2019-08-01 08:00:00 Tony Curtis személyes tárgyai - kiállítás Mátészalkán

Tankönyvtámogatás

A köznevelésben részt vevő gyermekek ingyenes tankönyvhöz juttatása.

Az ingyenes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozott tanulók számára biztosította az állam, majd – tanévenként – egy-egy további évfolyam részére ingyenessé vált a tankönyvellátás a normatív kedvezménnyel rendelkezőkön kívül is, egészen a 2016/2017. tanévben az általános iskola negyedik évfolyamáig. Ezután 2017. szeptember 1-től, a 2017/2018-as tanévtől egy lépésben az általános iskola teljes felső tagozatára, illetve a középiskola első évfolyamára is kiterjesztésre került az ingyenesség.

KI JOGOSULT RÁ?

A 2017/2018. tanévtől kezdve ingyenes tankönyvre jogosultak az általános iskola valamennyi évfolyamának (1-8. évfolyam), valamint a középiskola első évfolyamának tanulói (9. évfolyam). Ezen kívül az összes többi évfolyamban a tankönyvek ingyenesen állnak rendelkezésre, ha a gyermek

• tartósan beteg,

• a szakértői bizottság véleménye alapján fogyatékosnak (mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral - küzd), vagy halmozottan fogyatékosnak minősül,

• három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,

• nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

•gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vették vagy utógondozói ellátásban részesül.

HOL IGÉNYELHETEM?

Az iskolában, az intézményvezetőnél.

HOGYAN IGÉNYELHETEM?

Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat október 1-jéig. Ezek:

• a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,

• tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,

• a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye,

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a lakossági folyószámla-kivonatot, vagy a postai igazolószelvényt is. (Azonban ez nem kérhető, ha a fenti okiratok valamelyikének bemutatására sor került.)

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A tankönyvek a jogosultság megállapítása esetén ingyenesek.

MEDDIG KAPHATOM A TÁMOGATÁST?

Amíg a jogosultsági feltételek legalább egyike fennáll, azaz amíg

• a gyermek után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,

• a gyermek tartósan beteg és ezt a szakorvos igazolja,

• a gyermek sajátos nevelési igényű szakértői bizottság szakvéleményével rendelkezik,

• a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

MIT KELL MÉG TUDNOM?

További információ elérhető az EMMI Központi Ügyfélszolgálat „Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról“ című kiadványában.