Ki igényelheti?

Meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló szülők, életkoruktól függetlenül.

Előre vállalt gyermek után házaspárok, akik közül legalább az egyik félnek 40 év alattinak kell lennie.

Jogosultsági feltételek

A folyamatos biztosítási jogviszony időtartamába be kell számítani azt az időtartamot, amíg az igénylő a kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

Ki minősül gyermeknek?

Az igénylővel közös háztartásban élő:

  • a magzat vagy az ikermagzat a várandósság betöltött 12. hetét követően,
  • aki az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja és a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy, ha ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

Mekkora a CSOK mértéke?

Új lakás vagy családi ház vásárlása, építése esetén

Használt lakás vagy családi ház vásárlása, bővítése esetén

Hol igényelhető a CSOK?

A CSOK iránti kérelmet – a Magyar Államkincstárral szerződést kötő – hitelintézethez (kereskedelmi bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) lehet benyújtani.