2017-11-25 08:00:00 Paripám csodaszép - Hintaló mint generációk krónikása

Te milyen nyugdíjas leszel? - gyermekrajzpályázat

"Hogyan képzeled el magad nyugdíjas korodban, nagyszülőként? Rajzold le nekünk!" Az OTP Nyugdíjpénztár (Szervező), székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. általános iskolai alsó tagozatos gyermekeknek (Pályázó) hirdet rajzpályázatot. A pályázat összesen 50 nyertese egyenként 15 000 forint értékű Pátria utalványban részesül. Pályázni kettő korcsoportban, 2017. június 16-ig lehet.

Részvételi feltételek:

1. Résztvevő A Pályázatra jelentkezhet minden, Magyarországon általános iskola alsó tagozatán tanulmányokat folytató gyermek, akinek a törvényes képviselője megismeri, elfogadja és a gyermekre valamint magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Pályázati kiírás részvételi feltételeit.

2. A pályázat témája

Rajzold le, Te milyen leszel nyugdíjas korodban, milyen nagymama, illetve nagypapa leszel! Mutasd meg minél színesebben, ötletesebben alkotásodon,

- hol és hogyan szeretnél élni,

- milyen hobbid lesz,

- kivel fogsz együtt lakni,

- mit csinálsz majd nyugdíjas korodban.

3. Pályázati korosztályok

- 1-2. osztályos általános iskolások

- 3-4. osztályos általános iskolások

4. Formai követelmények

A pályázatra A/4-es méretű, tetszőleges technikával (pl. vízfesték, tempera, zsírkréta, filctoll, színes ceruza) elkészített műveket várunk. Minden pályázó egy alkotással nevezhet.

5. Értékelés A beérkezett pályaműveket az OTP Nyugdíjpénztár az erre a célra felkért - marketing és kreatív szakértőiből álló, 3 tagú - bíráló bizottsága értékeli. Az elbírálás szempontjait az ötletesség, színek harmóniája, a minél egyedibb látás- és kifejezésmód adják. A két korcsoportban 20-20 nyertest állapít meg az erre a célra felkért bíráló bizottság, emellett korcsoportonként 10-10 pályaművet Facebookos közönségszavazásra jelöl. A közönségszavazás az OTP Nyugdíjpénztár Facebook-profilján zajlik 2017. július 03-06. között. Korcsoportonként a legtöbb Like-ot gyűjtő pályaművek készítői (összesen 5-5 pályázó) szintén díjazásban részesülnek.

6. Nyeremények A pályázat két korcsoportjában 25-25, összesen 50 nyertes részesül díjazásban. A nyertesek 15 000 Ft, azaz tizenötezer forint értékű Pátria utalványban részesülnek, amelyet a Pátria áruházlánc üzleteiben válthatnak be. Azon intézmény (iskola), amelyből a legtöbb pályamű érkezik 100 000 Ft, azaz százezer forint értékű Pátria utalvány díjban részesül. Ennek feltétele a 2. számú mellékletet képező, Intézményi Jelentkezési lap kitöltése és a Szervező részére postai úton történő megküldése.

7. A pályázattal kapcsolatos legfontosabb időpontok

- A pályázat kiírásának időpontja: 2017. április 03.

- A pályázatok postára adásának határideje: legkésőbb 2017. június 16.

- A közönségszavazás időtartama: 2017. július 03-06.

- Eredményhirdetés: 2017. július 12.

- Az utalványok a nyertesek részére az eredményhirdetést követő legkésőbb 30 napon belül postai úton kerülnek megküldésre.

További részletek itt.