Veszélyhelyzeti szabályok

Összefoglaló
 • A jelenlegi veszélyhelyzet alatt lejáró határidők meghosszabbodnak az annak megszűnését követő 30. napig.
 • A benyújtandó okiratok maximum 30 napos benyújthatósági, elfogadhatósági ideje meghosszabbodik a veszélyhelyzet után 30 napig.
 • Nem minősül a jogviszony megszakításának a tb-jogviszony veszélyhelyzet alatti megszűnése, amennyiben legkésőbb a veszélyhelyzet után 90 napon belüli újból sikerül munkába állni.
 • Az előbbi esetben a veszélyhelyzet időtartamát is tb-jogviszonyként kell beszámítani.
 • Amennyiben szünetel a jogviszony a veszélyhelyzet alatt – pl. egyéni vállalkozó szünetelteti tevékenységét és ezalatt nem fizet járulékot, vagy munkavállaló fizetés nélküli szabadságra megy úgy, hogy ezalatt nem kap semmilyen ellátást, pl. családtámogatást vagy egészségbiztosítási pénzbeli ellátást –, akkor a veszélyhelyzet időtartama (illetve annak egy maximalizált része) szintén beszámít a tb-jogviszonyba a szünetelés alatt is.
 • a CSOK-ot érintő szabály, hogy a veszélyhelyzet idején vagy azután lejáró gyermekvállalási határidők kitolódnak egységesen 2022. június 30-ig, így ezen időpontig kell a CSOK-nál vállalt gyermekeknek világra jönniük.
A veszélyhelyzeti szabályok részletei
 • a 2020. tavaszi veszélyhelyzet: a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet és a támogatási jogszabályok záró rendelkezései tartalmazzák.,
 • a 2020. őszi, azaz jelenlegi veszélyhelyzet: családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezésekről szóló 567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet tartalmazza.
 • CSOK gyermekvállalási határideje: a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében a veszélyhelyzettel összefüggő egyes eltérő rendelkezésekről szóló 529/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet tartalmazza.
Babaváró támogatás
 • A támogatáshoz kapcsolódó, a veszélyhelyzet kezdetét követően lejáró határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodnak.
 • A kölcsönkérelem a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig akkor is benyújtható, ha a feleség az első (2020. tavaszi) veszélyhelyzet megszűnésétől (azaz 2020. június 17.) a második (2020. őszi, azaz a jelenlegi) veszélyhelyzet végéig terjedő időszak alatt töltötte be a 41. életévét.
 • A jelenlegi veszélyhelyzet ideje alatt, valamint az annak megszűnését követő 30. napig a házastársak egyike a házastársát teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazhatja a babaváró támogatás iránti együttes igénylés mindkettejük nevében történő benyújtására, valamint minden, a kölcsönkérelem benyújtásához és a kölcsönszerződés megkötéséhez szükséges jognyilatkozat mindkét házasfél nevében való megtételére, továbbá a kölcsönszerződés megkötésére.
 • a tb-jogviszonyban a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.
 • Ha e megszakítást követően az igénylő a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabb tb- jogviszonyt létesít, akkor a veszélyhelyzet időtartamát, de legfeljebb 180 napot tb -jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni, továbbá abban az esetben is, ha a veszélyhelyzet időtartama alatt a jogviszony nem szakadt meg, csak szünetelt, és a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül a szünetelés véget ér.
Otthonfelújítási támogatás
 • Ha a támogatás igénylésére, szülés igazolására és a hiánypótlására vonatkozó határidő a jelenlegi veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor ez a határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.
 • Ha a támogatás igényléséhez szükséges okirat kiállításától számított 30 napos időtartam a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, a kiállítás időpontját a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.
 • A szükséges jogviszonyban a jelenlegi veszélyhelyzet ideje alatt vagy annak megszűnését követő 30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén a jelenlegi veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.
 • Ha e megszakítást követően az igénylő a jelenlegi veszélyhelyzet ideje alatt vagy annak megszűnését követő 90 napon belül újabb tb-jogviszonyt létesít, akkor a veszélyhelyzet időtartamát, de legfeljebb 180 napot tb-jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni, továbbá abban az esetben is, ha a veszélyhelyzet időtartama alatt a jogviszony nem szakadt meg, csak szünetelt, és a jelenlegi veszélyhelyzet ideje alatt vagy a megszűnését követő 90 napon belül a szünetelés véget ér.
CSOK
 • Ha a támogatáshoz kapcsolódó egyes határidő a jelenlegi veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.
 • A támogatás iránti kérelem a jelenlegi veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig akkor is benyújtható, ha a fiatal házaspár valamely tagja a tavaszi veszélyhelyzet megszűnésétől az őszi veszélyhelyzet megszűnéséig terjedő időszak alatt töltötte be a 40. életévét.
 • ha az igényléshez szükséges okirat kiállításától számított 30 napos időtartam a jelenlegi veszélyhelyzet ideje alatt telt le, a kiállítás időpontját e veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.
 • A jelenlegi veszélyhelyzet ideje alatt, valamint az annak megszűnését követő 30. napig a családi otthonteremtési kedvezményt együttesen igénylők egyike a másik igénylőt teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazhatja az együttes igénylés mindkettejük nevében történő benyújtására, valamint minden, az igénylés benyújtásához és a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges jognyilatkozat mindkettejük nevében való megtételére, továbbá a támogatási szerződés megkötésére.
 • A jogviszonyban a jelenlegi veszélyhelyzet ideje alatt vagy annak megszűnését követő 30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.
 • Ha e megszakítást követően az igénylő a jelenlegi veszélyhelyzet ideje alatt vagy a annak megszűnését követő 90 napon belül újabb tb-jogviszonyt létesít, akkor a jelenlegi veszélyhelyzet időtartamát, de legfeljebb 180 napot (illetve bizonyos esetekben 90 napot) tb -jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni, továbbá abban az esetben is, ha a jelenlegi veszélyhelyzet időtartama alatt a jogviszony nem szakadt meg, csak szünetelt, és e veszélyhelyzet ideje alatt vagy annak megszűnését követő 90 napon belül a szünetelés véget ér.
 • Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele esetén a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó, jogszabályi határidő 2022. június 30. napjáig meghosszabbodik, ha e határidő a (2020. tavaszi) veszélyhelyzet kezdetétől 2022. június 29. napjáig terjedő időszak alatt telik le.
Jelzáloghitel-tartozás csökkentése
 • Ha a támogatás igénylési, szülés igazolási vagy örökbefogadás felbontás bejelentési határidő a jelenlegi veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az az annak megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.
Nagycsaládosok autóvásárlási támogatása
 • E támogatás esetén, ha az adásvételi szerződés (vagy a pénzügyi lízingszerződés) a határozat véglegessé válásától számított hat hónapon belül nem jön létre, az autóvásárlási támogatás nem lenne folyósítható; ellenben ha e határidő a jelenlegi veszélyhelyzet ideje alatt jár le, akkor a határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig meghosszabbodik.
KRESZ és nyelvvizsga díj támogatás
 • Az a személy, aki a nyelvvizsga díj támogatáshoz vagy a KRESZ tanfolyam és vizsga díj támogatáshoz meghatározott életkort a veszélyhelyzet ideje alatt tölti be, jogosult az állami támogatásra, ha a nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganap vagy a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napja a 2021. június 30-ig terjedő időszakra esik.