2019-05-30 00:00:00 Bondoró Utcaszínház Fesztivál Kapolcson

Kortárs irodalmi pályázat

A Farkas András Alapítvány nyílt pályázatot hirdet, és közlési lehetőséget biztosít szépprózai alkotások írására.

A pályázatot a Farkas András Alapítvány hirdeti meg. Az Alapítvány névadója az Egerben élt költő és újságíró, közéleti ember.

Az Alapítvány értékválasztásának kulcsszavai: szabadság, egyenlőség, haza, haladás.

Az Alapítvány célja az egri és Egerhez kötődő emberekben rejlő kulturális, szellemi értékek, alkotókészség kibontakoztatása.

Ennek érdekében az Alapítvány díjat alapít „Farkas András-díj” elnevezéssel, melyet az évente különböző művészeti ágakban, műfajokban és témakörökben meghirdetendő alkotói pályázat győztesének ad át.

Az Alapítvány három művet pénzjutalommal díjaz, melyeknek együttes összege: 300 000 Forint.

Az Alapítvány további pályaműveket is elismerésben részesíthet.

A pályaművek formai és tartalmi követelményei:

A pályamű legyen magyar nyelvű novella, elbeszélés vagy kisregény.

A pályamű eredeti legyen és olyan alkotás, amely nyilvánosan még nem jelent meg.

Terjedelmi elvárás: legalább 30.000, de legfeljebb 150.000 karakter.

A pályázó életkora a pályázat beadási határidő-pontjában nem haladhatja meg a 35 évet.

A pályázaton egy alkotó legfeljebb két pályaművel vehet részt.

A pályaműveket anonim módon, jeligével, elektronikus levélben kell benyújtani a kiíró e-mail címére.

A pályaműveket 2019. március 15-én 24 óráig lehet benyújtani a következő e-mail címre: farkasandrasalapitvany@gmail.com