Az idősek aktív időtöltését segítő programok előkészítését, szervezését és lebonyolítását oktató képzés indul a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében. Az idősügyi referens felismeri az életkori sajátosságokból adódó speciális szükségleteket, eligazodik a programok jogi környezetében, és részt vesz az idősügyi programok előkészítésében, kivitelezésében. Az idősügyi referens együttműködik a települési önkormányzat szakembereivel és azokkal a helyi civil szerveződésekkel, amelyek az aktív idősödés feladataiban szerepet vállalnak.

Az idősügyi referens képzésen részt vehet bárki, aki legalább érettségi végzettséggel rendelkezik és idősügyi referens szakmai végzettséget szeretne szerezni. A képzés 100 órás, amelyből 49 órát személyes oktatás, 50 óra pedig távoktatásban történik. Az idősügyi referens képzés május 17 és július 25-e között lesz, a személyes részvételt igénylő oktatás Budapesten lesz, pénteki napokon.

A képzésre jelentkezni regisztráció után a következő linken lehet: https://csaladbaratorszag.hu/o/25

Jelentkezési határidő: 2019.05.10.

A képzési program megnevezése: Idősügyi referens

A képzés jellege: a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó támogatott egyéb szakmai képzés

A képzés célja: Cél, hogy a résztvevő képessé váljon az idősügyi referens munkakör betöltésére. Képes legyen aktívan hozzájárulni a helyi aktív idősödést segítő programok előkészítéséhez, szervezéséhez és lebonyolításához. Fel tudja ismerni az időskori életkori sajátosságokból adódó speciális szükségleteket. El tudjon igazodni a programok jogi környezetében, jogkövető módon részt tudjon venni az idősügyi programok előkészítésében, kivitelezésében. Képes legyen hatékonyan együttműködni a települési önkormányzat illetékes szakembereivel, valamint azokkal a helyi civil szerveződésekkel, melyek az aktív idősödés feladataiban szerepet vállalnak.

A képzés célcsoportja: A képzési program célcsoportja minden olyan személy, aki legalább érettségi végzettséggel rendelkezik és idősügyi referens szakmai végzettséget szeretne szerezni.

A képzésen való részvételhez előírt feltételek: érettségi végzettség

A képzés óraszáma: 100 óra (49 óra jelenléti képzés, 51 óra távoktatás)

A képzés formája: távoktatás

A képzés helyszíne: Budapest

A képzés időpontja: 2019.05.17. - 2019.07.25.

A képzés elvégzését igazoló dokumentum megnevezése: tanúsítvány

A képzés költsége: A képzésben résztvevőt terhelő képzési díj összege 0 Ft. A képzési díj az EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 – azonosítószámú Családbarát ország megnevezésű kiemelt projekt keretében kerül finanszírozása.

A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001720/2017/B001