A kérelem előterjesztésekor mindenképp ott kell lennie személyesen mindkét igénylőnek? Ha aláírta a „nem megjelenő” ügyfél, akkor egyedül benyújthatja a másik fél a kérelmet?

Tekintettel arra, hogy közös igénylőkről van szó, elvárás az együttes megjelenés.

Elektronikus ügyintézésre van lehetőség?

Mivel a rendelet nem zárja ki az elektronikus ügyintézést, így az E-ügyintézési törvény értelmében nem tagadhatják meg a járási hivatalok a kérelem elektronikus úton – így pl. elektronikus aláírással – történő benyújtását.

Kizárólag együttes igénylésre van lehetőség? Ha egyedül igényli (mert nincs házastársa/élettársa), akkor lehet adóstárs?

Ha nincs házas/élettárs, akkor lehet egyedül igényelni. Adóstárs kizárólag a házas- vagy élettárs lehet, egyedülálló esetében tehát nem szerepelhet más adóstárs.

Az érintett ingatlanban együttes igénylésnél összesen 50% tulajdoni hányad szükséges. Mindkét félnek kell bejegyzett tulajdonjoggal rendelkezni? Ez érvényes a lakáscélú valamint a 2017 előtti szabad felhasználású hitelekre is?

A lakáscélú jelzáloghitel fedezetét, illetve célját képező ingatlanban az igénylőnek – együttes igénylés esetén az igénylőknek összesen – legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie.

A támogatás igénylése során ki tekinthető élettársnak?

Az élettársi viszonynak nem feltétele az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásban való részvétel vagy a bejegyzettség, hanem az élettársi közösség fennállása a Ptk. szerint.

7 gyerekes család esetén, ha az apának van köztartozása, de nem élettársak. Anyának van jelzáloghitele, amire igényelni szeretnék és decemberben még születik gyermekük. Apa köztartozása kizárja az igénylést?

Ha nem élettársak, akkor bármelyik szülő igényelheti egyedül a támogatást.

Az 50%-os tulajdoni hányadot az együttes igénylőnél együtt kell nézni?

Igen, de ebből egyik fél sem lehet 0%.

A hitelben a házaspár egyik tagjának édesanyja adóstárs. A bankban azt a választ kapták, hogy így nem kaphatják meg a jelzáloghitel-támogatást, és adóstársat nem lehet kivenni, csak cserélni. Ha új szerződést kötnek, hogy kivegyék az adóstársat, akkor jogosultak lehetnek a jelzáloghitel-elengedésre?

Más adós nem lehet a kölcsönben, csak a két házas/élettárs. Amennyiben a szerződésmódosítás (nem szükséges új szerződéskötés) ezt a helyzetet eredményezi (pl. ha csak az egyik házasfél és harmadik személy voltak adóstársak, és e harmadik személy helyére belép a másik házastárs), akkor ez alapján már igényelhető a támogatás.