2018-09-23 00:00:00 Táncpark a Millenárison

Pályázatok

Takarítás a világűrben (diákpályázati felhívás)

2016. December 4.

A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) a Galaktika és az Űrvilág támogatásával az ENSZ Világűrhét alkalmából pályázatot hirdet.

A pályázók köre

A pályázatra pályamunkát nyújthat be bármely általános vagy középiskolai oktatási intézményben tanuló, magyarul beszélő diák, aki megfelel valamelyik kategória követelményeinek. A pályázaton az idei évben egyénileg illetve csapatban is lehet nevezni. A pályázatokat határainkon túlról is várjuk!

A pályázat kategóriái

A pályázatot az alábbi kategóriában hirdetjük meg:

Egyéni pályázók esetében:

- az oktatási intézményekben tanulók 11-14 éves korcsoportja

- az oktatási intézményekben tanulók 15-18 éves korcsoportban (de legfeljebb a középiskola befejezéséig);

- 11-18 év közötti látássérült fiatalok.

Csapatban pályázók esetében:

- az oktatási intézményekben tanulók 11-14 éves korcsoportja

- az oktatási intézményekben tanulók 15-18 éves korcsoportban (de legfeljebb a középiskola befejezéséig);

- 11-18 év közötti látássérült fiatalok.

A csapatokról:

- A csapatok 2-4 főből állhatnak.

- Egy diák csak egy csapatban indulhat.

- Ha valaki csapatban indul, akkor nem adhat be egyéni pályázatot.

- A csapat legidősebb tagjának az életkora számít a kategóriák közötti választásnál. (Ha például a csapat három főből áll, két 14 éves és egy 15 éves diákkal, akkor a 15-18 éves korcsoportot kell választani.)

A pályázat benyújtása

A pályázatokat egy online beadó felületen kérjük beadni, amely a http://www.mant.hu/diakpalyazat weboldalon érhető el.

A pályázat beadási határideje

Beküldési határidő: 2017. február 15. (szerda) 23 óra 59 perc. Határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázat témaköre

Takarítás a világűrben

A Gravitáció című film is megmutatta, milyen jelentős problémát jelent a Földünk körül keringő űrszemét. Űrszemétnek nevezünk minden olyan, űrbéli, mesterséges eredetű tárgyat, amelyek már nem hasznosíthatók és nem hozhatók működőképes állapotba. Mit tudunk kezdeni ennyi szeméttel? Ideje nekifogni a takarításnak!

Milyen témák feldolgozását várjuk a pályázatokban? Az alábbiakban adunk egy rövid listát, de a felsorolt témákon túlmenően természetesen bármilyen, a pályázati kiírás címéhez kapcsolódó témát fel lehet dolgozni!

- Űrbeli utcaseprők - milyen elképzelések vannak az űrszemét eltakarítására

- Milyen problémát jelenthet az űrszemét?

- Kik és hogyan figyelik az űrszemetet?

- Űrszemét az irodalomban (könyvek, filmek)

- Hogyan védekezhet egy űrállomás, űrhajó vagy aktív műhold az űrszemét darabok "támadásai" ellen?

A pályázó feladata

A pályázónak (akár egyénről, akár csapatról van szó) választani kell egyet az alábbi feladatok közül. (Mindegyik feladat témája egy vagy több a 6. pontban felsorolt témák közül.) A látássérült pályázóknak az A vagy C feladat választását javasoljuk.

A, Írj! (Dolgozat készítése)

A pályázó feladata az, hogy "Takarítás a világűrben" témakörben elgondolásait - olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozású munkában - fejtse ki egy dolgozat formájában.

B, Alkoss! (Rajz, számítógépes grafika, ismeretterjesztő poszter vagy ismeretterjesztő prezentáció készítése)

A pályázó feladata, hogy "Takarítás a világűrben" témakörben - olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozásban - rajzot, vagy számítógépes grafikát, ismeretterjesztő posztert vagy prezentációt készítsen. A grafika technikája szabadon választható: lehet kézrajz, festmény, fotómontázs, számítógépes grafika vagy egyéb grafikai alkotás. A prezentáció lehet Powerpoint vagy Prezi. A poszter maximális mérete A2-es lehet. A poszter technikája szabadon választható: lehet kézzel készített poszter, nyomtatott anyagok felhasználásával készített poszter vagy számítógépes eszközökkel készített poszter.

C, Készíts! (Facebook-oldal, weboldal vagy blog készítése) A pályázó feladata, hogy a "Takarítás a világűrben" témakörben - olvasmányai, tanulmányai, vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozásban - egy Facebook-oldalt vagy egy weboldalt vagy egy blogot készítsen (erre szöveget, képet, videót, animációt és bármilyen további tartalmat elhelyezhet).

D, Vágj! (Videó)A pályázó feladata, hogy a "Takarítás a világűrben" témakörben - olvasmányai, tanulmányai, vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozásban - egy videót készítsen.

A fenti A, B, C, D feladat közül csak egyet kell választania a pályázónak. Egy pályázó több feladatot is megoldhat, ebben az esetben a helyezési sorrend megállapításánál a legjobban sikerült feladatmegoldását vesszük figyelembe. (Több feladat megoldása esetén a legjobb feladat számít, a különböző feladatok részpontszámai nem adhatók össze.)

Látássérült pályázók esetében az A feladat megoldását javasoljuk.

Eredményhirdetés A pályázókat e-mailben értesítjük az eredményhirdetés időpontjáról és helyszínéről, a nyertes pályázók nyereményüket a 2017 tavaszán egy ünnepélyes díjátadón vehetik át. A pályázat eredményét 2017. április 30-ig nyilvánosságra hozzuk.

Díjak

Az alábbi díjakat mind egyéni, mind csapat kategóriában átadjuk.

EGYÉNI indulók:

11-14 éves korcsoport

A 11-14 éves korcsoportban a három legjobb pályamű szerzője értékes könyvjutalomban részesül. Az első öt legjobb pályamunkát beadó fiatal jutalma egy látogatás budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézmény(ek)ben.

Az érvényes pályamunkát beadó, a MANT Űrtábor életkori előírásainak megfelelő pályázók elnyerik a 2017-es MANT Űrtáborban való kedvezményes részvétel lehetőségét. (A MANT Űrtáborról információk a http://www.mant.hu/urtabor címen találhatóak.)

15-18 éves korcsoport

A 15-18 éves korcsoportban a legjobb pályaművet benyújtó diák térítésmentesen vehet részt a 2017-es MANT Űrtáborban. A második helyezettnek a részvételi díj 50%-át elengedjük, a harmadik helyezettnek a részvételi díj 33%-át engedjük el.

Az első öt legjobb pályamunkát beadó fiatal jutalma egy látogatás budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézmény(ek)ben.

Az érvényes pályamunkát beadó, a MANT Űrtábor életkori előírásainak megfelelő pályázók elnyerik a 2017-es MANT Űrtáborban való kedvezményes részvétel lehetőségét. (A MANT Űrtáborról információk a http://www.mant.hu/urtabor címen találhatóak.)

Látássérült fiatalok

A látássérült pályázók közül a legjobb pályaművet benyújtó három fiatal egy exkluzív látogatáson vehet részt egy budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézményben. Ezt a lehetőséget a MANT az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvánnyal közösen hirdeti meg.

Az érvényes pályamunkát beadó összes látássérült pályázó elnyeri a MANT ifjúsági tagságát, az esedékes tagdíj összegét a 2017. évre elengedjük.

CSAPATOK részére:

11-14 éves korcsoport

A 11-14 éves korcsoportban a három legjobb pályamű szerzőcsapata értékes könyvjutalomban részesül. Az első öt legjobb pályamunkát beadó csapat jutalma egy látogatás budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézmény(ek)ben.

Az érvényes pályamunkát beadó, a MANT Űrtábor életkori előírásainak megfelelő pályázók elnyerik a 2017-es MANT Űrtáborban való kedvezményes részvétel lehetőségét. (A MANT Űrtáborról információk a http://www.mant.hu/urtabor címen találhatóak.)

15-18 éves korcsoport

A 15-18 éves korcsoportban a legjobb pályaművet benyújtó csapatból a 2017-es MANT Űrtáborban két ingyenes helyet biztosít a MANT. Ha két főnél több tagból áll a csapat, a csapattagok a díjat feloszthatják a tagok között, (pl. négytagú csapat minden tagja 50%-ot fizet), vagy két kiválasztott tag veszi igénybe az ingyenes helyeket.

A második helyezettnek a részvételi díj 50%-át elengedjük, a harmadik helyezettnek a részvételi díj 33%-át engedjük el. Az első helyezetthez hasonlóan a kedvezmény két főre szól és a második, illetve harmadik helyezett csapatok is dönthetnek a kedvezmény felosztásáról a tagok között.Az első öt legjobb pályamunkát beadó csapat jutalma egy látogatás budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézmény(ek)ben.

Az érvényes pályamunkát beadó, a MANT Űrtábor életkori előírásainak megfelelő pályázók elnyerik a 2017-es MANT Űrtáborban való kedvezményes részvétel lehetőségét. (A MANT Űrtáborról információk a http://www.mant.hu/urtabor címen találhatóak.)

Látássérült fiatalok

A látássérült pályázók közül a legjobb pályaművet benyújtó csapat egy exkluzív látogatáson vehet részt egy budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézményben. Ezt a lehetőséget a MANT az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvánnyal közösen hirdeti meg.

Az érvényes pályamunkát beadó összes látássérült pályázó elnyeri a MANT ifjúsági tagságát, az esedékes tagdíj összegét a 2017. évre elengedjük.

További információ:A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a palyazat@mant.hu címen válaszolunk.

A Te szüléstörténeted

2016. December 4.

Mindenki időben, problémamentesen és természetes úton akar szülni. Ám az esetek egy részében nem, vagy nem teljesen úgy jön össze ez a három feltétel, mint ahogyan elterveztük... Mert a szülést legtöbbször nem lehet eltervezni. Egyszerűen megtörténik. És örökre nyomot hagy az emberben.

Elmeséled mi a te történeted?

A Koraszülöttek Világnapjára is emlékezve idén novemberben pályázatot hirdettünk, melyben várjuk olvasóink születés(szülés) történetét. Problémamentes, vagy koraszülés? Örömteli vagy szívszorító?  Minden írást örömmel fogadunk! Köszönjük, hogy megosztod velünk a Te történeted! Írásoddal segítheted a babavárás és szülés előtt álló párokat, erőt adhatsz számukra.

A beküldők közül karácsonyi meglepetés játékokat sorsolunk az okosjáték gyermekjátékbolt és webáruház felajánlásával. Az ajándékkal meglepheted "a te történeted" igazi főszereplőjét, a gyermekedet! A pályázat 2016. december 15-ig tart. Sorsolás és eredményhirdetés: 2016. december 16-án.

További részletek itt. 

MegSzépülAVárosom Program

2016. November 29.

Segíts városodnak vagy kerületednek, és Veszprém, Esztergom és Budapest XVII. kerület után legyen idén tiétek a dicsőség!

Zavar, hogy nem korszerű a játszótér? A helyi park nincs a legjobb állapotban? Ráférne a frissítés a közeli sétányra? Rossz ránézni az iskola melletti térre?

Szavazz a városodra, kerületedre, és döntsd el Te, hogy melyik helyszínt újítsa fel legközelebb az ÉpítkezemFelújítok csapata!

Pályázati felhívás

Túzok Vándorkupa - pályázati felhívás

2016. November 27.

A Túzok Vándorkupa, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található olyan túzokos települések általános- és középiskolában tanuló diákok részére kiírt pályázat, mely felhívás célja a nyeremény kupa által, a túzok, mint fokozottan védett, kipusztulással fenyegetett madárfaj széles körű megismertetése, illetve, a fiatal generáció közvetlen természeti környezetének felfedezésére, megóvására való ösztönzése.

Pályázók köre:

A Körös-Maros Nemzeti Park területén található olyan települések általános- és középiskoláiban tanuló diákok pályázhatnak, mely települések határában túzokok élnek. Pályázni egyénileg lehet.

Ambrózfalva, Békéssámson, Bucsa, Csabacsűd, Csanádalberti, Csanádpalota, Dévaványa, Ecsegfalva, Fábiánsebestyén, Füzesgyarmat, Geszt, Gyomaendrőd, Hódmezővásárhely, Kardoskút, Kertéssziget, Királyhegyes, Körösladány, Körösnagyharsány, Makó, Mezőgyán, Mezőtúr, Nagyér, Nagyszénás, Sarkad, Sarkadkeresztúr, Szarvas, Szeghalom, Szentes, Tótkomlós, Túrkeve, Vésztő, Zsadány

Pályázat leírása:

Pályázni bármilyen képzőművészeti, irodalmi alkotással lehet, amely túzokkal kapcsolatos személyes élményt jelenít meg. A hangsúly a személyes élményszerzésen és annak a lehető legötletesebb, lehetőség szerint minél egyedibb módon történő bemutatásán van.

A pályázatokat a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság központjába szükséges eljuttatni személyesen vagy postai úton. (5540 Szarvas, Anna-liget 1.)

Beküldési határidő: 2017. április 20. (csütörtök) 12 óra.

A túzok megismerésében a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai, előzetes egyeztetéssel bármely részterületen segítséget nyújtanak.

A beérkező pályamunkákat a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság munkatársaiból álló zsűri értékeli.

Eredményhirdetés: II. Túzokfesztivál, Réhelyi Látogatóközpont 2017. május 6.

A legjobb pályamunkákból kiállítás készül a Réhelyi Látogatóközpontban.

Pályázat nyereménye:

Az I. helyezett nyertes pályázó 1 éven keresztül birtokolja a Túzok Vándorkupát, mely a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, a túzok, mint fokozottan védett madárfaj megismerésében, megjelenítésében, ezáltal népszerűsítésében, nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismerésének rangos jele.

A nyertes és családja 1 teljes éven keresztül kedvezményesen látogathatja a KMNPI fogadó helyeit és részterületeit, illetve 1 alkalommal, szintén szabadon egy egész napos szervezett programon vehet részt osztályával a KMNPI szervezésében.

A pályázatban a nyertesen kívül további II. és III. helyezettek, illetve különdíjasok is értékelésre kerülnek, akik szintén értékes nyereményekben részesülnek.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

5540 Szarvas, Anna-liget 1.

Telefon/Fax: 66/313-855, 30/30-32-589

E-mail: kmnp@kmnp.hu

Keressük Magyarország TOP50 legfinomabb menza ételét!

2016. November 27.

A pályázat célja, hogy a menzán étkező diákok értékelhessék mindennapi ételeiket. Az ő szavazataik alapján választjuk ki "2016 közétkeztetőjét", azaz azt a céget, amely a táplálkozás-egészségügyi előírásokat is betartva a legfinomabban főz a diákoknak.

A menzavendégek voksai jelölik majd ki azt az 50 legjobban sikerült ételt is, amit képpel, leírással közzéteszünk a merokanal.hu -n, hogy azokat országszerte megkóstolhassák. Az ételek kiválasztásában résztvevő osztályok jutalmul egy sorsoláson vesznek részt, ahol közös kirándulásaikhoz nyerhetnek jelentős támogatást.

A versenyben minden általános- vagy középiskolai osztály részt vehet - osztályfőnöke vezetésével -, amelyben a tanulók legalább egy része a menzán eszik. Annyi a feladatuk, hogy kiválasztják a két játékperiódus valamelyikét, s abban a két hétben értékelik, hogy mi került a menzán a tányérjukra. Végül le kell adniuk az osztály szavazatát a hat legjobb fogásra. A hat legjobb fogás 2 levest, 2 főételt és 2 desszertet, vagy a harmadik fogást tartalmazza.

A játék menete

 1. Az osztály eldönti, hogy melyik játékperiódusban kívánják figyelni az ételeket. A következő kéthetes időszakok közül választhatnak:

o 2016. november 21-től 2016. december 2-ig

o 2016. december 5-től 2016. december 16-ig

 1. Az osztályfőnök - legkésőbb a kiválasztott játékperiódus kezdetéig - regisztrál a http://www.merokanal.huweboldalon és benevezi osztályát a versenyre, s egyúttal meghívja az iskola közétkeztetőjét is a versenybe.

III. Az osztályok diákjai a tesztelt 10 menzanap után kiválasztják azt a hat ebédre felszolgált ételt (2 levest, 2 főételt és 2 desszertet, vagy a harmadik fogást), amit a legfinomabbnak tartottak.

 1. Az osztályfőnök (vagy megbízottja) a http://www.merokanal.huoldalon leadja az osztály szavazatát, legkésőbb 2016. december 20-án.
 2. A játékot szervező OGYÉI összesíti a szavazatokat, kialakítja a 10 levest, 30 főételt és 10 desszertet tartalmazó TOP50-es listát, s gondoskodik az ételek leírásainak publikálásáról a http://www.merokanal.hu-n. Egyúttal a szavazási eredmény alapján megállapítja azt is, hogy mely cég lett "2016 közétkeztetője".
 3. A szavazásban részt vevő osztályok jutalomsorsoláson vesznek részt. Közülük 13 osztály Erzsébet utalványt nyer, melynek összegét osztálykirándulásra fordíthatják. A közjegyző előtt tartott sorsolás eredményét az OGYÉI 2017. januárjában nyilvánosságra hozza ahttp://www.merokanal.hu-n. A díjazottak az utalványokat a kampány 2017 februárjára tervezett zárórendezvényén vehetik át, az időpontról levélben kapnak értesítést.

VII. A szervezők kérik a nyerteseket, hogy az osztálykirándulásuk örömét majd osszák meg néhány fotó révén a közönséggel is a kampány Facebook oldalán.

A pályázatokkal kapcsolatos információ:

Kontakt: Balogh-Tóth Krisztina Tímea, OGYÉI Kommunikációs Iroda

E-mail: info@merokanal.hu

Telefon: Tel.: (1) 8869-300/164-es mellék

További részletek itt.

Könyvforgató - Magyarország általános iskolái és civil szervezetei számára

2016. November 23.

A pályázat kiírója: Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország

A pályázat témája: A szünidei olvasás népszerűsítése és az olvasáskészség fejlesztése

A pályázat célja: Iskolai, tábori keretekben működő programok, aktivitások, alkalmak tervezése és szervezése, amelyek a szünidei olvasást teszik lehetővé, érdekessé és izgalmas szabadidős tevékenységgé, ezáltal népszerűsítve a szünidei olvasást. Továbbá cél, hogy a gyermekek számára ingyenesen elérhetővé váljanak a korosztályuknak megfelelő ifjúsági könyvek (haza tudják vinni, kikölcsönözhessék, csereberélhessék), annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek is lehetőséget kapjanak olvasmányélményeik gyarapítására, valamint olvasáskészségük fejlesztésére.

A pályázók köre: Általános iskolák, civil szervezetek (Magyarország)

A pályázat tárgya: A nyertes iskolák valamennyi tanulója/a nyertes civil szervezet valamennyi ellátottja könyvadományban részesül, melyet az iskolák/civil szervezetek a téli szünidőt megelőzően adnak át. A könyvadományokat a United Way Magyarország Alapítvány KÖNYVFORGATÓ néven indított kezdeményezése biztosítja. Alapítványunk a vállalati partnereinek dolgozóitól és egyéni adományozóktól összegyűjti a már megunt, "kinőtt" vagy egyszerűen csak feleslegessé vált gyerekkönyveket, életkor és állapotuk szerint válogatja, majd önkéntesek segítségével eljuttatja azokat a nyertes iskolákba, civil szervezetekhez, hogy a szünidőben a gyerekek - különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre - forgathassa azokat és fejleszthessék olvasáskészségüket.

A pályázatok értékelésének főbb szempontjai: - ingyenes könyvhasználat biztosítása, - hasznos és értékes szabadidő-szervezés, - önkéntesség, gyerekközösségek bevonása, - izgalmas, motiváló program és környezet kialakítása, - interaktivitás, - innovatív, kreatív megoldások.

A pályázat benyújtásának menete: - A pályázati adatlap kitöltése és eljuttatása az alapítványhoz e-mailben 2016. november 30-ig a konyvforgato@unitedway.hu e-mail címre.

A pályázat kiírása 2016. november 11.

A pályázat beküldési határideje 2016. november 30.

A pályázat elbírálásának határideje és közzététele 2016. december 13.

A nyertesek értesítése 2016. december 13.

A program indulása 2016. december 21.

A program zárása 2017. február 28.

Beszámoló, értékelő beküldése 2017. március 30. Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország 1134 Budapest, Váci út 33. III. emelet

További információ kérhető: Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország, Szikszay Zsuzsa - marketing és program menedzser Telefon: 06/20-99-11804; e-mail: zsuzsa.szikszay@unitedway.hu http://www.unitedway.hu

Segítő diákok 2016

2016. November 22.

A pályázat azzal a céllal kerül kiírásra, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat jól működő programjait megismerhessék az érintett intézmények, diákok, pedagógusok és szülők. A fenti cél érdekében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) nyílt pályázatot hirdet Magyarországon, a középfokú iskolákban érettségit adó nappali képzésben részt vevő tanulók; az iskolai közösségi szolgálat program lebonyolításában részt vevő pedagógusok (például: IKSZ koordinátor, osztályfőnök) és fogadóintézmények számára az iskolai közösségi szolgálat programok széles társadalmi körben való megismertetése céljából.

 

RÉSZLETEK

Álomkarácsony gyerekszemmel! - Rajzpályázat

2016. November 20.

Itt az idő, hogy elkezdjük a karácsonyi készülődést! Egyre hidegebbre fordul az idő, itt-ott már hópelyhekkel is találkozhatunk, a boltok pedig ünnepi díszbe öltöznek. Igen, ez bizony azt jelzi, hogy közeledik a karácsony. Ennek apropóján gyermekeknek szóló rajzpályázatot hirdet az Otthontérkép!

"Karácsony. Otthon." címmel hirdet gyermekeknek szóló rajzpályázatot az Otthontérkép! Olyan rajzokat várunk, ahol a gyerekek bemutatják, milyen a karácsony otthon. A beküldött műveken szerepelhet egy régebbi közös ünneplés, vagy akár az is, hogy az idei karácsonyt milyennek képzelik a kicsik.

A versenyben bárki indulhat, aki már betöltötte a két éves kort, és nem több mint tizennégy éves. Az Otthontérkép szakmai zsűrije 3 korcsoportra bontva értékeli a legjobb rajzokat és mindhárom csoportban 3 ajándékot ítél oda.

Nyereményeink igazán illenek a karácsonyfa alá, a legjobbak építőjátékkal, könyvutalvánnyal és - az Afrikai Szabóság jóvoltából- plüss állatokkal lehetnek gazdagabbak. A legjobb pályamunkákat az otthonterkep.blog.hu-n is bemutatjuk majd.

A pályázatra legalább A/5 legfeljebb pedig A/3-as méretű műveket várunk. Bármilyen technikával készülhetnek az alkotások. Egy kis művész kizárólag egyetlen rajzzal nevezhet.

A pályaműveket a felnőtt hozzátartozónak/gondviselőnek kell személyesen vagy postán eljuttatni az Otthontérkép szerkesztőségébe.

Az alkotáson kívül a gyermek hozzátartozója köteles megadni, a versenyen induló, a rajzot készítő kisgyerek nevét, születési dátumát, saját nevét, e-mail címét és telefonszámát. A későbbiekben az Otthontérkép a megadott e-mail címre küldi az esetleges díjazással kapcsolatos információkat.

Szeretnénk megkérni a felnőtteket, hogy ne hajtsák össze a rajzokat, hanem teljes méretükben adják fel nagy borítékban vagy hozzák be szerkesztőségünkbe!

Cím: Mapsolutions Zrt., 1033, Budapest, Polgár utca 8-10. D épület II. emelet

Postacím: Mapsolutions Zrt., 1300 Budapest, Pf. 352

A borítékra kérjük ráírni, hogy "Otthontérkép rajzpályázat - Karácsony.Otthon."

A rajzverseny november 14-én indul, az alkotásoknak pedig november 30-ig kell beérkeznie a szerkesztőségünkbe.

A rajzversennyel kapcsolatban további információk a Játékszabályzatban találhatóak.

Karácsonyi Kézműves Pályázat

2016. November 20.

A pályázat leírása:

Szabadon választott kézműves technikával a karácsonyhoz kapcsolódó dekorációt, ajándéktárgyat kell elkészíteni. A pályamunkát le kell fotózni úgy, hogy mellé helyeznek jól látható módon egy papírt a pályázó személy/csoport nevével és a http://www.printker.hu felirattal. A fotót a "Kreatív Kincstár" Facebook oldalon futó applikációba kell feltölteni az elérhetőségek és a tárgy készítéséről, felhasznált anyagokról, technikákról szóló leírás (max. 500 karakter) kíséretében.

A pályamunkát a nyeremény átvételekor be is kell mutatni.

A pályamunka elkészítéséhez legalább egy a http://www.printker.hu webáruházban is kapható alapanyagot is fel kell használni (pl. filclap, dekorgumilap, decoupage ragasztó, csillámpor stb.)

 

Pályázhat: Csoportos kategóriában: óvodai csoportok, általános iskolai osztályok, középiskolák, napközis csoportok, alapfokú művészeti iskolák csoportjai vehetnek részt 18 éves korig. Egyéni kategóriában: gyermekek és felnőttek jelentkezhetnek korhatár nélkül.

 

Jelentkezési link: http://bit.do/karacsonyipalyazat

A pályázatok feltölthetőek: 2016. 11. 14. 8.00-tól 2016. 12. 05. 12.00-ig.

A pályázatokra szavazat adható le: 2016. 11.14. 8.00-tól 2016.12.12. 12.00-ig.

Hivatalos eredményhirdetés: 2016.12.15.

Díjak:

Csoportos kategória:

A legtöbb szavazatot gyűjtő 3 csoport nyereménye: 15 000 Ft vásárlási utalvány a csoportnak+ 5000 Ft vásárlási utalvány a felkészítő pedagógusnak

Egyéni kategória:

A legtöbb szavazatot gyűjtő 3 fő nyereménye: 10 000 Ft-os vásárlási utalvány fejenként.

A legtöbbet szavazók között egy 10 000 Ft-os vásárlási utalványt sorsolunk ki.

A vásárlási utalványok a http://www.printker.hu webáruházban vásárolhatóak le.

A nyerteseken kívül minden feltöltő és szavazó 15%-os kupont kap ajándékba, amit január végéig válthat be, http://www.printker.hu.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet az online@printker.hu e-mail címen.

A Te kívánságod is valóra válhat - pályázat rászoruló gyermekeknek karácsony alkalmából

2016. November 11.

 

A Hello Esztergom pályázati felhívásra 5-16 év közötti rászoruló gyermekek jelentkezhetnek karácsonyi kívánságaik megfogalmazásával.

Grafikai pályázatot hirdet a Reformáció Emlékbizottság

2016. November 11.

A reformáció 2017-es emlékéve alkalmából digitális grafikai pályázatot hirdet a Reformáció Emlékbizottság. A Reformáció - Kortárs szemmel pályázaton 18 és 30 év közötti, Magyarország vagy a Kárpát-medence területén művészeti felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók vehetnek részt.

Kinder+SPORT program 2016/2017 - általános iskolák számára

2016. November 8.

A Kinder+SPORT program évek óta elkötelezett az iránt, hogy rendszeres testmozgásra ösztönözze a fiatalokat. A program hitvallása, hogy a sport kiemelkedő szerepet játszik a gyermekek fejlődésében, mert segít nekik megismerni önmagukat, leküzdeni az akadályokat, és hozzájárul ahhoz, hogy sikeres és erős felnőtté váljanak. A Kinder+SPORT kezdeményezés célja, hogy a mindennapi sportot az aktív életmód részeként vonzóvá tegye a gyermekek számára. A 2016/2017-es tanévben ismét meghirdetjük a Kinder+SPORT programot, amelyben továbbra is a gyermekek testmozgása áll a középpontban. Célunk, hogy a gyerekek közösen, csapatjátékosokként küzdjék le az akadályokat, melynek pozitív tapasztalatait mind a magánéletben, mind pedig leendő munkahelyükön hasznosítani tudják majd.

A pályázat fődíja: A Kinder+SPORT bajnokság első négy-négy helyezett csapata (4 kis taglétszámú és 4 nagy taglétszámú iskola) felszerelheti tornatermét az általa kiválasztott sportszerekkel és eszközökkel, vagy segítséget kaphat egy iskolai sportesemény megrendezéséhez, illetve - külön megállapodás alapján - hozzájárulást kaphat a tornaterme felújításához mindösszesen az alábbi értékben: - Első helyezettek: 1 200 000 forint értékben - Második helyezettek: 800 000 forint értékben - Harmadik és negyedik helyezettek: 500 000-500 000 forint értékben

A pályázat részletei

Pályázati felhívás külföldi tanulmányútra

2016. November 6.

Az Alapítvány céljaival összhangban támogatásban kívánja részesíteni azon közgazdasági, pénzügyi és jogi, illetve az ezekhez kapcsolódó interdiszciplináris tudományi területeken tanuló egyetemi, főiskolai hallgatókat, doktoranduszokat és doktorjelölteket, akik tanulmányaik előrehaladása érdekében nemzetközi tanulmányúton kívánnak részt venni.

A TANULMÁNYÚT CÉLJA

 • tanulmányút egy külföldi oktatási intézményben
 • tanulmány, tudományos cikkek írása;
 • doktori disszertáció készítése;
 • magyar és angol nyelvű tananyagfejlesztés;
 • tanfolyam a tudományos cikkek írásának tudományos módszertani elsajátítására;

A Pályázó számára egyszeri támogatást nyújtunk.

PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK

Tehetséges egyetemi, főiskolai hallgatók, diplomás vagy posztgraduális képzésben résztvevő személyek, illetve posztgraduális fokozatot nemrégiben (1-5 éve) megszerzett kutatók, PhD fokozattal rendelkező kutatók, akik a vizsgált szakterület szempontjából releváns tudással rendelkeznek.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a korábban pozitív elbírálásban részesült Támogatottak esetében csak a pénzügyi elszámolás lezárását követően nyújtható be új pályázati dokumentáció!

A TANULMÁNYÚT IDŐTARTAMA

Maximum 2 év.

A MAXIMÁLISAN ODAÍTÉLHETŐ ÖSSZEG

2 000 000,- Ft/tanulmányút, mely az alábbiakat tartalmazhatja:

 • tandíj/tanfolyamdíj
 • regisztrációs díj
 • szállásdíj
 • utazási költség
 • szakirodalom beszerzése
 • konferencián való részvétel költsége

A napidíj és az élelmiszer jellegű költségeket csak önrészre számolhatóak el, így az Alapítvány azokat nem támogatja. Ezekről a tételekről, nem kell saját nevére kiállított számlával elszámolnia.

A BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE

A külföldi tanulmányút időpontja lehet jövő évben, de a pályázatot 2016-ban kell benyújtani az Alapítványhoz a tervezett kiutazás előtt 3 hónappal.

KÖTELEZŐEN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA

 1. Szakmai önéletrajz (magyar és angol/német/francia vagy a kutatási hely szerinti nyelven)
 2. Tudományos publikációk jegyzéke
 3. Fogadólevél (amennyiben intézményi keretek között kutat külföldön)
 4. Ajánlás két, tudományosan/szakmailag elismert szakembertől, eredeti aláírással, valamint egyetemi/főiskolai pecséttel és/vagy fejléccel ellátva. Az ajánlólevél aláírója nem egyezhet meg a fogadólevél aláírójával.
 5. Oklevél vagy index másolata (csak magyar nyelven)
 6. Alap-, mester-, vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók esetén az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntető, előadói aláírással és intézményi pecséttel ellátott leckekönyvi másolat, diplomás pályázók esetén oklevélmásolat, Állami nyelvvizsgát vagy azzal egyenértékű nyelvtudást tanúsító bizonyítvány másolata.
 7. Doktorandusz hallgatók esetén diplomamásolat és az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntető, előadói aláírással és intézményi pecséttel ellátott leckekönyvi másolat, Teljes költségét jellemző költségnemenkénti és részletes bontásban, ahol a saját erő és az igényelt támogatás mértéke is fel van tűntetve;
 8. Állami nyelvvizsgát vagy azzal egyenértékű nyelvtudást tanúsító bizonyítvány másolata.
 9. Részletes költségvetési terv, mely tartalmazza a pályázatban szereplő projekt:
 10. Teljes költségét jellemző költségnemenkénti és részletes bontásban, ahol a saját erő és az igényelt támogatás mértéke is fel van tüntetve;
 11. Saját erő mértékét (pályázatoknál elvárás, hogy a pályázó a teljes projektösszeg minimum 10%-ának megfelelő saját erővel rendelkezzen);
 12. A kért támogatás összegét;
 13. Az esetleges egyéb elnyert, illetve megpályázott források mértékét;

Felhívjuk figyelmüket, hogy a nyertes pályázat esetén a projekt teljes költségvetésével – a támogatással és az önerővel is – számviteli bizonylatokkal kell elszámolni. (Kivéve az élelmiszer és a napidíj jellegű költségek!

Felhívjuk további szíves figyelmüket, hogy a Pályázó a projekt megvalósítása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei szerint köteles eljárni.

A közbeszerzési eljárások szabályos előkészítéséért, lefolytatásáért, a közbeszerzési törvény alanyi hatálya alá tartozással kapcsolatos döntésért, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó kötelezettségről hozott döntésért kizárólag a Pályázó, mint ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely, közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére, vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség is kizárólag a Pályázót terheli.

KAPCSOLAT

A pályázatokat a költségterven kívül egy PDF fájlban (jelentkezési űrlap és a kötelezően benyújtandó dokumentumok) kell megküldeni maximum 30 oldalban a „PADA külföldi tanulmányút program 2016” megjelöléssel a pallaspalyazat@padabudapest.hu email címre.

Állathang utánzó pályázat

2016. November 6.

A XVI. Tatai Vadlúd Sokadalom alkalmából Igazgatóságunk más szervezetekkel közösen állathang utánzó pályázatot hirdet! Bármely Kárpát-medencében VADON élő állat hangja szóba jöhet, szóval csivitelésre, kvarkogásra, brekegésre, morgásra fel!Bármilyen Kárpát-medencében vadon élő állat hangját utánzó 10 másodperctől 1 percig tartó időtartamban felvételeket várunk elektronikus formában.E-mailben maximum 4 MB méretig tudunk fogadni pályázatot, a nagyobb kiterjedésű felvételeket kérjük link megadásával elküldeni.

Általános tudnivalók:

A pályaművekhez kérjük a következő adatokat csatolni:

- az utánozni kívánt állat megnevezése

- név- kor- pályázó postacíme, telefonszáma, e-mail címe

- kiskorú pályázók esetében a felkészítő tanár vagy szülő neve és elérhetőségei.

Pályázattal kapcsolatos értesítéseket kizárólag e-mailen küldünk. A pályamű beküldésével úgy tekintjük, hogy a pályázó vagy a törvényes képviselő beleegyezését adta a pályázaton való részvételhez és a felvétel esetleges honlapokon való megjelenéséhez, illetve ahhoz, hogy a felvételt felhasználjuk a pályázók külön hozzájárulása és díjazása nélkül.

A legjobb pályázatok hallhatóak lesznek Tatán az Öreg-tónál 2016. november 26-án a XVI. Tatai Vadlúd Sokadalom helyszínén. Az első három helyezett felvételt megjelentetjük a dunaipoly.hu weboldalon.

Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 2016. november 26-án 11.00 órakor kerül sor Tatán az Öreg-tónál a XVI. Tatai Vadlúd Sokadalom keretében.

A pályázatok benyújtása: A pályázati anyagokat 2016. november 11-ig elektronikus úton az apostoln@dinpi.hu e-mail címre kérjük elküldeni.

Kérjük, az e-mail tárgyaként írják rá a pályázat címét.

További információ: Apostol Nikolett: tel.: 061/391-4638, 06-30/53-193-63, e-mail: apostoln@dinpi.hu http://dunaipoly.hu

Te kivel vagy szolidáris? - alkotáspályázat

2016. November 2.

Az ELTE Társadalomtudományi Kar diákversenye Pályázat középiskolásoknak és alapszakosoknak

Az ELTE TáTK pályázatot hirdet két kategóriában, a társadalmi szolidaritáshoz kapcsolódóan: - középiskolás diákoknak - alapszakos hallgatóknak A pályázatban indulhatnak (kategóriától függetlenül) egyének és 2 fős csapatok is.

A téma: Te kivel vagy szolidáris? Kölcsönös segítségvállalás? Ma te segítesz, holnap te szorulhatsz mások szolidaritására.Te kivel vagy szolidáris? Az idősekkel? A nőkkel? Vagy férfiakkal? A Föld eljövendő lakóival? Saját szomszédaiddal vagy távoli országok lakóival?Adakozol vagy adót csalsz? Győzzön az erősebb vagy gondoskodjunk a lemaradókról? Aki nem dolgozik, ne is egyék? Alkossunk törvényeket vagy bízzunk a spontaneitásban? Nyugdíj, oktatás, gyógyítás - ki fizesse? Vállalod-e a felelősséget másokért?Ha megmozgatnak ezek a kérdések, öntsd formába válaszodat! Számolj be egy élményedről, mutass be egy jelenséget, mondd el a véleményed!Ajánlott megvalósítási formák videoklip / fotó / kollázs / fotóregény / képregény / társasjáték / dalszöveg / Facebook profil / térkép, illetve bármi, amit el tudtok képzelni kreatív produktumként. Olyan formát javaslunk, ahol megjelenik a vizualitás!Információk a beadásról: Kik pályázhatnak? - középiskolások illetve bármely felsőoktatási intézmény alapszakos hallgatói - egyének vagy 2 fős csapatok Ajánlott megvalósítási formák (bármelyik választható, de egyik sem kötelező) - videoklip - fotó - kollázs - fotóregény - képregény - társasjáték - dalszöveg - Facebook profil - térkép illetve bármi, amit el tudtok képzelni kreatív produktumként! (Olyan formát javaslunk, ahol megjelenik a vizualitás.)Beadási határidő: 2016. december 1. A produktumokat (vagy a produktumok bemutatását) kérjük a szolidaritas@tatk.elte.hu email címre küldeni - a kategória (középiskolás / alapszakos) megjelölésével - a csoporttagok nevének, email címének és intézményének (középiskola, évfolyam / felsőoktatási intézmény, kar, szak) megjelölésévelBírálati szempontok: gondolati tartalom (50%), kreativitás (30%), kivitelezés technikai színvonala (20%)Nyeremények: Mindkét kategóra (középiskolás és alapszakos) első három (1-3.) helyezettjének: - 1 db tablet - éves belépő az ELTE gondozásában levő Füvészkertbe (2 fős csoport esetén mindkét csoporttagnak) - alternatív szociokulturális séta Budapesten (2 fős csoport esetén mindkét csoporttagnak)

https://www.facebook.com/szolidaritaspalyazat/

http://tatk.elte.hu/diakverseny/beadas

Mentor Díj 2016 - tehetségek gondozóinak

2016. November 2.

Pályázati kiírás - Mentor Díj - 2016Mentor Díj a Tehetségek Gondozóinak

- Ismeri azt az áldozatkész, lelkes tanárt, szakembert, aki gyermekét szakkörökön segítette, jó tanácsokkal látta el az iskolai felkészülésben vagy a tanulmányi versenyeken?

- Ismeri azt az edzőt, aki gyermekét jó szemmel kiemelte és a neki legmegfelelőbb sportágban segítette készségei, képességei fejlesztésében?

- Emlékszik arra a szeretett tanárára, aki elindította a pályán, akihez később is mindig fordulhatott jó tanácsért, szakmai támogatásért?

Segítsen megtalálni a legjobb mentorokat!

Szeretnénk felhívni a közvélemény figyelmét azokra a tanárokra, nevelőkre, edzőkre, mentorokra, akik tehetséges fiatalokat fedeztek fel, a háttérből segítik tanítványaik első lépéseit, akiknek áldozatvállalása, munkája nagyban hozzájárul egy-egy fiatal képességeinek kibontakozásához. Keressük azokat a nevelőket, mentorokat, akik ösztönzik a tehetséges gyermekeket, mellettük vannak, keresik számukra a továbblépés lehetőségét, felkészítik őket a versenyekre, ha kell, pályázatot nyújtanak be helyettük. Keressük azokat a szakembereket, akik tudásuk továbbadásával több generáció tehetségeit segítették kiemelkedő eredményekhez, akik azonban a háttérben maradtak, akiknek a munkája sem erkölcsileg, sem anyagilag nem kapta meg a megfelelő elismerést. Ha ismer ilyen tanárt, edzőt, mentort, jelölje őt a tehetségek gondozói számára létrehozott Mentor Díjra!

A jelölés módja

Bárki nyújthat be jelölést egyénileg vagy csoportosan. Csak az alapítvány honlapján (http://www.pentrucomunitate.ro) elérhető űrlapon beküldött jelölést tekintjük érvényesnek. Jelölni lehet magyar és román nyelven egyaránt. A korábbi években jelölt, de nem díjazott személyt újra lehet jelölni.

Kik lehetnek jelöltek?

Tanárok, edzők, nevelők, - akik 18 év alatti fiatalokat oktatnak, nevelnek, képeznek, kísérnek, vagy szakköröket vezetnek, önzetlenül és eredményesen segítik diákjaik iskolán kívüli tevékenységét, szakmai pályafutásukban történő elindulását; - akik képesek fokozott figyelmet fordítani a - családi hátterük vagy anyagi lehetőségeik miatt - hátrányos helyzetben levő gyerekekre a sikerért folytatott küzdelmükben; - akik olyan fórumokat hívtak életre (versenyek, találkozók, alapítványok, egyesületek, önképzőkörök stb.), amelyek elősegítették a gyerekek és fiatalok továbblépését, tehetségük kibontakoztatását; - akik több évtizedes pályafutásuk során a helyi közösség megbecsülését, a szakterületükön dolgozó kollégáik elismerését vívták ki.

A jelölések értékelése

A legérdemesebb jelöltek közül a Közösségért Alapítvány kuratóriuma 10 személyt választ ki és részesít Mentor Díjban. A díj a Mentor Trófea, egy oklevél és 8000 lej pénzjutalom. Az értékelésnél a kuratórium elsősorban azt vizsgálja, mekkora része volt a mentornak az általa felkészítettek sikerében.

Jelöléseket 2016. december 31-ig lehet benyújtani.

A Közösségért Alapítvány kuratóriuma 2017. februárjában választ a jelöltek közül, a díjátadást pedig az ezt követő időszakban szervezi meg.

A jelöléseket e-mailen vagy postán lehet beküldeni. Postacím: A Közösségért Alapítvány, 400603 Kolozsvár, 1989 December 21. sugárút 77., I. em., The Office C. A borítékra kérjük feltüntetni: Mentor Díj.

E-mail: mentor@pentrucomunitate.ro. További információkat írásban a mentor@pentrucomunitate.ro e-mail címen, illetve a 0752-018760 vagy a 0755-045699-es telefonszámon lehet igényelni. http://pentrucomunitate.ro/web/index.php?option=com_content&view=article&id=537&Itemid=120&lang=hu

Jelölési űrlap _ Mentor_2016

10 éves a Családbarát Médiáért-díj - Pályázat kitűző tervezésére

2016. Október 30.

Kreatív pályakezdő vagy? Szívesen bemutatkoznál egy rangos díjátadón munkáddal? Akkor neked írtuk ki ezt a pályázatot! Tervezz egyedi kitűzőt nekünk!

A Média a Családért Alapítvány pályakezdő képző- és iparművészeknek, pályázatot ír ki egyedi, jubileumi kitűző megtervezésére bemutatkozás céljából.

A jelentkezés feltétele: A jelentkezők 18-25 év közötti pályakezdő művészek lehetnek.  Jelentkezési határidő: november 15. Jelentkezés módja: Postán vagy e-mailen bemutatkozó anyaggal.

Pályázat célja: A 10 éves Családbarát Médiáért-díj egyedi, jubileumi kitűzőjének tervezése.

A kitűző anyagát, formáját nem határozzuk meg, de örülünk, ha a tervező a kivitelezésre is gondol, arra, hogy a tárgy akár több száz darabban, gazdaságosan elkészíthető legyen, illetve a lehetőség szerint exkluzív, minőségi alapanyagú darabok készítésére is alkalmasnak kell lennie.

A győztes pályamunka terveit Alapítványunk gyártatja le. A kitűzőt az országos hírű januári díjátadó ünnepség résztvevői és fellépői viselik, az eseményről több médium tudósítása, beszámolója várható.

Miért érdemes pályázni?

Mert a rangos eseményen a tervezőt sokan megismerik, (döntéshozók, felsővezetők) és mert sok éves tapasztalatainkkal, médiafelületeinkkel, kapcsolatainkkal magunk is igyekszünk segíteni a fiatal, tehetséges művészt szakmai pályájának elindításában. További információk az alábbi elérhetőségeken kaphatnak.

Információ: Fodor Krisztina, alapítványi titkár  Postacím: 1012 Budapest, Logodi u. 44/d.  E-mail: fodor.krisztina@mediaacsaladert.hu, http://www.mediaacsaladert.hu

A Családbarát Médiáért-díjról

A díj célja, hogy a család - örömeivel és gondjaival együtt - ugyanolyan hangsúlyos szerepet kapjon a médiában, mint a valódi életben. Nyomtatásban megjelenő cikkeket, rádió- és televízió-műsorokat, internetes írásokat jutalmaz, amelyek a fenti témát magas szakmai színvonalon jelenítik meg, és céljuk nem csupán az olvasottság, hallgatottság vagy nézettség növelése, hanem az, hogy információt, erőt, segítséget adjanak a párválasztáshoz, az elköteleződéshez, családtervezéshez, a problémák megoldásához, a családban való boldog élethez. A díjra jelölt munkák között kiemelt téma a párkapcsolati elköteleződés, a házasságok megóvása, a válás megelőzése, a jól működő családok "titka”, a gyermekvállalás, az örökbefogadás, a generációk sikeres együttélése, a gyermeknevelés, a családok épségének társadalmi szerepe. A szakmai díj odaítélésekor kiemelt szempont, hogy a cikk vagy műsor a kívánt célcsoportot meg tudta-e szólítani, illetve sikerült-e eljuttatnia a fontos üzenetet esetleg olyan korosztályokhoz és olyan értékrendű emberekhez is, akik a családbarát szemlélettel ritkábban találkoznak, illetve kevésbé tartják fontosnak.

Az 500 000 forint pénzjutalommal járó elismerést a zsűri által havonta kiválasztott jelöltek közül minden évben egy jelöltnek ítélik oda. A 12 jelöltet a Képmás magazin is bemutatja az év 12 számában. Közülük kerül ki a Családbarát Médiáért-díj győztese, és az év különdíjasai is.

Üdülési pályázat nagycsaládosok részére

2016. Október 30.

Pályázati felhívás nagycsaládos pályázók számára 2017/2018-ban felhasználható üdülésre

Pályázatot benyújtani 2016. december 1-30. között lehet.

A pályázat célja

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az Erzsébet-program keretében - az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében - nagycsaládosok számára üdülési pályázatot hirdet. Az Alapítvány a pályázattal elnyerhető támogatást üdülési szolgáltatásra nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a jelen felhívásban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

Kedvezményezettek köre

Azon belföldi illetőségű, 18. életévüket betöltött, magánszemélyek, akiknek a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg a 2016. január 1-jén érvényes minimálbér összegét, továbbá három vagy annál több gyermeket nevel(nek) saját háztartásukban, akik után - a pályázat benyújtása napján - családi pótlékra jogosultak.

A pályázatban - és így a pályázói profil adatlapon - azon 3 vagy több gyermeket szükséges szerepeltetni, akik az üdülési támogatás felhasználásában ténylegesen részt kívánnak venni. Amennyiben a pályázatban részt vesz a pályázó házastársa/élettársa is, az adatlapon fel kell tüntetni a házastárs/élettárs adatait is. A pályázói profil adatlapon megjelölt személyek későbbi módosítására nincs lehetőség.

Elnyert támogatás esetén

- a pályázó és a közös háztartásban élő házastársa/élettársa, valamint a pályázat benyújtásakor a 14. életévét már betöltött gyermeke 5000 forint/fő pályázati hozzájárulás befizetésével;

- a pályázat benyújtásakor a pályázó 3-14 életév közötti gyermeke 2500 forint/fő pályázati hozzájárulás befizetésével veheti igénybe az elnyert üdülési támogatást.

Az üdülési támogatás igénybevétele a családdal együtt üdülő, 3 év alatti gyermek részére térítésmentes, azonban a pályázói profil adatlapon kötelező megadni a 3 év alatti gyermek(ek)re vonatkozó adatokat is.

Az elnyert üdülési támogatás kizárólag a pályázó nevére szóló Szálláshely Utalvány segítségével vehető igénybe a pályázati hozzájárulás befizetését követően, a szállásfoglalás során kiválasztott üdülőkben.

A pályázónak a szállásfoglalását - kizárólag egy alkalommal - van lehetősége a lefoglalt turnus kezdete előtt legalább 5 munkanappal módosítani, a rendelkezésre álló és a szállásfoglalási felületen elérhető további szabad szálláskapacitások terhére.

Az elnyert üdülési támogatást a nyertes pályázók a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon feltüntetett szálláshelyeken használhatják fel legkésőbb 2018. december 20-ig megkezdett üdülésre.

A pályázat benyújtható: 2016. december 30. napjáig  a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon történt regisztrációt követően.

További részletek itt olvasható.

"Vállalom, szeretem, nevelem!"- Imami pályázat október 31-ig

2016. Október 25.

Október 31-én éjfélig pályázhatnak a családok ingyenes szülői kommunikációs tréningen való részvételért. Az Imami Egyesület országszerte 4 helyszínen, összesen 40 szülő számára biztosítja a népszerű "Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje!" tanfolyam elvégzését.

A két napos képzés résztvevői megtanulhatják, hogy miként tudják ügyesebben békíteni a veszekedő testvéreket, gyorsabban csillapítani a hisztit, könnyebben rábírni gyermeküket, hogy megtegye, amit kell.

Pályázni október 31-én éjfélig a gyermekneveléssel kapcsolatos 3 kérdésre adott válasszal lehet.

A pályázatban eddig mintegy 800 szülő vett részt, 48%-uk számolt be arról, hogy a hiszti, a dac, valamint a feleselés kezelése a legnehezebb számára, 17% az együttműködésre való hajlandóságot nevezte meg, mint konfliktusforrást, a válaszadók 14%-ának a fegyelmezés, a szabályok betartatása, 12% számára pedig a testvérek közötti viták kezelése a legnagyobb problémája. Majdnem minden 10. szülő nehezményezi, hogy gyermeke nem, vagy alig mesél élményeiről, érzéseiről otthon.

Az elnyerhető képzés mellett minden pályázó részt vehet egy gyermekneveléssel kapcsolatos, ingyenes online konferencián, mindez gyakorlati megoldásokat kínál a fenti problémákra.

A pályázat a Nemzeti Együttműködési Alap, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg.

A pályázat ITT érhető el.

ÁLOMÚT - Nyerj egy osztálykirándulást!

2016. Október 24.

A MAGYAR KÖZÚT ISMÉT RAJZPÁLYÁZATOT HIRDET 1-8. OSZTÁLYOS GYERMEKEK SZÁMÁRA „ÁLOMÚT” CÍMMEL

A társaság ismét várja az általános iskolás gyermekek rajzait, amelynek témája az úthoz kapcsolódik, például közlekedés, útépítés, az út és környezet kapcsolata, az úton lévők tájékoztatása (Útinform) stb.

A zsűri döntése alapján az öt kategória nyertese (1-2. osztály, 3-4. osztály, 5-6. osztály, 7-8. osztály, gyógypedagógiai vagy speciális fejlesztő iskolába járó 1-8. osztályos sajátos nevelési igényű gyermekek), valamint a közönségszavazás győztese egy-egy osztálykirándulást nyer a társaság kiskőrösi közúti múzeumába, Közép-Európa legnagyobb úttörténeti gyűjteményébe.

A nyeremény tartalmazza a nyertes osztályának Kiskőrösre, a Közúti Szakgyűjteménybe történő buszos oda-vissza utaztatását, illetve a múzeumi tárlatvezetést, ahol a gyerekek interaktív formában ismerkedhetnek meg az útépítés történetével az ókortól kezdve a legmodernebb „szupersztrádákig”, illetve az útépítéshez kapcsolódó gépekkel, eszközökkel.

Az osztálykiránduláson kívül a kategória győztesek művei a díjátadót követően egy éven keresztül láthatóak lesznek a társaság útellenőri autóin.

Az osztálykirándulásokon túl 200 db 5000 Ft értékű ajándékutalvány is gazdára talál.

Az alkotásokat zárt borítékban a következő címre lehet eljuttatni postán vagy személyesen: Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztály, „Álomút” gyermekrajzpályázat, 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.  Postára adás határideje: 2016. november 30.

A részletes pályázati feltételek és az előző évi pályázat díjazott alkotásai megtalálhatók a társaság honlapján.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a kommunikacio@kozut.hu e-mail címen lehet.