2017-09-19 19:00:00 Budai Képmás-est: Testvérek között

Pályázatok

„Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2016”

2017. Április 1.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2016” címmel azon tanulókat és hallgatókat kívánja kitüntetni, akik a 2015/2016. tanévben eredményes tanulmányi munkájuk mellett kimagasló sportteljesítményt nyújtottak.

A pályázat kiírásában közreműködő szervezetek:

Magyar Olimpiai Bizottság, Magyar Paralimpiai Bizottság, Nemzeti Versenysport Szövetség, Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség (Magyar Diáksport Szövetség, Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség), valamint a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete.

A pályázat célja:

− az ifjúság ösztönzése

o az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra,

o a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére,

o fizikai aktivitásra, rendszeres és egészségfejlesztő testmozgásra;

 a tehetségfelismerés, -gondozás és -kiválasztás, valamint az utánpótlás-nevelés célkitűzéseinek segítése;

 az egészséges életmód népszerűsítése;

 a becsületes játék, a fair-play szellemének ápolása;

 a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése.

 

A pályázat díjazása:

A díjazottak a „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2016” címet elismerő miniszteri oklevelet kapnak a 2015/2016 tanévben elért eredményes tanulmányi munkájukért és kimagasló sportteljesítményükért.

A cím elnyerésére három kategóriában nyújtható be pályázat:

 1. kategória: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulója
 2. kategória: köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 9−13. évfolyamos tanulója

III. kategória: felsőoktatási intézmény teljes idejű képzésben részt vevő (nappali tagozatos) hallgatója

 

A cím elnyerésére az a tanuló vagy hallgató pályázhat, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

 1. A 2015/2016. tanévben valamely magyarországi köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 5−13. évfolyamos tanulója vagy felsőoktatási intézmény teljes idejű képzésben részt vevő (nappali tagozatos) hallgatója.
 2. A 2015/2016. tanévben (2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. között) a Pályázati útmutató 4.2 pontban hivatkozott sportágak valamelyikének a 4.3. pontban felsorolt hazai országos bajnokságán vagy/és nemzetközi versenyén 1−6. helyezést ért el.
 3. A kettő tizedesjegy értékre történő kerekítéssel – I. és II. kategóriában a magatartás és szorgalom jegyek kivételével − számított tanulmányi átlaga elérte az alábbi eredményt:

 

 1. kategória: a 2015/2016. tanév végén legalább 4,80
 2. kategória: a 2015/2016. tanév végén legalább 4,70

III. kategória: a 2015/2016. tanév I. és II. félév átlaga* legalább 4,00

 

*A keresztféléves képzésben részt vevő első/utolsó évfolyamos hallgató esetében egy félév átlaga számítandó.

A Pályázati felhívás és a Pályázati útmutató az alábbi weboldalakon érhető el:

− a kormányzati portálon, az Oktatásért Felelős Államtitkárság hírei között: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag,

− a pályázat kiírásában közreműködő sportszakmai szervezetek honlapjain,

− a pályázati portálon (regisztrációt követően): http://kerdoiv.emmi.gov.hu/jotanulo/.

 

A pályázati dokumentáció részei:

− a pályázati portálon online kitöltött Pályázati adatlap,

− a pályázati portálon feltöltött kötelező és további mellékletek.

 

A pályázat benyújtása:

A pályázat előzetes regisztrációt követően kizárólag elektronikus úton nyújtható be a pályázat hivatalos weboldalán, a http://kerdoiv.emmi.gov.hu/jotanulo/ portálon.

Benyújtási határidő: 2017. április 28. 8 óra

A pályázatok elbírálása:

A pályázatokat az Értékelő Bizottság egységes szempontsor alapján értékeli. Csak a Magyar Olimpiai Bizottság által regisztrált olimpiai, a Nemzeti Versenysport Szövetség által regisztrált nem olimpiai sportági szakszövetségek, valamint a Magyar Paralimpiai Bizottság és a köztestületébe tartozó fogyatékosok országos sportszövetségei által képviselt sportágak, továbbá a Pályázati útmutatóban felsorolt versenyek eredményei vehetők figyelembe.

A pályázat díjazottjairól − az Értékelő Bizottság által felterjesztett javaslat alapján − az oktatásért felelős miniszter hoz döntést.

Értesítés a pályázat eredményéről:

A Pályázók a pályázat eredményéről a pályázati felületen értesülhetnek a döntést követő hét munkanapon belül. A díjazottak listája − oktatási intézményeik megjelölésével − közzétételre kerül a kormányzati portálon, az Oktatásért Felelős Államtitkárság vezető hírei között:

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag

Díjátadás:

A „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2016” cím díjátadó ünnepsége a 2016/2017. tanév végén kerül megrendezésre, amelyre a legmagasabb pontszámot elért díjazottak kapnak meghívást. A többi díjazott postai úton veheti át az elismerő oklevelet.

A pályázat részleteit a Pályázati útmutató tartalmazza.

További információ:

A pályázattal kapcsolatosan további információt Géczi Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelés-stratégiai referense nyújt a +36 (1) 795 4135 telefonszámon.

 

Fiatal irodalmárokat segítő pályázat jelent meg

2017. Március 31.

Pályázatot hirdet fiatal kritikusok, valamint pályakezdő írók és költők számára az Előretolt Helyőrség Íróakadémia, amely a tehetségek képzésében részvételt vállaló mentorok jelentkezését is várja - közölte a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.

Alkotói támogatás hátrányos helyzetű fiatalok számára

2017. Március 30.

"KAPCSOLÓDJ BE A KÖZVETÍTÉSBE!" alkotói támogatás hátrányos helyzetű (elsősorban roma) fiatalok számára

Az Emberi Erőforrások Minisztere hátrányos helyzetű (elsősorban roma) fiatalok számára, média témában alkotói támogatásra pályázati felhívást tesz közzé.

Pályázati cél: Az alkotói támogatás célja, hogy hátrányos helyzetű/roma fiatalok ismeretet szerezzenek a média világában, hozzájárulva ezzel a fiatal, leendő roma értelmiségi személyes és szakmai fejlődéséhez, az identitásuk megerősítéséhez.Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20 000 000 Ft a miniszteri keretből.Igényelhető támogatás: 200 000 Ft/fő/hónap, maximum 2 400 000 FtMaximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%Pályázók köre: Pályázatot nyújthat be - 18 és 30 év közötti, - legalább középfokú végzettséggel rendelkező magánszemély

A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek is meg kell felelnie: - magyar állampolgárság, - magyarországi lakóhely, - büntetlen előélet, - hátrányos helyzetű vagy a családban (egy háztartásban élők) az egy főre jutó havi jövedelem összege nem éri el a minimálbér 50%-át, - roma származás előnyt jelent.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2017. június 1.-2018. május 31.

 

A pályázat részletei, dokumentáció

„Szülőnek lenni” - az Irodalmi Rádió pályázata

2017. Március 26.

az Irodalmi Rádió pályázata lehetőség az Irodalmi Rádió hangzó- és nyomtatott kiadványsorozataiban, rádióműsoraiban, felolvasóestjein, netköteteiben való megjelenésre, az Irodalmi Rádió alkotóközösségéhez való csatlakozásra is.

Tudnivalók:

 1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió
 1. A pályázat kiírójának postacíme:Irodalmi Rádió Miskolc Pf: 8/P 3503
 1. A pályázat kiírójának e-mail címe: palyazat@irodalmiradio.hu
 1. A pályázat címe: Szülőnek lenni
 1. A pályázat célja: Szépirodalmi alkotások, versek és rövidprózák beküldése a szülői szereppel kapcsolatban. A gyermekáldás átéléséről, a szülő-gyermek kapcsolatáról, családi történetek, versek anyák napjára és apák napjára. Megtörtént eseteket és elképzelt történeteket is várunk a legszebb hivatásról, annak szépségeiről és nehézségeiről. További cél az értékes versek, rövidprózák, hangjátékok, mesék, novellák méltó rangra emelése, a tehetséges alkotók támogatása. A sikeresen szereplő szerzők részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, CD, elektronikus és nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.
 2. Pályázhatnak: bárki, aki magyar nyelven alkot, életkortól függetlenül
 3. Megjelenési lehetőségek:

a) Hanghordozón: Hangzó audio vagy mp3 CD-n, az Irodalmi Rádió előadóinak tolmácsolásában és/vagy az Irodalmi Rádió Hangtárában.

b) Nyomtatásban: A szerkesztőség egyik következő antológiájában.

c) Interneten: Az Irodalmi Rádió honlapján.

d) Rádióműsorban: a bekerült művek elhangozhatnak rádióműsorainkban is.

e) Felolvasóesten: A legjobb alkotások elhangzanak egy felolvasóest keretén belül is, a pályázat eredményhirdetésén, melynek tervezett helyszíne és időpontja: Miskolci Egyetemi Könyvtár, Miskolc-Egyetemváros, 2017. április 29., szombat, 13:00 (várható befejezés: 16:00)

8. A pályázat formai követelményei:

Egy pályázó maximum 10 művet küldhet be a pályázatra.

Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező

Egy mű maximális hossza vers esetében max. 4, próza esetében max. 3 gépelt oldal lehet a következő formázás szerint:

- A/4-es lap - mindegyik margó 2,5 cm - betűtípus: Times New Roman 12-es - sorköz: szimpla

A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést kérjük feltüntetni zárójelben!

Lehet e-mail-ben vagy postai úton pályázni.

A nyomtatott pályázat eljuttatása postán: Irodalmi Rádió, 3503 Miskolc, Pf:8/P

Az elektronikus pályázat eljuttatása e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

A pályázat minden oldalán legyen rajta az a név, melyen a szerző szerepelni szeretne!

Csak olyan írást fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál.

Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

 1. A pályamunkák formai és tartalmi követelményei:

Formai kötöttség nincs. Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a magyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezések, becsületsértés, stb.)

 1. A pályázatok és pályázati díjak beérkezésének határideje: 2017. április 10.
 1. Pályázati díj:

Beküldött művenként 1000 Ft (beküldött alkotásonként, pályamunkánként ezer forint).

A rádió blogszerzőinek és MP tagjainak 50% kedvezmény (500 forint).

A blogszerzők, MP tagok listája: http://irodalmiradio.hu/wp/index.php/alkotok/

A pályázati díj tartalmazza az adminisztrációs és szervezési díjakat, hozzájárulást a felolvasóest megszervezéséhez.

A pályázati díjat csak azt követően kell befizetni, amikor visszajeleztük a pályázat beérkezését. Ímélben vagy postai úton küldünk visszaigazolást, számlát, csekket a befizetendő összegről.

Pályázati díjat nem áll módunkban visszafizetni.

A pályázati díjról a számlát a pályázati űrlapon megadott névre és címre állítjuk ki.

 1. További információk kérhetők:

Telefonon: 20/544-0372

vagy e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

 1. Zsűrizés:

A bekerülő művek kiválasztását és rangsorolását az Irodalmi Rádió vezetősége végzi.

 1. Eredményhirdetés:

Tervezett helyszín és időpont:

Miskolci Egyetemi Könyvtár, Miskolc-Egyetemváros, 2017. április 29., szombat, 13:00 (várható befejezés: 16:00)

 1. Jutalmazás:

A legjobb alkotások szerzői oklevelet és könyvjutalmat kapnak, alkotásaik megjelenési lehetőséget kapnak orgánumainkban, felvételt nyernek az Irodalmi Rádió állandó szerzőinek alkotógárdájába.

Első, második és harmadik helyezések is kiosztásra kerülnek.

A sikeresen szereplő művek szerzői közül többen különdíjban, ajándék- és könyvcsomagban részesülhetnek. A sikeresen pályázók nyertes művei felkerülhetnek hangos kiadványunkra, bekerülhetnek nyomtatott antológiánkba, lehetőséget kapnak a honlapunkon való szereplésre és elhangozhat művük felolvasóest-sorozatunk keretében, rádióműsorunkban, továbbá bekerülhetnek az Irodalmi Rádió alkotói közé, tagjainkat segítjük irodalmi pályafutásukban, lehetőségeket kínálunk számukra, megjelent könyveiket népszerűsítjük.

Pályázat családi házak energiahatékony felújítására

2017. Március 12.

Az Otthon Melege program vonatkozó új pályázatra 2017. július 1-től lehet majd jelentkezni.

Azok pályázhatnak, akiknek:

- 1996 előtt épült és 1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkezik az épülete, - egylakásos (önálló) családi háza van (ha egy épületben két vagy több lakás van, vagy egy helyrajzi számon több épület, lakás van, akkor nem pályázhat), - legfeljebb 135 m2 fűtött alapterülettel rendelkezik, - a lakás a pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában van, és a pályázat benyújtását megelőzően használatban volt, vagyis lakott volt (amit közüzemi számlákkal igazolni kell), azonos témában 10 éven belül nem nyert pályázatot.

A támogatás igénybe vehető:

- nyílászárócsere, - hőszigetelés: homlokzati, födém vagy lakott tetőtér szigetelése, - napelem (elektromos áramtermelő), napkollektor (melegvíz-termelő) beépítése, - fűtéskorszerűsítés, kondenzációs, faelgázosító, biomassza-, pelletkazán beépítése.

A maximális támogatás mértéke az elszámolható költségek - 55%-a, de maximum 2,5 millió Ft, amennyiben a pályázó a hőszigeteléssel egyidejűleg egy további energiahatékonysági fejlesztést és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki; - 50%-a, de maximum 2 millió Ft, amennyiben a pályázó hőszigetelést, és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki; - 45%-a, de maximum 1,5 millió Ft, amennyiben a pályázó egy energiahatékonysági fejlesztést és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki; - 40%-a, de maximum 1,25 millió Ft, amennyiben a pályázó egy típusú fejlesztést valósít meg a beruházás keretében.

A pályázati felhívás ITT olvasható.

József Attila mindenkiNET videópályázat

2017. Március 11.

Idén már negyedik alkalommal hirdeti meg a József Attila mindenkiNET 2017. online videópályázatát a ferencvárosi önkormányzat. A pályázat első ízben 2015 áprilisában, a költő születésének 110. évfordulóján került megrendezésre.

Az önkormányzat a videópályázatra olyan anyagokat vár, amelyekben elhangzik József Attila valamelyik költeménye: ez lehet egy teljes vers, lehet részlet, lehet szavalat vagy megzenésített változat.

Az előadók száma nincs korlátozva, csupán annyi, hogy a vers szövegének változtatás nélkül kell elhangoznia. A rögzítés történhet professzionális módon, de akár egy mobiltelefonnal is. Nem a képi minőség, hanem a kreativitás és az előadásmód a mérvadó.

A feltöltési időszak: március 8-március 31.

A nyertesek értékes jutalmat kaphatnak: táblagépet, okostelefont.

A felhívás teljes szövege itt olvasható:

http://jozsefattilamindenkinet.hu/

Egyéb információ:

https://www.facebook.com/jozsefattilamindenkinet/

Nők a családban és a munkahelyen

2017. Március 9.

A nők munkaerőpiaci helyzetének javítása érdekében kilencmilliárd forintos pályázat indul Nők a családban és a munkahelyen címmel.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló pályázaton olyan projekteket támogatnak, amelyek hozzájárulnak a nők rugalmas foglalkoztatásához, valamint a munka és a magánélet összehangolásához.

Emellett országszerte létrehoznak Női Információs és Szolgáltató Központokat (Nő-Köz-Pont), amelyekben a család és a munka összeegyeztetéséhez kaphatnak segítséget az érdeklődők.

A pályázaton önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek vehetnek részt konzorciumi formában, az elnyerhető támogatás összege 150 és 200 millió forint között van.

Határidő: 2018. május 21.

Részleteket itt olvashatja.

Terézanyu pályázat

2017. Március 8.

Személyes bátorságról, merész döntésekről, vakmerő változtatásokról vagy éppen a próbálkozásról, vágyakozásról szóló női történeteket, "egyperces" videókat várnak április 9-ig az idei Terézanyu pályázatra.

A Terézanyu pályázat nyolc éves története során eddig mintegy tízezer írás érkezett a zsűrihez, ami azt mutatja, hogy egyre több nő meri nyíltan felvállalni az érzéseit, mindennapi küzdelmeit.

Az előző évekhez hasonlóan a pályázóknak egyes szám első személyben kell megírniuk, legfeljebb ötezer karakteres írásaikat vagy maximum másfél percben kell elkészíteni videóikat.

A pályaműveket Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt. kommunikációs vezetője, Rácz Zsuzsa írónő, a pályázat megálmodója, Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó, Dobó Kata színésznő és Pásztor Anna énekesnő bírálja el, és választja ki a győzteseket.

A felolvasással egybekötött díjátadót május 4-én tartják, de a díjazott egyéni írások megjelennek a pályázat weboldalán és a Nők Lapja Psziché felületein is.

A honlapon és a pályázat Facebook oldalán a szervezők minden nap megosztanak egy videót, amelyben a korábbi díjazottak és a zsűri tagjai saját bátorságukról vagy éppen vívódásokról, nehezen, de bátran meghozott döntéseikről vallanak.

 „A legszebb konyhakertek”

2017. Március 5.

Karcag város alpolgármestere Magyarország legszebb konyhakertjei országos programban való részvételre hívja fel Magyarország valamennyi településének Önkormányzatait/Szervezeteit/Egyesületeit!

A program célja, hogy a kertművelők munkája a versenynek köszönhetően kapjon kellő elismerést, és példájuk nyomán minél többen műveljenek konyhakertet, hogy az évszázadok során összegyűlt tudás, tapasztalat tovább öröklődhessen a generációk között.

Szeretnénk, ha minél több településen „A legszebb konyhakertek” helyi verseny lefolytatásával összegyűjtenék azokat a kertművelőket, akik gondosan, szeretettel művelik kertjeiket, és még e tudáskincs birtokában vannak. Őrzik mindazt, amit nagyszüleiktől tanultak, vagy olyan saját technikákat alkalmaznak, amellyel egészséges zöldségek-gyümölcsök termesztésére képesek.

Csatlakozásra hívunk tehát minden határon innen és határon túl lévő település önkormányzatát, szervezetét vagy akár magánszemélyét, akik kedvet és erőt éreznek ahhoz, hogy részesei legyenek e programnak: településükön meghirdessék „A legszebb konyhakertek” versenyt, összegyűjtsék a jelentkezéseket, lezsűrizzék a nevezett kerteket, majd a kategóriák első helyezettjei közül a legszebbeket jelöljék Magyarország legszebb konyhakertje országos díjra.

A programmal szeretnénk

A kerteket élettel megtölteni, hogy ne legyen egyetlen elhagyatott, műveletlen kert sem

A díszkertek ágyásaiba visszavinni, bejuttatni a konyhakerti növényeket

A kertművelő ember munkáját megbecsülni, mindenki elé példáként állítani

Konyhakertművelő kultúránkat megőrizni, minél több embernek átadni

A birtokunkban lévő tudást összegyűjteni és megtanítani a fiataloknak, hogy

Unokáink is megismerjék milyen a frissen szedett zöldség és gyümölcs zamata.

Csatlakozási lehetőség ITT!

Az elmúlt években a települési verseny szervezését önkormányzatok, különböző civil szervezetek, Kertbarát Körök, Leader HACS-ok, IKSZT-ek, óvodák, iskolák, lakóközösségek, szövetkezetek, református egyházközségek, katolikus plébániák, és néhány településen magánszemélyek vállalták magukra.

Csatlakozási határidő: 2017. március 20.

Rajzoljunk együtt mesét!

2017. Március 2.

Egymás megértéséről, a másság elfogadásáról szóló, edukációs célú mese jelenik meg rövidesen a BOOKR Kids Mesetár applikáción keresztül. A mese illusztrációit a pályázaton részt vevő gyerekek készíthetik el. A mese azt mutatja be, hogy miben lehet más egy autista kisgyerek, és hogy ezt a másságot hogyan fogadjuk el és hogyan segítsük egymást a mindennapokban. A mesében Panka és Gyurka egy testvérpár, akik kisgyerekkoruk óta ugyanarra a játszótérre járnak. Egy napon összetalálkoznak egy új kisfiúval, aki kicsit furán viselkedik, kicsit más, mint ők.

Nyeremény

Telekom Huawei Mesetablet

Határidő

 1. március 23. 24:00 óra

Jelentkezés

Meseillusztrációs pályázat

A pályázatra 2017. március 1. és 2017. március 23. között beküldött pályaművek jelölhetők.

A pályázat kiírói azt kérik a gyerekektől, hogy rajzolják meg ők a mese főszereplőből Panka és Gyurka alakját. A mesében szereplő autista kisfiú alakját pedig az Autistic Art művészeti programja keretében alkotó, autizmussal élő fiatalok rajzai közül fogják kiválasztani.

A pályázatra beérkező rajzokat szakmai zsűri bírálja majd el. A kiválasztott rajzból fogják a BOOKR Kids meserajzoló grafikusai a készülő mese 2 főszereplőjét megalkotni.

A mese történetét Lackfi János József Attila-díjas magyar költő, író és az Autistic Art szakértői közösen alkotják meg.

A pályázók köre

8 és 12 év közötti gyermekek.

Formai követelmények

A pályázók saját készítésű pályamunkákkal pályázhatnak, amelyek szabadon választott rajztechnikával készülhetnek (pl. vízfesték, tempera, zsírkréta, filctoll, színes ceruza). Beküldendő formátum elektronikusan: JPG, PMG, maximum 5 MB méretben.

Díjazás

A pályázat győztesének jutalma 1 db Telekom Huawei Mesetablet 6 hónapos hozzáféréssel a BOOKR Kids Mesetárhoz, mely egy kifejezetten magyar gyerekeknek szóló gyermek könyvtáralkalmazás.

A pályázat menete

A pályaműveket a felnőtt törvényes képviselőjének jóváhagyásával kell eljuttatni e-mailben a telekom@uniomedia.hu címre.

Az alkotáson kívül a gyermek törvényes képviselője meg kell adja a versenyen induló és a rajzot készítő kisgyermek nevét és születési dátumát, valamint saját nevét, e-mail-címét és telefonszámát is (lásd az 1. számú adatlapot), illetve megfelelőn kitöltve és aláírva vissza kell küldje a 2. számú adatlapot.

Határidők

A pályázat elküldésének határideje 2017. március 23. 24:00 óra.

Az elbírálás határideje 2017. április 3.

Az eredmény nyilvánosságra hozatala 2017. április 3.

Az elbírálás menete és szempontjai

A pályaműveket a kiírók képviselőiből álló zsűri bírálja el. Az elbírálás szempontjait az ábrázolásmód, az eredetiség, az ötletesség, a kivitelezés módja és a kidolgozottság adják.

A zsűri a döntését nem köteles indokolni, a döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A pályázat kiírója

A Magyar Telekom Nyrt., az Autistic Art Alapítvány, a BOOKR és a Fenntarthatósági Média Klub (TV2, RTL Klub, CEMP, Central Médiacsoport, Forbes, Origo, Mediaworks, WMN.hu).

A Telekom, a BOOKR Kids, az Autistic Art Alapítvány és a Fenntarthatósági Média Klub összefogásának célja, hogy támogatást nyújtson a gyermekeknek és az autizmussal élőknek egyaránt az egymással való érintkezésben és a társas kommunikációban. A mesén keresztül aktívan segíthető egymás megértése, hiszen a történetek segítségével bemutatható a gyermekeknek, hogy miben lehet más egy autista társuk, hogyan tudják segíteni egymást a mindennapokban. Az összefogás másik fontos célja a mesén keresztül megmutatni, hogy az autizmussal élők éppen ugyanúgy figyelemre-, és szeretetreméltó egyéniségek, mint bármelyikünk. Számukra is fontos a közösség, a barátok és az elfogadó környezet.

BEUGRÓ – munkához látok

2017. Február 26.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete fotó és video pályázatot hirdet „BEUGRÓ – munkához látok” címmel családok, fiatalok, idősek, baráti társaságok részére.

Videó pályázat az Erdők Világnapja alkalmából

2017. Február 25.

A FAO az erdők világnapja (március 21.) alkalmából videó készítési pályázatot írt ki.

Pályázni akár okostelefonnal készített munkával is lehet.

 

A 30 másodperces kisfilm leadási határideje: március 20.    A FAO angol nyelvű felületein lehet megismerni a részleteket, illetve feltölteni a versenyműveket.

Íme a mintafeladat és a pályázati felhívás - stílusosan videón is:

[embed]https://youtu.be/9J3VWDA1nEw[/embed]

Ki lesz az év háziorvosa?

2017. Február 23.

Tavaly decemberben sajtótájékoztató keretében hetedszer indították el a szervezők „Az év praxisa a Kárpát medencében” pályázatot, amelyben keresik a tavalyi év  legjobb, a betegeivel legtöbbet törődő háziorvosát, nővérét, egyszóval praxisát. A jelölések folyamatosan érkeznek - eddig Szolnokról, Mátraderecskéről. Kecskemétről, Pusztaföldvárról - a pályázat oldalára.

A személyes történetek helytállásról, gyógyításról és gyógyulásról, lelkiismeretről, a hivatásuknak élő háziorvosokról és nővérekről. Az elmúlt években hat esztendő alatt több mint 1200 hazai és határon túli remek háziorvos, és legalább ennyi nővér élvezhette páciensei és tágabb környezete elismerését, vehetett részt a nemes versengésben. Közülük százhúszan kapták meg „Az év praxisa a Kárpát medencében” kitüntető elismerést Budapesten, az Emberi Erőforrás Minisztérium Egészségügyi Államtitkárságának épületében.

Ahogyan a kiírásban is olvasható: „Az év praxisa a Kárpát medencében” díjat 10-10 háziorvos nyerheti el - munkatársaival, a nővérekkel együtt - határon innen, és határon túl. Idén is csakúgy, mint tavaly a hazai családorvosok mellett a felvidéki, az ukrajnai, az erdélyi, és a vajdasági magyar orvosok is bekerülhetnek a díjazottak közé! Elsősorban a páciensek, de az önkormányzatok, tisztiorvosi szolgálatok, civil szervezetek, kórházi osztályok, szakorvosok, plébániák, iskolák, idős otthonok javaslatait is várjuk, a határon innen és a határon túl!

A pályázat hivatalos weboldala a www.evpraxisa.hu címen érhető el. Jelöléseiket, gyógyulásuk történetét az ajánló oldalon küldhetik be 2017. május 10-ig!

A zsűri tagjai: dr. Szentes Tamás országos tisztifőorvos, Berszán Lajos atya, gyimesfelsőloki plébános, Béres József a Béres Zrt. elnöke, Dr. Száray Eszter háziorvos, a pályázat tavalyi hazai nyertese, Sztankó Péter a Webbeteg főszerkesztője, valamint Dr. Bedros J. Róbert, Dr. Farsang Csaba, Dr. Kásler Miklós, Dr. Rurik Imre professzorok.

Vásárolj úgy, hogy jót teszel!

2017. Február 22.

A HAT Alapítvány Ez HAT! Programja 'Gudi, ami a vásárlás mögött van' elnevezéssel videópályázatot hirdet 7-12 osztályos fiatalok részére.

A pályázat célja Buy goods to be good! - Vásárolj úgy, hogy jót teszel!

Egy új kifejezést vezetünk be, ami az angol 'good' - 'jó', 'goods' - 'termék' szóból eredő szójáték. Jelentése jót tenni s jónak lenni tudatos vásárlás, újrafelhasználás, újrahasznosítás által. Azt a tevékenységet takarja, amikor valaki úgy vásárol, hogy azzal egyben közvetlen társadalmi és környezeti célokat támogat, mint ahogy az is, aki árulja dolgait, s nem a kukába dobja csak azért, mert megunta, vagy számára már nem hasznos.

Te gudizol? Készíts érdekes, kreatív, figyelemfelkeltő videót, ami ismertté teszi és kedvet csinál a gudizáshoz!

Hogyan lehet gudizni? Simán előfordulhat, hogy eddig is gudiztál már!

Ha gudizol úgy vásárolsz, hogy a döntésedben szerepet játszik, hogy milyen közvetlen pozitív hatást gyakorolsz a világra.

1) Újrahasználod a termékeket - használt dolgokat veszel; - adományboltban vásárolsz.

2) Vásárlásodon keresztül támogatsz számodra fontos célokat - olyan szervezettől (pl. alapítványtól) vásárolsz, amely segít másoknak; - újrahasznosított terméket vásárolsz; - olyan kereskedőtől vásárolsz, aki bevétele egy részét jó célra ajánlja fel.

3) Vagy találd ki Te! - Neked mit jelent? Buy goods to be good!

A gudizásról szóló összefoglaló anyag itt érhető el! (https://goo.gl/Yy8Vub)

A HAT Alapítvány Ez HAT! Programja 'Gudi - Ami a vásárlás mögött van!' címmel videopályázatot hirdet a felelős és fenntartható vásárlás a gudizás népszerűsítése érdekében.

A program célja a felelős vásárlás népszerűsítésén keresztül erősíteni a környezetvédelem, az újrahasználat és a társadalmi együttműködés jelentőségét.

A pályázat célja, hogy a modern kommunikáció eszközeinek felhasználásával kreatív, figyelemfelkeltő és elgondolkodtató képi világon keresztül járuljon hozzá az ezzel kapcsolatos szemléletformáláshoz elsősorban a fiatalok és rajtuk keresztül a társadalom tekintetében.

A pályázat célja, hogy a modern kommunikáció eszközeinek felhasználásával kreatív, figyelemfelkeltő és elgondolkodtató képi világon keresztül járuljon hozzá az ezzel kapcsolatos szemléletformáláshoz elsősorban a fiatalok és rajtuk keresztül a társadalom tekintetében.

Pályázati díj: A pályázaton való részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött.

Pályázók köre: A pályázatra Magyarországon tanuló általános vagy középiskolás fiatalok csapatait várjuk az alábbi feltételekkel. - 1 db maximum 70 mp hosszúságú mp4 vagy mov formátumú videó elkészítése és beküldése - minimum 3 fős csapat - minden csapattag betöltötte a 12. életévét (7-12 osztály) - egy mentor tanár támogatása - 16 év alatti fiatalok szülői beleegyezése (a mentor tanár igazolja) - együttműködési nyilatkozat aláírása Jelentkezés és regisztráció

Regisztráció: A pályázatra 2017. március 12-én éjfélig lehet regisztrálni ide kattintva.

A regisztrált csapatok megkapják az értékelés, bírálat pontos

Határidők

Beküldési határidő: A pályaműveket 2017. március 19-én éjfélig lehet beküldeni.

Az elbírálás menete A beérkezett pályaműveket közzétesszük a program Facebook oldalán. https://www.facebook.com/gudi.video/ Közönségszavazás: 2017. március 24-április 3. A 15 legtöbb szavazatot kapó pályaművet szakmai zsűri értékeli 2017. április 14-ig.

Ünnepélyes díjátadó, eredményhirdetés: 2017. április 21. 18 óra, HAT Alapítvány és a MagNet Közösségi Ház Gudi Közösségi Garázsvásár Díjazás

A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályaművek az alábbi díjazásban részesülnek. 1. helyezett: 150 000 Ft pénzdíj 2. helyezett: 100 000 Ft pénzdíj 3. helyezett: 50 000 Ft pénzdíj

Díjátadó: A díjak átadására a HAT Alapítvány és a MagNet Közösségi Ház Gudi Közösségi Garázsvásárán kerül sor 2017. április 21-én, 18 órakor. http://www.ittvagyok.org

Értékelés és szempontok: A beérkezett pályaművek közül a 15 legjobbnak ítélt alkotást közönségszavazáson választjuk ki. A kiválasztott 15 legjobb alkotást szakmai zsűri értékeli az alábbi szempontok alapján: - a pályázat céljának megjelenítése - az ötlet eredetisége - az üzenet kreatívitása - képminőség - hangminőség - képi világ - összhang: kép és hang A pontos értékelési szempontokat minden regisztrált csapatnak elküldjük.

További információ :

A program weboldalán és Facebook oldalán minden további információ elérhető.  https://www.facebook.com/gudi.video/

Vajek Andrea szervező koordinátor +36 70 778 3279

A TE Találmányod – pályázat

2017. Február 19.

A Dodó nyomozó könyvsorozat egyik főhőse dr. Apró Henrik, aki bár még csak tízéves, már tudja, hogy egyszer tudós lesz. Esetleg feltaláló. Máris számos találmány fűződik a nevéhez: feltalálta a világító szemet, a rakétahátizsákot és a Fejújítót.

Te is szoktál találmányokon gondolkodni? Mi az, amit feltaláltál? Rajzold le, írj róla egy rövid ismertetőt, és küldd el kiadónk címére március 31-ig. A legötletesebb feltalálót 2 db belépővel jutalmazzuk a Csodák Palotájába, további három feltaláló pedig dedikált Dodó nyomozó és az idomított cápa című könyvet kap. A legjobb munkákat weboldalunkon is közzétesszük.

A találmányokat erre a címre kérjük elküldeni: info@naphegykiado.hu, vagy postán: Naphegy Kiadó 1043 Budapest, Bocskai u. 26.

 

A könyv, az olvasás szeretete érjen el a legkisebbekhez

2017. Február 18.

A Kráter Műhely Egyesület és könyvkiadó pályázata.

A pályázók köre: óvodák, iskolák, gyermekintézmények, gyermekkönyvtárak, alapítványok, NOE tagszervezetek stb. részére. A pályázat célja: gyermekkönyv állomány bővítése kedvezményes árú, színvonalas mesekönyvekkel.A megpályázható mesekönyvek listáját és a szállítási feltételeket kérje az alábbi e-mail címen: krater@krater.hu

Információ telefonon: 36-20/91-53-234

A kedvezmény mértéke: 50%, a készlet erejéig.

A pályázat határideje folyamatos. Honlapcím: http://www.krater.hu

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2017-es felhívása

2017. Február 17.

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

A „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díj egy plakettból és egy oklevélből áll, a díjjal járó juttatás összege 1,5 millió forint.

Felterjesztéseket írásban: e-mail-ben az alapitvany@szpma.hu vagy a 1253 Budapest, Pf.: 80. címre várjuk 2017. február 28-ig magánszemélyektől és civil szervezetektől egyaránt. A felterjesztésnek legalább 15 soros indoklást is tartalmaznia kell!

A díj odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma 2017 márciusában dönt. Az átadás minden év tavaszán, ünnepélyes, a sajtó számára is nyilvános keretek között történik.

Pályázat napelem rendszerekre

2017. Február 15.

Európai uniós forrásból most 10% önerővel napelemes rendszerhez juthat, amennyiben vállalkozása napelem rendszert telepíttetne!

A 0% hitel rövidesen elérhető magánszemélyek részére is!

 

 

A KKV Energia hitel Főbb jellemzői:

• 0%-os kamat

• max. 15 éves futamidő

• 10% saját forrás

• Minimum 1 millió Ft, maximum 1 Mrd Ft Hitel összeg

• Hitelkeret: 30 Mrd Ft.

• Benyújtás időpontja: 2017. február 28-tól

 

A részletekről tájékozódni ITT lehet.

Ösztöndíj szakmai gyakorlat megszerzésére Németországban

2017. Február 12.

A Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) pályázatot hirdet környezetvédelmi területen diplomázott egyetemi hallgatók részére szakmai gyakorlat megszerzésére Németországban.

Az ösztöndíj időtartama és célja:

Az ösztöndíj időtartama 6 hónap, amely további 6 hónappal meghosszabbítható.

Pályázni a környezetvédelem, környezettudomány bármely területén lehet (környezettechnika, környezet-gazdaságtan, környezeti kommunikáció, környezetjog, természetvédelem, műemlékvédelem...). A pályázók végzettsége nem meghatározott (műszaki tudományok, természettudományok, társadalomtudományok...).

Az ösztöndíj célja szakmai gyakorlat megszerzése. A hallgató megjelöli, hogy a környezetvédelem mely területén kíván gyakorlatot szerezni, a DBU partnerein keresztül vállalja a gyakorlati hely biztosítását a megjelölt szakterületen.

Pályázat feltételek:

- Az ösztöndíjra pályázhatnak

o hallgatók, akik 2017 nyarán tanulmányaikat befejezik;

o diplomás fiatal szakemberek (posztgraduális hallgatók is), akiknek diplomája 3 évnél nem régebbi;

o doktorandusz hallgatók, illetve doktorjelöltek, akkor is, ha diplomájuk 3 évnél régebbi. Feltétel: a doktori dolgozat leadása legkorábban 1 évvel az ösztöndíj megkezdését követően történhet.

- Magyar nemzetiség, magyar anyanyelv.

- Magyarországi egyetemen szerzett diploma.

- Legalább "jó" minősítésű MSc diploma a környezetvédelem, környezettudomány bármely területén (BSc diploma nem elegendő).

- Környezettel kapcsolatos, Magyarország, illetve az EU szempontjából időszerű téma.

- Konkrét gyakorlati hely, német partnerintézmény megnevezése nem pályázati feltétel.

- Írásbeli pályázati anyagok online benyújtása, valamint személyes bemutatkozás, szóbeli felvételi elbeszélgetés német vagy angol nyelven.

- Német vagy angol nyelvtudás. Az ösztöndíj megkezdéséhez a német nyelv kellő szintű elsajátítása szükséges.

o Az ösztöndíjat elnyert pályázók részére a DBU 3 hetes intenzív német nyelvtanfolyamot szervez Osnabrückben a szakmai gyakorlat megkezdése előtt (2017. augusztus közepétől), melyhez 100%-os anyagi támogatást biztosít.

 

Szükséges pályázati anyagok:

 1. Rövid kutatási terv, munkaterv
 2. Fényképes szakmai önéletrajz
 3. Publikációs lista, projektek felsorolása (amennyiben ilyen van)
 4. Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 5. Ajánlás az egyetemtől (környezetvédelmi szakirányi vezető részéről, német vagy angol nyelven)
 6. Nyelvvizsga bizonyítványok másolata

A 4.-6. pontban felsorolt dokumentumokat a pályázat beadáshoz elegendő szkennelve feltölteni, de kérjük, hogy az eredeti dokumentumokat a személyes bemutatkozásra magukkal hozni szíveskedjenek.

A 4. pontban írt iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata esetében:

- A végzett hallgatóknál a diplomabizonyítvány küldendő.

- A 2017 június végéig végző hallgatóknál pedig egy igazolást várunk a dékáni hivataltól a végzés várható időpontjáról.

- A doktoranduszoktól, doktorjelöltektől 1 mondatos témavezetői igazolást kérünk a doktori dolgozat leadásának várható időpontjáról. Ez annak a pályázati feltételnek való megfelelés alátámasztásául szolgál, hogy a leadás legkorábban 1 évvel az ösztöndíj megkezdését követően fog történni.

A hallgatók kiválasztása:

 1. A pályázati anyagok eljuttatása 2017. március 10. 12.00-ig
 2. A 20 legjobb pályázó kiválasztása
 3. A kiválasztott pályázók személyes bemutatkozása Budapesten (célok, tervek) 2017. április 11. (a változtatás jogát fenntartjuk)
 4. Az ösztöndíjat elnyert pályázók kiválasztása (kb. 10 fő, kb. 1 héttel a személyes bemutatkozás után)
 5. 3 hetes intenzív nyelvtanfolyam Osnabrückben (2017. augusztus közepétől)
 6. Csoportos bevezető képzés Osnabrückben (augusztus vége/szeptember eleje)

Az ösztöndíj időszakának ajánlott kezdése: 2017. szeptember.

Az ösztöndíj összege 1250 Euró havonta. A gyakorlatot végző fizetés nélküli munkaviszonyt létesít a gyakorlat időtartamára. A munkavégzéshez a német (esetleg angol) nyelv ismerete szükséges.

Jelentkezési határidő és a jelentkezés módja:

Jelentkezési határidő: 2017. március 10. 12:00

Az online pályázatokat a Deutsche Bundesstiftung honlapján a következő link útmutatásai alapján várjuk: https://www.dbu.de/2588.html illetve angol nyelvű pályázat esetén https://www.dbu.de/2608.html

A beérkezett pályázatok befogadásáról visszaigazolást küldünk. Személyes-, email-ben-, valamint postai úton történő beadásra nincs mód.

További információ az ösztöndíjjal kapcsolatban az alábbi e-mail címen kérhető: dbuosztondij@gmail.com

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok itt érhetők el.

Diákpályázat a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja alkalmából

2017. Február 10.

Pályázati felhívás középiskolások és egyetemisták részére - A Felvidékről kitelepített magyarok április 12-i emléknapja alkalmából

A Rákóczi Szövetség pályázatot hirdet Kárpát-medencei középiskolások és egyetemisták számára a Felvidékről kitelepített magyarok április 12-i emléknapja alkalmából, azzal a céllal, hogy minél több fiatal kerülhessen közelebbi kapcsolatba – önálló alkotó- vagy kutatómunkával – a Beneš-dekrétumok következtében a Csehszlovák Köztársaságból kizárt, Magyarországra telepített több mint százezer magyar ember sorsával.

A Magyar Országgyűlés 2012. december 4-én ellenszavazat nélkül fogadta el, hogy ezentúl április 12-e a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja lesz.

„Az Országgyűlés szükségesnek tartja méltóképpen megemlékezni a Beneš-dekrétumok következtében a Csehszlovák Köztársaságból kizárt, Magyarországra telepített mintegy százezres magyarságról; és támogatja olyan megemlékezések szervezését, oktatási anyagok készítését, amelyek a Felvidékről való kitelepítéssel kapcsolatosak.Az Országgyűlés emellett kifejezi nagyrabecsülését mindazoknak, akiket az adott időszakban csehországi kényszermunkára deportáltak, és ebben a szenvedésekkel teli helyzetben is igyekeztek megőrizni magyarságukat.”Az emléknap méltó dátuma április 12-e, mivel 1947. április 12-én indult az első transzport Magyarország felé. Az idei emléknapnak különös aktualitást ad a 70. évforduló.

Pályázni lehet:

-          irodalmi művel (vers, vagy próza)

-          történelmi esszével, tanulmánnyal

-          interjúval

-          rövidfilmmel

-          illetve egyéb szabadon választott műfajban elkészített pályamunkával.

A pályázat célja, hogy a középiskolás és az egyetemista fiatalok önálló alkotó- vagy kutatómunkával megismerjék és bemutassák a Felvidékről kitelepítettek sorsát és életútját. A Rákóczi Szövetség a pályázó fiatalokra bízza, hogy milyen módon közelíti meg a pályamunka a kiírás témáját!

Javasolt témák: családtörténet, régiótörténet (várostörténet, falutörténet), politikatörténet, de a pályázat szempontjából érdekes lehet, egy még élő érintett családtag, rokon, vagy ismerős interjúztatása (oral history) is.

Pályázni pontosan kitöltött jelentkezési lappal és a beadási határidő végéig elektronikusan (doc, docx vagy rtf) benyújtott pályamunkával lehet. (A pályamunkáknak pontosan be kell tartania az idézés és hivatkozás általános alapelveit!)

A pályázatra jelentkezni a Rákóczi Szövetség honlapján lehet a pályamunka feltöltésével egy időben:

http://www.rakocziszovetseg.org/hu/kitelepitettek_palyazat_2017

Rövidfilmek esetén a CD-t, vagy DVD-t postai úton kell elküldeni a Rákóczi Szövetség címére (1255 Budapest, Pf. 23.), vagy „felhőtárhelyen” kell elérhetővé tenni a zsűri számára. Ez esetben csak egy szöveges dokumentumot töltsenek fel a jelentkezési laphoz, amiben megjelölik, hogy miként juttatják el a pályamunkát!

Díjazás kategóriánként (középiskolás, ill. egyetemi/főiskolai hallgató):I.                   60.000 FtII.                30.000 FtIII.             20.000 Ft

A zsűri a pénzdíjakon kívül nagy értékű könyvjutalmakat is kioszt, az arra érdemesnek talált pályázók között!

A Rákóczi Szövetség fenntartja magának a jogot, hogy kiemelkedő pályaműveket egyéb díjazásban is részesíthessen!

Beküldési határidő: 2017. március 20.Az eredményhirdetés és díjátadás a Rákóczi Szövetség központi emlékünnepségén 2017. április 12-én, az Országgyűlés felsőházi termében kerül megrendezésre.

További információ a www.rakocziszovetseg.org honlapon, illetve Rákóczi Szövetség facebook oldalán olvasható (http://www.facebook.com/rakocziszovetseg). Kérdés esetén érdeklődni lehet a Rákóczi Szövetség központi irodájában, illetve Pálinkás Banabásnál (e-mail: palinkas.barnabas@rakocziszovetseg.hu; tel: +36 20 455 76 29).