2019-02-21 19:00:00 Jin Wook Seo zongoraestje

Egyre jobb eredmények az olvasásvizsgálaton

Az élbolyban végeztek a negyedikes diákok egy 50 országot átfogó, nemzetközi olvasásvizsgálatban. Kiderült, hogy azok a magyar tanulók érnek el jobb eredményt, akik jártak óvodába. A lányok szövegértése jobb, mint a fiúké, az iskolák pedig egyre hatékonyabban képesek kompenzálni az otthoni hátrányokat.

Nemzetközi olvasásvizsgálatban vettek részt a 10 éves gyermekek. A PIRLS (Program of International Reading Literacy Survay) 50 országot lefedő mérésében a magyar gyermekek a 13. helyen szerepeltek – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára.

Palkovics László elmondta: elsősorban az információszerző olvasás területén látszik pozitív tendencia. Ez kevésbé függ a tantervtől, sokkal inkább a pedagógusok módszertanától. Mindennek előzménye, hogy 2012-től az iskolák állami fenntartásba kerültek, biztonságosabbá váltak az intézmények működésének körülményei, hiszen több forrás került az oktatási rendszerbe. Látszanak az életpályamodell eredményei is. Megjegyezte: látható az is, hogy az iskola már képes kompenzálni az otthonról hozott hátrányokat.

Jól vizsgáztak a negyedikesek

Balázsi Ildikó, az Oktatási Hivatal Köznevelési Elemzési Főosztályának főosztályvezetője ismertette az eredményeket. Elmondta: 2001 óta öt évente szervezik meg az IEA (International Association for the Educational Assessment) a nemzetközi mérést, a 2016-os volt a 4. ciklus.

Magyarországon 149 iskola 209 osztályából 4623 tanuló vett részt a vizsgálatban. A magyar tanulók eredménye nemzetközi összehasonlításban kifejezetten jó volt, átlagosan 554 pontot szereztek. Mindössze 8 ország gyermekei értek el magasabb eredményt, 10 ország diákjai hasonlót, 31-é pedig gyengébb átlagot.

Az eddig mértek alapján a 2016-os volt a legjobb haza eredmény, 2001-ben és 2011-ben lényegesen alacsonyabb, 2006-ban megközelítő pontot szereztek a diákok. A vizsgált szöveg olvasásának célja élmény- illetve információszerző volt. Minden eddigi vizsgálatban – és most is – az élményszerző szöveggel értek el jobb eredményt a magyar diákok, a kérdésekre jobb válaszokat adtak, csakúgy, mint minden angolszász országban. Érdekes, hogy Távol-Keleten viszont az informáci szerző szöveggel teljesítettek jobban a tanulók.

Kiemelte azt is, hogy a szövegértés területén a lányok teljesítenek jobban, de ez jellemző szinte minden országra. Nemzetközi szinten egyébként nagyobb a különbség a fiúk és a lányok között, mint Magyarországon. A jelentésből kiderül az is, hogy a magyar diákok az átlagnál kevésbé szeretnek olvasni. A magyar tanulók 20 százaléka nem, 46 százaléka csak valamennyire szeret olvasni. A nemzetközi átlag 16, illetve 41 százalék.

A jó tanulás előszobája az óvoda

A nemzetközi jelentésből az otthoni környezetre, az iskolai motivációra is választ kaptak az elemzők. Kiderült, Magyarországon valamivel több a jó erőforrással rendelkező diákok száma, mint korábban. 2001-ben 21 jó, és 11 kevésbé megfelelő erőforrás segítette otthon a diákokat, Ma ez az arány 28, illetve 6 százalék. Itt arra kérdeztek rá a kutatók, hogy van-e tanulónak saját szobája, hány könyv van otthon, és mi a szülő legmagasabb iskolai végzettsége.

Magyarország és Dánia az a két ország, ahol a legtöbbet, legalább 3 évet töltenek a gyermekek óvodában, akik egyébként jobb eredményt érnek el, mint azok, akik az első hat évben nem járnak közösségbe.

Elégedettek a pedagógusok

Kiderült az is, hogy a budapesti, megyeszékhelyi, városi gyermekek jobb eredményt értek el, mint a községi tanulók. Magyarországon az átlagnál valamivel nagyobb azoknak a száma, akik kimondottan hátrányos helyzetű iskolákban tanulnak. A hazai iskolák kevésbé hatnak ösztönzőleg, mint máshol, és az intézmények 36 százalékában vannak fegyelmi problémák szemben a nemzetközi 30 százalékkal.

Magyarországon a negyedikes tanulók tanítói átlagosan 24 évet töltöttek a pályán, ez több, mint a nemzetközi átlag. A pedagógusok 49 százaléka elégedett, és csak 3 százalékuk nem elégedett a hivatásával. A többiek nagyon elégedettek, gyakran éreznek örömöt, elégedettséget.

(Család.hu)