2019-08-01 08:00:00 Tony Curtis személyes tárgyai - kiállítás Mátészalkán

Nyelvtanulás – Első sikeres nyelvvizsga megtérítése

2018. január 1-től a 35. életévüket még be nem töltött fiataloknak az év elejétől számítva teljesített első sikeres középfokú (B2), vagy felsőfokú (C1, C2) általános, vagy szaknyelvi nyelvvizsgáját az állam állja, az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő mértékig.

KI JOGOSULT RÁ?

2018. január 1-től a 35. életévüket még be nem töltött fiataloknak az év elejétől számítva teljesített első sikeres középfokú (B2), vagy felsőfokú (C1, C2) általános, vagy szaknyelvi nyelvvizsgáját az állam foga állni, az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő mértékig.

HOL IGÉNYELHETEM?

A támogatás iránti eljárás írásbeli kérelemre indul. A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (NYUFIG) az első sikeres komplex nyelvvizsga - az 1. § 1. pont b) alpontja szerinti esetben a második sikeres részvizsga - letételét igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány vagy érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napjától, illetve az 1. § 1. pont d) alpontja szerinti esetben a honosítási határozat közlésétől számított 1 éven belül formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani.

HOGYAN IGÉNYELHETEM?

A támogatás iránti közigazgatási hatósági ügyekben a NYUFIG országos illetékességgel jár el.

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által - az elektronikus űrlap tekintetében a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben - rendszeresített formanyomtatványt és elektronikus űrlapot a honlapján közzéteszi.

A formanyomtatvány és az elektronikus űrlap tartalmazza a kérelmező:

  • természetes személyazonosító adatait,
  • lakóhelyét, tartózkodási helyét és elérhetőségét,
  • állampolgárságát,
  • első sikeres komplex nyelvvizsgája, illetve a részvizsgák anyakönyvi számát, a bizonyítvány számát, az érettségi bizonyítvány, tanúsítvány sorszámát vagy a honosítási határozat számát,
  • belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájának számlaszámát,
  • törvényes képviselőjének az előző pontban meghatározott adatait, ha a kérelmező nevében a támogatás iránti kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy nyújtja be.

A kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a támogatással érintett első sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetését és annak összegét.

A támogatás iránti eljárás költségmentes. A támogatás iránti eljárás határideje 30 nap.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A támogatás mértéke az első sikeres komplex nyelvvizsga nyelvvizsgaközpontnak vagy az Oktatási Hivatalnak ténylegesen megfizetett díja, de legfeljebb a megfizetéskor - második sikeres részvizsga díjának megfizetésekor - érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg.

Kivételt képez:

  • a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el, a támogatás mértéke a második sikeres részvizsga nyelvvizsgaközpontnak ténylegesen megfizetett díja, de legfeljebb a második sikeres részvizsga díjának megfizetésekor érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg
  • honosítási eljárás Oktatási Hivatalnak ténylegesen megfizetett díja, de legfeljebb a megfizetéskor érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg

MEDDIG IGÉNYELHETEM A TÁMOGATÁST?

A bizonyítvány kiállítását követő 1 éven belül.