fog játszani a jövőben. E mellett azonban az esszének tartalmaznia kell egy olyan konkrét elképzelést, vagy még kevéssé ismert jó gyakorlatot, melyet a pályázó a saját környezetében szeretne megvalósítani, továbbfejleszteni, népszerűsíteni annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődés ügyét előmozdítsa.

Új, a fenntarthatósághoz kapcsolódó start up ötleted van? Bemutatnál egy helyi közösségi kezdeményezést, esetleg egy fenntarthatóságot elősegítő eljárást? Oszd meg velünk!

A pályázók köre

16-25 éves, magyarországi és külhoni magyar fiatalok

Pályázati kritériumok:

• Pályázni a fenntarthatóság témakörében elkészített, 2500 szó (kb. 5 oldal) terjedelmű, kizárólag saját gondolatokat, véleményt tartalmazó esszével lehet. A pályamunka után a mellékletek 4 oldalt tehetnek ki (mellékletnek számít minden kép, diagram, ábra és az irodalomjegyzék).

• A dolgozathoz címoldalt kell készíteni. A címoldal kivételével a dolgozaton jelölni kell az oldalszámot.

• A szöveget Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel, 2,5 cm oldalsó, alsó és felső margóval, sorkizárással kell megírni.

• A dolgozaton nem szerepelhet semmilyen személyes adat, illetve fénykép a pályázóról.

• Egy szerző maximum egy esszével nevezhet, szerzőtársak nem pályázhatnak.

Döntés és értékelés, díjak:

A felhívásra beérkező pályázatokból 5 fős zsűri választja ki a legjobbat.

• A legjobb pályamunkák szerzői közül az I. helyezett bruttó 200 ezer Ft, a II. helyezett bruttó 150 ezer Ft, a III. helyezett bruttó 100 ezer Ft értékű jutalomban részesül.

• A pályázat I. helyezettje emellett szakmai gyakorlaton vehet részt a Nemzeti Ifjúsági Tanácsnál.

• A pályázat I-III. helyezettje továbbá szakmai rendezvényeken, konferenciákon mutatkozhat be esszéjével.

A zsűri tagjai:

• Az EMMI Fiatalokért Felelős Helyettes államtitkárságán dolgozó szakmai vezető

• Az EMMI Fiatalokért Felelős Helyettes államtitkárságán dolgozó két szakmai referens

• A Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke

• Az EMMI által felkért szakértő

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. szeptember 30. 24:00

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az ifjusagugy@emmi.gov.hu címen. A pályázathoz PDF formátumban szükséges mellékelni a pályamunkát. A pályázatot a „Fenntarthatóság esszépályázat – 2020” jeligével, továbbá a pályázók azonosítását és elérhetőségét biztosító információkkal kell ellátni.

Eredményhirdetés:

2020. október 21. („Földünkért világnap”)

Kapcsolat:

A pályázatról szóló információk e kiírással együtt megtalálhatók a futournet.hu, valamint az unp.hu weboldalakon, illetve információ kérhető a lebonyolítótól az ifjusagugy@emmi.gov.hu e-mail címen.

(fotó: Shutterstock)