Kik vehetik igénybe a támogatást?

A három- vagy többgyermekes nagycsaládosok, illetve azok is, akiknél úton van a harmadik gyermek.

Milyen autót vásárolhatnak kedvezményesen a nagycsaládosok?

Legalább hétszemélyes új személyautót.

Mekkora támogatást igényelhetnek a nagycsaládosok az autó vásárlásához?

2,5 millió forintot, de legfeljebb az autó bruttó vételára felének megfelelő támogatást.

Kell-e bármit visszatéríteniük a nagycsaládosoknak?

Nem, az igényelt összeg vissza nem térítendő támogatás.

Mikor lehet igényelni a támogatást?

2019. július 1-jétől.

Meddig lehet igényelni a támogatást?

2022. december 31-ig.

Mi az igénylés menete?

A támogatás igénylése – a megfelelő személyautó kiválasztását követően – a Magyar Államkincstár (MÁK) ügyfélszolgálatainál vagy a kormányablakoknál benyújtott kérelemmel történik. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a MÁK kiállítja a támogatást megállapító határozatot. A kérelmek benyújthatók az összes megyei MÁK igazgatóságon, amelyek továbbítják azt az elbírálásra hatáskörrel rendelkező MÁK Központba. Továbbá a kormányablakokban történő, valamint elektronikus benyújtásra is lehetőség van.

Ezt követően legfeljebb 6 hónapon belül lehet az adásvételi szerződést megkötni, majd bemutatni a MÁK-nak, amely ezt követően közvetlenül a kereskedő bankszámlájára folyósítja a támogatás összegét, az igénylő nagycsaládosoknak így csak a fennmaradó összeget kell megfizetniük.

Csak a teljes vételár összegének megfizetése mellett lehet megvásárolni az autót?

Nem, zártvégű lízinggel is, vagy gépjárműhitellel.

Ki számít nagycsaládosnak?

Az, aki legalább három gyermek után családi pótlékra jogosult. A 3. gyermek esetében a várandósság betöltött 12. hete már jogosultságnak számít.

Kell-e vezetői engedély a támogatás igényléséhez?

Igen, az igénylőnek „B” kategóriás vezetői engedéllyel kell rendelkeznie és fontos, hogy ne álljon járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt. Ha az igénylőnek nincs jogosítványa elég, ha házas- vagy élettársának van.

Továbbértékesíthető a megvásárolt autó?

A támogatás igénybevételével megszerzett személygépkocsi az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés hatálybalépésének napjától számított három éven belül nem idegeníthető el.

Meg kell-e előlegeznie a támogatás összegét a vásárlónak?

Nem, a támogatás összegét az állam közvetlenül a kereskedőnek utalja.

Igényelhetik-e egyszülős családok?

Igen.

Milyen esetekben kell visszafizetni a támogatást (késedelmi kamattal együtt)?

Ha az igénylési nyilatkozat a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz. Ha az igénylő nem teljesíti az elidegenítési tilalom bejegyeztetésére vonatkozó kötelezettségét, vagy ha három éven belül házassága vagy élettársi kapcsolata úgy szűnik meg, hogy a gyermekek elhelyezése szempontjából már nem minősül nagycsaládosnak. Akkor is vissza kell fizetni a támogatást, ha azt örökbefogadott gyermekre vonatkozóan állapították meg és a támogatás igénylésétől számított két éven belül felbontják az örökbefogadást.

Ha valaki igényelte a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását, de az adásvételi szerződést nem kötötte meg a határozat lejártának időpontjáig, kérheti az újbóli megállapítást?

Igen, ha a támogatás felhasználása, folyósítása nem történt meg, akkor a lejárt támogató határozat helyett lehet újat kérni, ha a jogosultsági feltételek továbbra is fennállnak.

A nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának igényléséhez egy lakcímen kell élni a házastárssal/élettárssal?

Nincs ilyen előírás a rendeletben. Az igénylést az egyik fél nyújtja be. A(z egyik) szülő az igénylő, a házas/élettársa pedig a támogatással érintett személy a jogszabály szóhasználatában.

Külföldi családi pótlék beleszámít a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának jogosultsági feltételeibe?

Nem a külföldi ellátás folyósítása a kérdés, hanem hogy a magyar családtámogatási törvény (Cst.) szerint jogosult lenne–e a magyar ellátásra, ha a külföldi folyósítás miatt egyébként nem kellene szüneteltetni a magyar folyósítást. A magyar családi pótlék jogosultság fennállása mérvadó a támogatás szempontjából, nem a tényleges magyarországi, vagy onnan történő családi pótlék folyósítás.

Elektromos autóra is lehet a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását igényelni?

Igen, ha az autó megfelel a rendeletben leírtaknak.

Számít a benyújtás gyorsasága az elbíráláskor?

Nem, nincs korlátozva a támogatható személyek száma, nem fordulhat elő olyan, hogy „kimerül a keret”.

A maximális 2,5 millió forintot kötelező feltüntetni a kérelemben?

Nem. Ha már kinézte a család, hogy milyen autót, milyen áron akar megvásárolni, akkor az annak megfelelő összeget tüntesse fel. Ha később felmegy az autó ára, vagy másik autót vennének, akkor új kérelmet kell beadniuk.

Ha szünetel a családi pótlék folyósítása (a jogosultságot megállapították, nincs megszüntetve), akkor igénybe lehet venni a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását?

Igen, mert nem a folyósításhoz kötődik a támogatásra való jogosultság.

Van rá lehetőség, hogy autóbeszámítással történjen az új jármű megvásárlása?

Mivel a rendelet csak adásvételi szerződés keretében való szerzést tesz lehetővé – amint ez a gyakorlatban is általában történik – nem csereszerződést kötnek autóbeszámítással, hanem két külön adásvételi szerződést, és mindkettőben a teljes vételár szerepel, az összegek egymással szembeni beszámítása pedig csak a gyakorlati kifizetésnél történik meg. Így a támogatott adásvételi szerződésben is már a teljes vételár szerepelhet, függetlenül attól, hogy annak egy részét a vevő a saját autója eladásából szerzi meg.

Mi történik, ha a kedvezményesen vásárolt autónak olyan hibája lesz, vagy olyan mértékben roncsolódik, hogy a végleges kivonás az egyetlen megoldás viszont még nem telt le az elidegenítési tilalmi időszak? Vissza kell fizetni a támogatás?

Ha a személygépkocsit műszaki állapota miatt a közúti forgalomból véglegesen kivonták, a Magyar Államkincstár a jogosultnak, illetve örökösének kérelmére kezdeményezi az elidegenítési tilalomra vonatkozó bejegyzés törlését a járműnyilvántartásból. A támogatást ilyen esetben az ügyfélnek nem kell visszafizetni.

A kereskedő foglalót kér, de még nem is biztos, hogy megkapom a támogatást. Ahhoz, hogy a támogatás elbírálását követően 6 hónapon belül tényleg szerződést tudjunk kötni, viszont meg kell rendelni az autót. Lehet e kérni a foglalóhoz támogatást, ha még sem kapom meg a támogatást akkor elveszik a foglaló. Hogyan tudnám biztosítani a kereskedőt anyagi kár nélkül, hogy ha megkapom a támogatást megvásárolom nála a berendelt autót?

A foglalónak minősített összeg kifizetéséhez a támogatás akkor használható fel, ha arra – tehát a szerződéskötésre is - a támogatási határozat meghozatalát követően kerül sor.

A gépjármű kereskedő az előszerződés megkötéséhez szeretne igazolást kérni az ügyféltől, hogy jogosultak lesz a támogatásra.

Előzetes jogosultsági elbírálásra nincs lehetőség egyetlen szervnél sem, sem a rendelet, sem az Ákr. szerint, tehát ilyet az ügyfél nem fog tudni kérni.

Nagycsaládos autóvásárlási kedvezménnyel szerzett gépjármű használható-e taxi szolgáltatásra?

Abban az esetben, ha az igénylő saját maga nyújtja a taxi szolgáltatást, nem tiltja a rendelet a kedvezményes autóvásárlást, hiszen a taxizás a nagycsalád egyik lehetséges megélhetési forrását jelentheti, így kizárása nem indokolt. Lízing esetében sem, de ott a lízingbe adó (lízingcég) mint tulajdonos engedélye is szükséges lehet.

Jár-e kedvezményes casco az autóvásárláshoz?

A jogszabály alapján nem, de a biztosítók önkéntes döntése alapján járhat, erről a biztosítók vagy a MABISZ tud tájékoztatást adni. Tudomásunk szerint vannak már ilyen kezdeményezések (pl. Családbarát CASCO).