Veszélyhelyzeti szabályok

Összefoglaló
 • A veszélyhelyzet 2022. június 1-jén véget ért.
 • Nem minősül a jogviszony megszakításának a tb-jogviszony veszélyhelyzet alatti megszűnése, amennyiben legkésőbb a veszélyhelyzet után 90 napon belüli újból sikerül munkába állni.
 • Az előbbi esetben a veszélyhelyzet időtartamát is tb-jogviszonyként kell beszámítani.
 • Amennyiben szünetel a jogviszony a veszélyhelyzet alatt – pl. egyéni vállalkozó szünetelteti tevékenységét és ezalatt nem fizet járulékot, vagy munkavállaló fizetés nélküli szabadságra megy úgy, hogy ezalatt nem kap semmilyen ellátást, pl. családtámogatást vagy egészségbiztosítási pénzbeli ellátást –, akkor a veszélyhelyzet időtartama (illetve annak egy maximalizált része) szintén beszámít a tb-jogviszonyba a szünetelés alatt is.
A veszélyhelyzeti szabályok részletei
 • a 2020. tavaszi veszélyhelyzet: a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet és a támogatási jogszabályok záró rendelkezései tartalmazzák.
 • a 2020. ősztől 2022. június 1-ig tartói veszélyhelyzet: családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezésekről szóló 567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet tartalmazza.
 • a veszélyhelyzeti szabályozás kivezetése: a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 195/2022. (V. 27.) Korm. rendelet
Babaváró támogatás
 • a tb-jogviszonyban a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.
 • Ha e megszakítást követően az igénylő a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabb tb- jogviszonyt létesít, akkor a veszélyhelyzet időtartamát, de legfeljebb 180 napot tb -jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni, továbbá abban az esetben is, ha a veszélyhelyzet időtartama alatt a jogviszony nem szakadt meg, csak szünetelt, és a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül a szünetelés véget ér.
Otthonfelújítási támogatás
 • A szükséges jogviszonyban a jelenlegi veszélyhelyzet ideje alatt vagy annak megszűnését követő 30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén a jelenlegi veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.
 • Ha e megszakítást követően az igénylő a jelenlegi veszélyhelyzet ideje alatt vagy annak megszűnését követő 90 napon belül újabb tb-jogviszonyt létesít, akkor a veszélyhelyzet időtartamát, de legfeljebb 180 napot tb-jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni, továbbá abban az esetben is, ha a veszélyhelyzet időtartama alatt a jogviszony nem szakadt meg, csak szünetelt, és a jelenlegi veszélyhelyzet ideje alatt vagy a megszűnését követő 90 napon belül a szünetelés véget ér.
CSOK
 • A jelenlegi veszélyhelyzet ideje alatt, valamint az annak megszűnését követő 30. napig a családi otthonteremtési kedvezményt együttesen igénylők egyike a másik igénylőt teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazhatja az együttes igénylés mindkettejük nevében történő benyújtására, valamint minden, az igénylés benyújtásához és a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges jognyilatkozat mindkettejük nevében való megtételére, továbbá a támogatási szerződés megkötésére.
 • A jogviszonyban a jelenlegi veszélyhelyzet ideje alatt vagy annak megszűnését követő 30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.