2017-10-18 00:00:00 Primanima Nemzetközi Elsőfilmes Animációs Fesztivál

Szülő-Suli - a tanulók iskolai előmenetelének javítására

Szülő-Suli” - program a tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül

Magyarország Kormányának felhívása az alapfokú köznevelési intézmények fenntartói számára, a végzettség nélküli korai iskolaelhagyás visszaszorítása, a minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása, az élethosszig tartó tanulás népszerűsítése és megvalósítása, illetve a köznevelés hátránykompenzációs és iskolai előmenetelt segítő családi környezetet támogató beavatkozásainak megvalósítása érdekében.

RÉSZLETEK, PÁLYÁZATI DOKUMENTUMOK