2017-09-19 19:00:00 Budai Képmás-est: Testvérek között

Pályázatok

Országos francia nyelvű szavalóverseny

2017. Február 5.

A versenyt 5 kategóriában hirdetik meg:

- I. kategória 5-6. osztályosok

- II. kategória 7-8. osztályosok

- III. kategória 9-10. osztályosok

- IV. kategória 11-12. osztályosok

- V. kategória: egyetemi hallgatók

A kategóriákban egy kötelező és egy szabadon választott verssel indulnak a versenyzők. A verseny meghívott tiszteletbeli vendége Yves Gaudin francia költő, az ő 3 művét valamint Senghor és Baudelaire egy-egy költeményét választottuk ki kötelező versnek az alábbiak szerint:

- 5 - 6. osztály - L.Sedar Senghor: Cher frčre blanc

- 7 - 8. osztály - Yves Gaudin : Déclarons la paix

- 9-10. osztály - Yves Gaudin : De par ton souffle

- 11-12. osztály - Yves Gaudin : Si tu es triste

- Egyetemi hallgatók - Charles Baudelaire : Invitation au voyage

A szavalóverseny időpontja: 2017. március 31., 11 H - 17H 30

Helyszíne: a Bethlen Gábor Református Gimnázium könyvtára (Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2.)

Az intézményekből kategóriánként maximum 3 fő jelentkezését várjuk 2017. február 17-ig a következő e-mailre: radicsi@t-online.hu (tel.: 70 3197179)

24. Országos Diákfilmszemle felhívás

2017. Február 5.

A Polifilm Műhely Közhasznú Alapítvány, az Aranytíz Kultúrház és a Ház a Réten Közhasznú Kulturális Egyesület, 24. alkalommal rendezi meg, filmmel és videóval foglalkozó ifjú alkotók részére az Országos Diákfilmszemlét. Az idei évben, három kategóriában fogadunk el nevezéseket:

  1. Általános iskolás
  2. Középiskolás
  3. Fiatal filmes A jelentkezők 20 percnél rövidebb alkotásai előzsűri nélkül kerülnek be a szemle programjába.

A 20 percnél hosszabb filmek versenyprogramba kerüléséről előzsűri, dönt.

A nevezés díjtalan.

Az arra érdemes alkotásokat a zsűri véleménye szerint díjazzuk.

A nevezések és a 20 percnél hosszabb filmek leadási határideje: 2017. augusztus 1.

Nevezett 20 percnél rövidebb versenyfilmek leadási határideje: 2017. augusztus 21.

Postacím és a szemle helyszíne: Aranytíz Kultúrház 1051 Budapest, Arany János utca 10.

További felvilágosítást és nevezési lapot ad: Merza Gábor szemleigazgató Tel.: 06-1-375-38-96 , mobil: 06/20-287-94-84ű

E-mail: diakfilmszemle@gmail.com

Web: diakfilmszemle.polifilm.hu http://www.aranytiz.hu; http://www.hazareten.hu

Pályázati felhívás - Március 15-i Diákutaztatási Pályázat

2017. Február 3.

A Rákóczi Szövetség immár 28 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a Szövetség minden évben számos nyári tábort, találkozót, konferenciát, tanulmányutat szervez határon túli és magyarországi diákok részvételével. A Szövetség ennek keretében 1994 óta anyagi hozzájárulást és szervezési segítséget nyújt Kárpát-medencei magyar középiskolák számára, amelyek készek arra, hogy a diákjaik egy csoportját a március 15-i nemzeti ünnepünk kapcsán a szomszédos országokba utaztassák, hogy ott részt vegyenek a helyi magyar közösség által szervezett ünnepségeken. Ez lehetőséget nyújt a diákok számára, hogy megismerhessék a határon túli magyarság életét, kultúráját, és egyben jó alkalom az ottani magyar iskolákkal való kapcsolatfelvételre is. Diákutaztatási programjaink részét képezi a június 4-i nemzeti Összetartozás Napja, amikor bármely Kárpát-medencei középiskola utazhat egy másik iskolához, azzal a feltétellel, hogy legalább egy határt átlépjenek, illetve az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódó program, amikor külhoni iskolák utazhatnak Magyarországra. Örömmel tudjuk elmondani, hogy 2016-ben közel 400 Kárpát-medencei középiskola több mint 14.000 diákja és tanára kapcsolódott be diákutaztatási programjainkba.

Pályázni az alábbi online adatlap kitöltésével lehet:

http://www.rakocziszovetseg.org/hu/palyazati_adatlap_marcius_15_diakutaztatas_2017

Az online jelentkezési lapok beérkezésének határideje: 2017. február 27. (hétfő)

A Rákóczi Szövetség a program keretében az utazási költséget – a megtett út és az utazók számának függvényében – legfeljebb 200 000 Ft értékig átvállalja, a további költségek (szállás, étkezés) tekintetében a fogadó iskolákkal kell egyeztetni, így ezek a költségek a kiutazó vagy a fogadó iskolát terhelik!

A támogatás feltétele, hogy az utazó csoport a program megvalósulását követően (legkésőbb 2017. április 15-ig!) részletes úti beszámolót és 25 db, az utazást megörökítő fotót küld a Rákóczi Szövetség részére.A pályázat feltételei:

-          A pályázathoz csatolni kell a partneriskola igazgatója által aláírt fogadónyilatkozatot

-          Pályázhat minden magyarországi középiskola diákcsoportja.

-          A kirándulásnak 2017. március 1. és március 31. között kell megvalósulnia

-          legalább egy határ átlépése

-          Az utazások célpontjai kizárólag a következő országok lehetnek: Románia (Partium és Erdély), Szlovákia (Felvidék), Szerbia (Vajdaság), Ukrajna (Kárpátalja), Horvátország, Szlovénia (Muravidék) magyarlakta területei (Ausztriai utazásra jelen pályázatban támogatás nem igényelhető!)

-          Az utazások időtartama legalább 1 nap, legfeljebb 6 nap lehet.

A pályázaton elnyert összeg kifizetésének feltételei:

A pályázaton elnyert összeg kifizetésének, azaz a számla kiegyenlítésének feltétele, hogy minden utazó iskola az eredeti számla beérkezésével egyidejűleg, de legkésőbb az utazást követően 30 nappal eleget tesz az elszámolás alábbi követelményeinek:

o   számla és menetlevél megküldése postai úton,

o   képek nélkül minimum két A/4 oldalas (azaz minimum 5-6000 karakter) írásos beszámolót elektronikusan (szerkeszthető - doc, rtf, stb.),

o   az utazók névsoráról egy eredeti (!) jelenléti ív kitöltése és elküldése postai és elektronikus (szkennelve) úton (a formanyomtatvány honlapunkról letölthető!),

o   legalább 25 db – az út fontosabb eseményeit megörökítő – fényképet (jpg, bmp, tiff stb.)

o   valamint az utazás megrendelését visszaigazoló dokumentum kitöltése és megküldése postai úton (a formanyomtatvány honlapunkról letölthető!).

FIGYELEM! A hiánytalan elszámolás (szöveges beszámoló, jelenléti ív, fényképek, számla, menetlevél és a megrendelő visszaigazolása) irodánkba történő beérkezése a pénzkifizetés feltétele is egyben! Ha az utazás után 30 nappal sem érkezik be a hiánytalan elszámolás, a számlát nem áll módunkban kifizetni!

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk, de a Rákóczi Szövetség ifjúsági szervezetével rendelkező iskolák előnyt élveznek az elbíráláskor. Az utazó csoportok számát – a határon túli partnereink által vállalt színhelyek számától és a rendelkezésünkre álló anyagi forrásoktól függően – február folyamán fogjuk megállapítani.

Pályázni minimum 20 fős diákcsoporttal lehet!

A támogatás mértékének megállapítása függ az adott csoport létszámától (diákok és kísérők együttesen) és a kalkulált útvonal hosszától:

-          20-25 fő:           100.000 Ft keretösszeg

-          26-30 fő:           140.000 Ft keretösszeg

-          31-35 fő:           150.000 Ft keretösszeg

-          36-40 fő:           180.000 Ft keretösszeg

-          41-     fő:          200.000 Ft keretösszeg

Felhívjuk a figyelmet, hogy 10 gyerekenként 1 kísérőt tudunk figyelembe venni az utazók létszámából számított támogatás megállapításánál!

Kérjük, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó utaztató cég/buszos vállalkozó szolgáltatását vegyék igénybe, így lehetőséget biztosítva arra, hogy minél több diákcsoport utazását támogathassa a Szövetség! (Az utóbbi évek tapasztalata alapján az átlagos kilométerdíj (útdíjat és napidíjat nem számolva) egy 48-50 fős minőségi szolgáltatást nyújtó busz esetén 270-310 Ft/km (ez országrészenként és vállalkozóként eltérő lehet).

Kérjük, az online jelentkezési űrlapon szíveskedjenek kitölteni a partneriskolára és az utazást lebonyolító vállalatra vonatkozó adatokat, és egyben szíveskedjenek csatolni a partneriskola igazgatójának támogatólevelét is! Amennyiben iskolájuk nem rendelkezik partneriskolával, a Rákóczi Szövetség (szükség esetén) közreműködik a kapcsolatfelvételben.

A pályázat elbírálásáról a Rákóczi Szövetség vezetősége dönt 2017. február 28-án. A pályázaton nyertes középiskolák névsora 2017. február 28-tól olvasható honlapunkon (www.rakocziszovetseg.org).

További információval Szenczi Borbála, a programmal megbízott munkatársunk (tel: +3612013067; e-mail: szenczi.borbala@rakocziszovetseg.hu), illetve a Rákóczi Szövetség központi irodájának munkatárasai a lenti elérhetőségeken állnak rendelkezésre.

CsatolmányMéret Felhívás1.11 MB

Mesém

2017. Január 29.

Írjunk együtt mesekönyvet! Illusztráljunk együtt mesekönyvet! – tehetséggondozó pályázatot idén is meghirdetjük, melyre korodnak megfelelő kategóriában jelentkezhetsz, akár KÜLÖN-KÜLÖN a két felhívásra. Aki az íráshoz érez tehetséget, írjon mesét, aki mesét szeret olvasni és tud rajzolni, illusztrálja kedvenc meséjét! Ha van köztetek mindkettőben tehetséges, akkor írjon és rajzoljon, de külön-külön adja be pályázatát, kategóriájának megfelelően!

  1. 6-9 éves
  2. 10-13 éves
  3. 14-17 éves
  4. 18+ éves

Pályázni kizárólag elektronikus úton lehet a www.mesem.hu honlapon.

Ha gyerek vagy, minden WEB-es felületre való regisztrálást beszélj meg szüleiddel, ezt is!

A pályaművek terjedelme: körülbelül egy oldal, de ne legyen több, mint két oldal, mert ez a feltétel.

A meséket a feltöltést megelőzően a következőképpen mentsd el: [neved_mese címe] formában (Word kiterjesztéssel, Times New Roman 12-es betűmérettel, normál sablon használatával.

A mese feltöltésével és a pályázati feltételek elfogadását követően, beadtad a pályázatodat. Ezt követően az előre letöltött részvevői nyilatkozatot kinyomtatva, aláírva, töldsd fe a jelentkezéskor a honlapra!

Az érkező munkákat folyamatosan töltjük fel a honlapra, hogy lásd mindenkiét, minősítsd ha van kedved, és rajzokat készíts hozzá, mert azok is belekerülnek a könyvbe az alkotó neve alatt.

Az illusztrációkat csak később – ha már sok új mesét olvashattok – lehet majd feltölteni.

Mesekönyvetek 10. kötete valószínű, hogy 2017 őszén megjelenik, mint az előző években, és mi a bírálatot követően, a jó munkákat beszerkesztjük.

A mesék beküldési határideje folyamatosan: 2017. március 19-e.

Az illusztrációkat folyamatosan: 2017. május 11-ig tölthetitek fel.

Eredményhirdetés1: 2017. április 11. Eredményhirdetés: 2017. május 14. Díjkiosztó és könyvbemutató ünnep 2017 őszén.

RÁTH LÉPCSŐ TUDÁSKÖZPONT 1011 Budapest, Hunyadi János út 1. (Clark Ádám tér) info@rathlepcso.hu

Borász-, méhész-, agrárképzések

2017. Január 29.

A Vidékfejlesztési Program keretében jelent meg a héten az "Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek" elnevezésű VP1-1.1.1-17 azonosító jelű felhívás

A pályázat fontosabb tudnivalói

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,2 milliárd forint, melyből várhatóan 20 db nyertest pályázót támogatnak.

A támogatható tevékenységeket célterületenként határozza meg a felhívás szövege.

Minden egyes célterület tekintetében a felhívás 4. számú melléklete tartalmazza a támogatható képzések körét. Néhány példa a támogatott képzésekből: agrár vállalkozó, aranykalászos gazda, borász, családi gazdálkodó, erdőművelő, falusi vendéglátó, kertész, méhész, mezőgazdasági gépész, zöldség- és gyümölcsfeldolgozó.

A támogatást igénylő köteles évente képzési ütemtervet is kialakítani és azt jóváhagyásra benyújtani.

Magyarország területén megvalósuló projektek támogathatóak.

Támogatási kérelmet az a szervezet nyújthat be, amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás szerint ügyfélazonosítóval, tehát nyilvántartásba vett ügyfél. A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A támogatási kérelmeket 2017. március 27-től lehet benyújtani.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

A részletek itt olvashatóak.

Otthon melege program 2017

2017. Január 28.

Az Otthon Melege program pályázati felhívásra akkor  jelentkezhet, ha:

Pályázat állami bérlakások hasznosítására

2017. Január 21.

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a 128/2012. (VI.26) Kormányrendeletben foglaltaknak eleget téve pályázatot hirdet állami tulajdonú, vagyonkezelésében lévő, lakhatásra alkalmas, üresen álló lakóingatlanok (továbbiakban: tartalék ingatlanok) bérbeadás útján történő hasznosítására.

A közzététel rendje:

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a megpályázható ingatlanok listáját minden hónap 15. napjáig közzéteszi honlapján. A meghirdetett tartalék ingatlanok fekvése szerint illetékes önkormányzatok a megpályázható ingatlanok listáját saját hirdetőtáblájukon szintén közzéteszik.

Pályázati feltételek:  Tartalék ingatlan bérlésére pályázhatnak a Nemzeti Eszközkezelő Zrt-vel már lakásbérleti jogviszonyban álló bérlők, illetve szociálisan rászoruló (a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX tv. 1 § k. pontjában meghatározott) természetes személyek.

További részletek itt.

Légvár - alkotói pályázat

2017. Január 21.

A SZITAKÖTŐ gyerekfolyóirat alkotói pályázatot hirdet LÉGVÁR címmel.

„légvár a mi várunk, / ezt rakjuk az égig, kemény szeretetből / és légi szavakból”, írta Kosztolányi Dezső. Hiú ábránd, csalóka téveszme vagy a fantázia szárnyalása a légvár-építés? Miből készülhet a légvár, kik lakják és védelmezik? És kik támadhatják?

Várjuk a didaktikus stílust nagy ívben kerülő, a 8 éven felüli olvasókat megszólító verseket, meséket, prózákat és ismeretterjesztő cikkeket. Az ismeretterjesztő cikkek a természettudomány vagy a társadalomtudomány szempontjából is tárgyalhatják a témát.

Terjedelmi határok

VERS | 16 soros MESE | 2800 leütés szóközzel együtt CIKK | 4500 leütés szóközzel együtt

Egy pályázó több művet is beküldhet, de kérjük, hogy még publikálatlan művekkel pályázzanak. Az online megjelenést is publikációnak tekintjük.

Javasoljuk, hogy a pályázók előzetesen tájékozódjanak a Szitakötőt jellemző hangvételről és nyelvi színvonalról az alábbi linkeken: szitakoto.com  |  issuu.com/liget

A műveket postai vagy elektronikus úton várjuk a szerkesztőség címére: SZITAKÖTŐ | 1122 Budapest, Kissvábhegyi út 4-6. palyazat[kukac]ligetmuhely.com

Kérjük, a pályázatban adják meg e-mail címüket. Elektronikus küldés esetén a szövegeket Word formátumban csatolják a kísérőlevélhez.

A beérkező műveket folyamatosan olvassuk, minden pályázónak elektronikus úton válaszolunk.

A szerkesztőség által kiválasztott művek megjelennek a Szitakötő folyóiratban, és az országos oktatási program segédanyagaként sok ezer hazai és határon túli diákhoz és pedagógushoz jutnak el. A sikeres pályázók szerzői honoráriumot és további publikálási lehetőséget kapnak.

Beküldési határidő | 2017. február 17. További információ | HORGAS JUDIT | palyazat[kukac]ligetmuhely.com

Pályázat az egész életen át tartó tanulás támogatására

2017. Január 19.

Összesen 12,75 milliárd forint értékben írtak ki pályázatokat az egész életen át tartó tanulás támogatására az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében.

Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára és Schanda Tamás európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár csütörtökön Budapesten közölte: a most meghirdetett négy kulturális pályázat a közművelődési intézményeket, múzeumokat, levéltárakat, könyvtárakat segíti abban, hogy többek között infrastrukturális fejlesztésekkel, felújításokkal, eszközbeszerzésekkel, programokkal erősödjön oktatási-képzési szerepük.

Hoppál Péter emlékeztetett arra, hogy az EU közvetlen forrásokat nem biztosít a kultúrára, elmondása szerint a magyar kormány mégis úgy érzékelte, hogy segíteni kell a kulturális lehetőségek további bővülését. A kulturális alapellátás programja továbbra is azt a célt tűzi ki, hogy a kulturális közintézményi rendszer járuljon hozzá a szociokulturális, területi és a közösségi hátrányok csökkentéséhez, vállaljon részt az esélyteremtésből - hangsúlyozta.

Mint kiemelte, a kormányzat a kulturális intézményeken keresztül is szeretné támogatni a közösségfejlesztést, az egész életen át tartó tanulást, de előre kívánnak lépni a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésében is. Mindezekhez elengedhetetlen a megfelelő infrastrukturális feltételek megléte, a kulturális célokra fordított állami források ezért évek óta bővülnek - emlékeztetett Hoppál Péter, kiemelve a kulturális beruházásokra jutó mintegy 500 milliárd forintot.

Schanda Tamás európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár beszámolója szerint az EFOP 3.7.3 pályázaton közművelődési intézmények, népi kézműves alkotóházak vagy fenntartóik, nyilvános könyvtárak, muzeális intézmények, levéltárak nyújthatnak be 15-60 millió forintos támogatási igényt az egész életen át tartó tanulást segítő tevékenységek megvalósítására, a szükséges feltételek megteremtésre, illetve a meglévő szolgáltatások továbbfejlesztésére. A pályázat keretösszege 7,75 milliárd forint.    A 2 milliárdos kerettel kiírt EFOP 4.1.7 közösségi művelődési infrastruktúrafejlesztési program pályázói 5-120 millió forintot igényelhetnek, ahogy az EFOP 4.1.8 könyvtári infrastruktúrafejlesztési pályázatra is 5-120 millió forint közötti értékben tudnak befogadni kérelmeket a további 2 milliárd forintos keret terhére.

Az EFOP 4.1.9 múzeumi és levéltári infrastruktúrafejlesztési programot 1 milliárdos kerettel írták ki; pályázónként 5-60 millió forintból jöhetnek létre múzeumpedagógiai célokat szolgáló terek.Schanda Tamás újságírói kérdésre közölte, a vissza nem térítendő támogatásokra önerő nélkül is lehetséges pályázni.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíja

2017. Január 15.

A Miniszterelnökség pályázatot hirdet fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára  a közigazgatás iránt érdeklődő, valamely felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló fogyatékos hallgatók részére.

A Program célja a szakmailag elhivatott, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett hallgatók ösztöndíj támogatással megvalósuló szakirányú munkatapasztalat szerzésének biztosítása. A felvételt nyert ösztöndíjas számára a tapasztalatszerzés helyét a Miniszterelnökség ajánlja fel az ösztöndíjas tanulmányainak és érdeklődési körének figyelembevételével, a kiválasztási folyamat eredményének és a befogadó intézmények (minisztériumok, budapesti helyszíneken) igényeinek megfelelően.

A hallgatók szakmai fejlődését a program teljes időtartama alatt a befogadó intézményeknél dolgozó, felkészített mentorok segítik.

A Program időtartama: 3 hónap, heti 20 órás munkarendben.

Az ösztöndíj összege: havonta 50 000 Ft adómentes jövedelem három hónapon keresztül.

A Program várható időtartama: 2017. február 27.-2017. május 26.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 30. (hétfő) 24:00 óra

További részletek itt.

Bogárréti Farsang, avagy mi a "mimikri"?

2017. Január 14.

A Csodabogarak Alapítvány pályázatot hirdet "Bogárréti Farsang, avagy mi a "mimikri"?" című környezettudatos, mesés előadásának bemutatására, a bemutató anyagával kapcsolatos rajzpályázat benyújtására.

Ritka Szépségek Gyűjteménye 2017 - művészeti alkotópályázat

2017. Január 13.

Idén is meghirdetésre kerül ritka betegséggel élő alkotók számára a RIROSZ és a Cri Du Chat Baráti Társaság “Ritka Szépségek Gyűjteménye” pályázata.

Beadási határidő: 2017. február 4. (péntek)

http://criduchat.hu/wp-content/uploads/ritka_szepsegek2017_palyazati_felhivas.pdfhttp://criduchat.hu/wp-content/uploads/ritka_szepsegek2017_palyazati_adatlap.pdf

Ritka betegek boldog pillanatai - fotópályázat

2017. Január 13.

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetsége fotópályázatot hirdet a ritka betegséggel élők számára „Ritka betegek boldog pillanatai 2017” címmel.

A Ritka Betegségek Világnapját idén február 25-én rendezik meg, Debrecenben, az Egyetem főépületében. A Világnap fő célkitűzése felhívni a társadalom és a döntéshozók figyelmét a ritka betegségekre és az ezzel kapcsolatos kutatások fontosságára.

Fotópályázat kiírás

Pályázat amerikai társadalmi vállalkozások tanulmányozására

2017. Január 7.

Az USA intézmények tanulmányozása (Study of the U.S. Institutes) keretében, elsődiplomás (undergraduate) egyetemi képzésben résztvevő, vezetői képességekkel rendelkező fiatalok részére, a társadalmi vállalkozás tárgyában meghirdetett programra várunk jelentkezőket. A program megismerteti a résztvevőket az amerikai társadalmi vállalkozások fejlődésével, történetével, kihívásaival és sikereivel.

Jelentkezési határidő: 2017. január 20.

Részletes információ: http://ow.ly/RWqV307bRZihttps://hungary.usembassy.gov/susi_leaders.html

XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

2017. Január 7.

A Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza - együttműködve a Kézműves Alapítvánnyal – pályázatot hirdet a XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázatra.  A csaknem negyedévszázados múltra visszatekintő pályázattal segíteni szeretnénk a népművészeti hagyományok továbbéltetését, a fiatalok alkotókészségének fejlesztése érdekében lehetőséget kívánunk teremteni a Magyarországon és az ország határain túli magyar nyelvterületen élő, a hagyományos kézműves tevékenységekkel foglalkozó fiataloknak a bemutatkozásra, megmérettetésre, illetve hagyományápoló tevékenységük továbbfejlesztésére.

A meghirdetők az országban és az ország határain túli magyar nyelvterületen élő,  25 évnél nem idősebb fiatalok, általános és középiskolás diákok - a néprajzi tájegységre jellemző formavilág és díszítőelemek felhasználásával készített - alkotásait várjuk. A pályamunkák természetes anyagokból (textil, agyag, szalma, csuhé, vessző, gyöngy, fa, bőr, tojás, stb.) készített gyermekjátékok és használati tárgyak lehetnek. Pályázati feltételek: egyéni alkotók maximum 5 darab, alkotóközösségek (szakkör, kör, klub, iskola, osztály, csoport, stb.) maximum 15 darab pályamunkát küldhetnek be.

Nevezési díj nincs. A pályázat díjazása: Korosztályok:

Gyermek kategória I.: 6–10 év közötti korosztály Gyermek kategória II.: 11–14 év közötti korosztály Ifjúsági kategória 15–25 év közötti korosztály

A régiókba érkezett pályamunkákat szakmai zsűri értékeli. A Debrecenben megrendezendő „Gyermek és Ifjú Kézművesek Országos Kiállításán” a bíráló bizottság szakáganként és korcsoportonként az alkotóközösségeknek és egyéni alkotóknak I., II., III.  és különdíjat adományoz. A pályázaton való részvétel feltétele a www.debrecenimuvkozpont.hu honlapon található jelentkezési lap kitöltése, amelyet 2016. december 15 –ig a saját régiójukba kell eljuttatniuk a pályázóknak.

A pályamunkákon szerepeltetni kell: Iskola, intézmény és az egyén vagy csoport nevét, címét, az alkotó (alkotók) életkorát, az alkotás becsült értékét, a felkészítő tanár vagy mester nevét és címét.

A legjobb alkotások jutnak tovább a „Gyermek és Ifjú Kézművesek Országos Kiállítására”, 2017. november 10.–december 2., melynek helyszíne a Debreceni Művelődési Központ (Debrecen, Piac u. 22.).

A kiállítás megnyitóhoz kapcsolódik a Vándorlegény Szakmai Találkozó (2017. november 3–4.), melynek részletes programjáról az alábbi elérhetőségeken adunk tájékoztatást: Debreceni Művelődési Központ, 4024 Debrecen, Piac 22. (lev. cím: Debrecen, 4001 Pf.  419.)   Tel: 52/413-939  e-mail: dmk@debrecenimuvkozpont.hu ; honlap: www.debrecenimuvkozpont.hu

Az országos pályázat koordinátorai: Szőnyi Sándorné - e-mail:  szonyi.sandorne@debrecenimuvkozpont.hu; Mátrai- Nagy Andrea - e-mail:matrai.andrea@debrecenimuvkozpont.hu

Nagy Mária - e-mail: nagymaria@debrecenimuvkozpont.hu

Bővebb információ: www.debrecenimuvkozpont.hu

 

Szabó Magda Szelfilm pályázat

2017. Január 7.

9-12. évfolyamos közösségeknek

2017 Szabó Magda születésének 100., halálnak 10. évfordulója. Ebből az alkalomból a Klauzál Gábor Budafok-Tétény Művelődési Központ selfie pályázatot ír ki a XXII. kerület középiskolás tanulóinak, Szabó Magda SZELFILM címmel.

Készítsetek olyan selfie-kből összeállított videó kisfilmet, amelyben a csoport tagjai felolvassák/elmondják Szabó Magda Születésnap című kisregényének részletét. (A részletet mellékeljük, vagy elolvashatjátok/letölthetitek a www.klauzalhaz.hu oldalon).

A selfie-k és az abból összeállított kisfilm bárhol és bármikor készülhet, felnőtt és diák szereplői is lehetnek. Az elkészült videókat címmel, iskolátok megnevezésével és a közreműködők felsorolásával küldjétek el a szabomagda100@gmail.com e-mail címre.

A beküldési határidő 2017. január 15.

A beküldött kisfilmeket folyamatosan – érkezési sorrendben – feltöltjük a Klauzál Ház Facebook oldalára. A 2017. január 15-ig legtöbb like-kot gyűjtő videó különdíjban részesül.

A legeredetibb videó díja: 10 ezer Ft értékű könyvcsomag a LIBRI Zrt. ajándékaként 15 ezer Ft értékű mozijegy kupon a Cinema City Camponába

Díjátadás 2017. január 22-én 17.30 órakor a Klauzál Ház Mészáros Csaba termében.

Biztonságos Internet Nap 2017

2016. December 30.

Te magad légy a változás: Együtt egy jobb internetért

A Safer Internet Program (SIP) magyarországi konzorciuma a 2017-es Biztonságosabb Internet Nap alkalmából versenyt hirdet hazai általános iskolások, középiskolások és felsőoktatásban résztvevők számára, plakát vagy fotó készítésére. A verseny célja, hogy a fiatalokat, "digitális bennszülötteket” motiválja médiatartalmak előállítására a biztonságos internet témájában, és ezáltal felhívja a figyelmet az internetben rejlő számtalan lehetőségre. Fotópályázatunkban kiemelt figyelmet fordítunk saját fejlesztésű, 'Lájkvadász' nevű társasjátékunkra, hogy megtudjuk, kik és hogyan használják, és ez hogyan segíti a játékosokat a valós és a virtuális tér közötti helyes egyensúly megtalálásában.

A társasjátékról a http://www.saferinternet.hu weboldalon tájékozódhatnak. A plakátkészítő verseny célja, hogy rávilágítson, hogyan használják a gyerekek és a fiatalok a szociális és multimédiás ikonokat. A pályamunkák elkészítésekor fontos szem előtt tartani, hogy az alkotásokat később felvilágosító, figyelemfelkeltő céllal szeretnénk terjeszteni!

Kik jelentkezhetnek?1. Általános iskola alsó- és felső tagozatos tanulói (1 -8. évfolyam) 2. Középiskolai tanulók (9-12. évfolyam) 3. Egyetemi és Főiskolai hallgatókMivel lehet pályázni? Két kategóriában várjuk az alkotásokat. 1. Fotó 2. PlakátBeküldési határidő: 2017. január 20., éjfél

 

A PÁLYÁZAT RÉSZLETEI

Jószolgálat-díj

2016. December 25.

Vannak olyanok, akik nemcsak az ünnepi időszakban, hanem egész évben azért dolgoznak, hogy másoknak jobb legyen, és egész évben hivatásszerűen, barátságból vagy jószomszédi viszonyból eredően segítenek másokon.

A Twickel-Zichy Mária Terézi Alapítvány a Twickel Szőlőbirtokkal közösen azért alapította meg 2016-ban a Jószolgálat-díjat, hogy azokra irányítsa a figyelmet, akik egész évben segítenek másokon.

A díjra bárki jelölhet bárkit, az alábbi kategóriákban:

- családokért végzett szociális munka,

- kisebbségekért végzett szociális munka,

- fogyatékkal élőkért végzett szociális munka,

- idősekért végzett szociális munka,

- hajléktalanokért végzett szociális munka (egyéni és intézményi kategóriában egyaránt).

Emellett átadnak egy civil közösségi díjat is, a civil kezdeményezésű, intézményrendszeren kívül végzett szociális munka elismerésére, egy életműdíj a szociális munka területén egész életen át tartó, elkötelezett és példamutató tevékenységért valamint egy közönségdíj, a közönség szavazatai alapján megválasztott egyén vagy intézmény részére.

Azért fontos kezdeményezés a Jószolgálat-díj, mert széles társadalmi réteget kíván megszólítani annak érdekében, hogy azok is felfigyeljenek a szociális munka szükségességére, akiknek, szerencséjükre, saját bőrükön nem kell megtapasztalniuk. Hiszen a szociális munka a széles társadalmi réteg számára ismeretlen, leginkább azok találkoznak vele, akik maguk is rászorulók.

A díjra 2017. január 31-ig van lehetőség jelölni. A díj alapítói abban bíznak, hogy az idén meglapított Jószolgálat-díj olyan személyeket ismer majd el, akik példaként állhatnak majd az elkövetkező évek jelölői és díjazottai előtt. Ehhez azonban az kell, hogy minél többen küldjék el jelölésüket a www.joszolgalatdij.hu oldalon.

Így írok én...

2016. December 21.

Irodalmi pályázat általános és középiskolás tanulók részére.

Takarítás a világűrben - diákpályázat

2016. December 20.

1. A pályázat meghirdetői

A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) a Galaktika és az Űrvilág támogatásával az ENSZ Világűrhét alkalmából pályázatot hirdet.

2. A pályázók köre

A pályázatra pályamunkát nyújthat be bármely általános vagy középiskolai oktatási intézményben tanuló, magyarul beszélő diák, aki megfelel valamelyik kategória követelményeinek. A pályázaton az idei évben egyénileg illetve csapatban is lehet nevezni. A pályázatokat határainkon túlról is várjuk! A pályázaton nem szerepelhet a MANT korábbi pályázataira készített pályamű. A pályamunkákat elbíráló zsűri tagjainak közvetlen hozzátartozói nem vehetnek részt a pályázaton.

5. A pályázat beadási határideje Beküldési határidő: 2017. február 15. (szerda) 23 óra 59 perc.

Határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

11. Díjak

Az alábbi díjakat mind egyéni, mind csapat kategóriában átadjuk. EGYÉNI indulók: 11-14 éves korcsoport A 11-14 éves korcsoportban a három legjobb pályamű szerzője értékes könyvjutalomban részesül. Az első öt legjobb pályamunkát beadó fiatal jutalma egy látogatás budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézmény(ek)ben. Az érvényes pályamunkát beadó, a MANT Űrtábor életkori előírásainak megfelelő pályázók elnyerik a 2017-es MANT Űrtáborban való kedvezményes részvétel lehetőségét. (A MANT Űrtáborról információk a http://www.mant.hu/urtabor címen találhatóak.) 15-18 éves korcsoport A 15-18 éves korcsoportban a legjobb pályaművet benyújtó diák térítésmentesen vehet részt a 2017-es MANT Űrtáborban. A második helyezettnek a részvételi díj 50%-át elengedjük, a harmadik helyezettnek a részvételi díj 33%-át engedjük el. Az első öt legjobb pályamunkát beadó fiatal jutalma egy látogatás budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézmény(ek)ben. Az érvényes pályamunkát beadó, a MANT Űrtábor életkori előírásainak megfelelő pályázók elnyerik a 2017-es MANT Űrtáborban való kedvezményes részvétel lehetőségét. (A MANT Űrtáborról információk a http://www.mant.hu/urtabor címen találhatóak.) Látássérült fiatalok A látássérült pályázók közül a legjobb pályaművet benyújtó három fiatal egy exkluzív látogatáson vehet részt egy budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézményben. Ezt a lehetőséget a MANT az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvánnyal közösen hirdeti meg. Az érvényes pályamunkát beadó összes látássérült pályázó elnyeri a MANT ifjúsági tagságát, az esedékes tagdíj összegét a 2017. évre elengedjük.

 

A PÁLYÁZAT RÉSZLETEI