2018-06-22 00:00:00 Tűzzel-Vassal Fesztivál

Pályázatok

A Te kívánságod is valóra válhat - pályázat rászoruló gyermekeknek karácsony alkalmából

2016. November 11.

 

A Hello Esztergom pályázati felhívásra 5-16 év közötti rászoruló gyermekek jelentkezhetnek karácsonyi kívánságaik megfogalmazásával.

Grafikai pályázatot hirdet a Reformáció Emlékbizottság

2016. November 11.

A reformáció 2017-es emlékéve alkalmából digitális grafikai pályázatot hirdet a Reformáció Emlékbizottság. A Reformáció - Kortárs szemmel pályázaton 18 és 30 év közötti, Magyarország vagy a Kárpát-medence területén művészeti felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók vehetnek részt.

Kinder+SPORT program 2016/2017 - általános iskolák számára

2016. November 8.

A Kinder+SPORT program évek óta elkötelezett az iránt, hogy rendszeres testmozgásra ösztönözze a fiatalokat. A program hitvallása, hogy a sport kiemelkedő szerepet játszik a gyermekek fejlődésében, mert segít nekik megismerni önmagukat, leküzdeni az akadályokat, és hozzájárul ahhoz, hogy sikeres és erős felnőtté váljanak. A Kinder+SPORT kezdeményezés célja, hogy a mindennapi sportot az aktív életmód részeként vonzóvá tegye a gyermekek számára. A 2016/2017-es tanévben ismét meghirdetjük a Kinder+SPORT programot, amelyben továbbra is a gyermekek testmozgása áll a középpontban. Célunk, hogy a gyerekek közösen, csapatjátékosokként küzdjék le az akadályokat, melynek pozitív tapasztalatait mind a magánéletben, mind pedig leendő munkahelyükön hasznosítani tudják majd.

A pályázat fődíja: A Kinder+SPORT bajnokság első négy-négy helyezett csapata (4 kis taglétszámú és 4 nagy taglétszámú iskola) felszerelheti tornatermét az általa kiválasztott sportszerekkel és eszközökkel, vagy segítséget kaphat egy iskolai sportesemény megrendezéséhez, illetve - külön megállapodás alapján - hozzájárulást kaphat a tornaterme felújításához mindösszesen az alábbi értékben: - Első helyezettek: 1 200 000 forint értékben - Második helyezettek: 800 000 forint értékben - Harmadik és negyedik helyezettek: 500 000-500 000 forint értékben

A pályázat részletei

Pályázati felhívás külföldi tanulmányútra

2016. November 6.

Az Alapítvány céljaival összhangban támogatásban kívánja részesíteni azon közgazdasági, pénzügyi és jogi, illetve az ezekhez kapcsolódó interdiszciplináris tudományi területeken tanuló egyetemi, főiskolai hallgatókat, doktoranduszokat és doktorjelölteket, akik tanulmányaik előrehaladása érdekében nemzetközi tanulmányúton kívánnak részt venni.

A TANULMÁNYÚT CÉLJA

 • tanulmányút egy külföldi oktatási intézményben
 • tanulmány, tudományos cikkek írása;
 • doktori disszertáció készítése;
 • magyar és angol nyelvű tananyagfejlesztés;
 • tanfolyam a tudományos cikkek írásának tudományos módszertani elsajátítására;

A Pályázó számára egyszeri támogatást nyújtunk.

PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK

Tehetséges egyetemi, főiskolai hallgatók, diplomás vagy posztgraduális képzésben résztvevő személyek, illetve posztgraduális fokozatot nemrégiben (1-5 éve) megszerzett kutatók, PhD fokozattal rendelkező kutatók, akik a vizsgált szakterület szempontjából releváns tudással rendelkeznek.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a korábban pozitív elbírálásban részesült Támogatottak esetében csak a pénzügyi elszámolás lezárását követően nyújtható be új pályázati dokumentáció!

A TANULMÁNYÚT IDŐTARTAMA

Maximum 2 év.

A MAXIMÁLISAN ODAÍTÉLHETŐ ÖSSZEG

2 000 000,- Ft/tanulmányút, mely az alábbiakat tartalmazhatja:

 • tandíj/tanfolyamdíj
 • regisztrációs díj
 • szállásdíj
 • utazási költség
 • szakirodalom beszerzése
 • konferencián való részvétel költsége

A napidíj és az élelmiszer jellegű költségeket csak önrészre számolhatóak el, így az Alapítvány azokat nem támogatja. Ezekről a tételekről, nem kell saját nevére kiállított számlával elszámolnia.

A BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE

A külföldi tanulmányút időpontja lehet jövő évben, de a pályázatot 2016-ban kell benyújtani az Alapítványhoz a tervezett kiutazás előtt 3 hónappal.

KÖTELEZŐEN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA

 1. Szakmai önéletrajz (magyar és angol/német/francia vagy a kutatási hely szerinti nyelven)
 2. Tudományos publikációk jegyzéke
 3. Fogadólevél (amennyiben intézményi keretek között kutat külföldön)
 4. Ajánlás két, tudományosan/szakmailag elismert szakembertől, eredeti aláírással, valamint egyetemi/főiskolai pecséttel és/vagy fejléccel ellátva. Az ajánlólevél aláírója nem egyezhet meg a fogadólevél aláírójával.
 5. Oklevél vagy index másolata (csak magyar nyelven)
 6. Alap-, mester-, vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók esetén az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntető, előadói aláírással és intézményi pecséttel ellátott leckekönyvi másolat, diplomás pályázók esetén oklevélmásolat, Állami nyelvvizsgát vagy azzal egyenértékű nyelvtudást tanúsító bizonyítvány másolata.
 7. Doktorandusz hallgatók esetén diplomamásolat és az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntető, előadói aláírással és intézményi pecséttel ellátott leckekönyvi másolat, Teljes költségét jellemző költségnemenkénti és részletes bontásban, ahol a saját erő és az igényelt támogatás mértéke is fel van tűntetve;
 8. Állami nyelvvizsgát vagy azzal egyenértékű nyelvtudást tanúsító bizonyítvány másolata.
 9. Részletes költségvetési terv, mely tartalmazza a pályázatban szereplő projekt:
 10. Teljes költségét jellemző költségnemenkénti és részletes bontásban, ahol a saját erő és az igényelt támogatás mértéke is fel van tüntetve;
 11. Saját erő mértékét (pályázatoknál elvárás, hogy a pályázó a teljes projektösszeg minimum 10%-ának megfelelő saját erővel rendelkezzen);
 12. A kért támogatás összegét;
 13. Az esetleges egyéb elnyert, illetve megpályázott források mértékét;

Felhívjuk figyelmüket, hogy a nyertes pályázat esetén a projekt teljes költségvetésével – a támogatással és az önerővel is – számviteli bizonylatokkal kell elszámolni. (Kivéve az élelmiszer és a napidíj jellegű költségek!

Felhívjuk további szíves figyelmüket, hogy a Pályázó a projekt megvalósítása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei szerint köteles eljárni.

A közbeszerzési eljárások szabályos előkészítéséért, lefolytatásáért, a közbeszerzési törvény alanyi hatálya alá tartozással kapcsolatos döntésért, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó kötelezettségről hozott döntésért kizárólag a Pályázó, mint ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely, közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére, vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség is kizárólag a Pályázót terheli.

KAPCSOLAT

A pályázatokat a költségterven kívül egy PDF fájlban (jelentkezési űrlap és a kötelezően benyújtandó dokumentumok) kell megküldeni maximum 30 oldalban a „PADA külföldi tanulmányút program 2016” megjelöléssel a pallaspalyazat@padabudapest.hu email címre.

Állathang utánzó pályázat

2016. November 6.

A XVI. Tatai Vadlúd Sokadalom alkalmából Igazgatóságunk más szervezetekkel közösen állathang utánzó pályázatot hirdet! Bármely Kárpát-medencében VADON élő állat hangja szóba jöhet, szóval csivitelésre, kvarkogásra, brekegésre, morgásra fel!Bármilyen Kárpát-medencében vadon élő állat hangját utánzó 10 másodperctől 1 percig tartó időtartamban felvételeket várunk elektronikus formában.E-mailben maximum 4 MB méretig tudunk fogadni pályázatot, a nagyobb kiterjedésű felvételeket kérjük link megadásával elküldeni.

Általános tudnivalók:

A pályaművekhez kérjük a következő adatokat csatolni:

- az utánozni kívánt állat megnevezése

- név- kor- pályázó postacíme, telefonszáma, e-mail címe

- kiskorú pályázók esetében a felkészítő tanár vagy szülő neve és elérhetőségei.

Pályázattal kapcsolatos értesítéseket kizárólag e-mailen küldünk. A pályamű beküldésével úgy tekintjük, hogy a pályázó vagy a törvényes képviselő beleegyezését adta a pályázaton való részvételhez és a felvétel esetleges honlapokon való megjelenéséhez, illetve ahhoz, hogy a felvételt felhasználjuk a pályázók külön hozzájárulása és díjazása nélkül.

A legjobb pályázatok hallhatóak lesznek Tatán az Öreg-tónál 2016. november 26-án a XVI. Tatai Vadlúd Sokadalom helyszínén. Az első három helyezett felvételt megjelentetjük a dunaipoly.hu weboldalon.

Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 2016. november 26-án 11.00 órakor kerül sor Tatán az Öreg-tónál a XVI. Tatai Vadlúd Sokadalom keretében.

A pályázatok benyújtása: A pályázati anyagokat 2016. november 11-ig elektronikus úton az apostoln@dinpi.hu e-mail címre kérjük elküldeni.

Kérjük, az e-mail tárgyaként írják rá a pályázat címét.

További információ: Apostol Nikolett: tel.: 061/391-4638, 06-30/53-193-63, e-mail: apostoln@dinpi.hu http://dunaipoly.hu

Te kivel vagy szolidáris? - alkotáspályázat

2016. November 2.

Az ELTE Társadalomtudományi Kar diákversenye Pályázat középiskolásoknak és alapszakosoknak

Az ELTE TáTK pályázatot hirdet két kategóriában, a társadalmi szolidaritáshoz kapcsolódóan: - középiskolás diákoknak - alapszakos hallgatóknak A pályázatban indulhatnak (kategóriától függetlenül) egyének és 2 fős csapatok is.

A téma: Te kivel vagy szolidáris? Kölcsönös segítségvállalás? Ma te segítesz, holnap te szorulhatsz mások szolidaritására.Te kivel vagy szolidáris? Az idősekkel? A nőkkel? Vagy férfiakkal? A Föld eljövendő lakóival? Saját szomszédaiddal vagy távoli országok lakóival?Adakozol vagy adót csalsz? Győzzön az erősebb vagy gondoskodjunk a lemaradókról? Aki nem dolgozik, ne is egyék? Alkossunk törvényeket vagy bízzunk a spontaneitásban? Nyugdíj, oktatás, gyógyítás - ki fizesse? Vállalod-e a felelősséget másokért?Ha megmozgatnak ezek a kérdések, öntsd formába válaszodat! Számolj be egy élményedről, mutass be egy jelenséget, mondd el a véleményed!Ajánlott megvalósítási formák videoklip / fotó / kollázs / fotóregény / képregény / társasjáték / dalszöveg / Facebook profil / térkép, illetve bármi, amit el tudtok képzelni kreatív produktumként. Olyan formát javaslunk, ahol megjelenik a vizualitás!Információk a beadásról: Kik pályázhatnak? - középiskolások illetve bármely felsőoktatási intézmény alapszakos hallgatói - egyének vagy 2 fős csapatok Ajánlott megvalósítási formák (bármelyik választható, de egyik sem kötelező) - videoklip - fotó - kollázs - fotóregény - képregény - társasjáték - dalszöveg - Facebook profil - térkép illetve bármi, amit el tudtok képzelni kreatív produktumként! (Olyan formát javaslunk, ahol megjelenik a vizualitás.)Beadási határidő: 2016. december 1. A produktumokat (vagy a produktumok bemutatását) kérjük a szolidaritas@tatk.elte.hu email címre küldeni - a kategória (középiskolás / alapszakos) megjelölésével - a csoporttagok nevének, email címének és intézményének (középiskola, évfolyam / felsőoktatási intézmény, kar, szak) megjelölésévelBírálati szempontok: gondolati tartalom (50%), kreativitás (30%), kivitelezés technikai színvonala (20%)Nyeremények: Mindkét kategóra (középiskolás és alapszakos) első három (1-3.) helyezettjének: - 1 db tablet - éves belépő az ELTE gondozásában levő Füvészkertbe (2 fős csoport esetén mindkét csoporttagnak) - alternatív szociokulturális séta Budapesten (2 fős csoport esetén mindkét csoporttagnak)

https://www.facebook.com/szolidaritaspalyazat/

http://tatk.elte.hu/diakverseny/beadas

Mentor Díj 2016 - tehetségek gondozóinak

2016. November 2.

Pályázati kiírás - Mentor Díj - 2016Mentor Díj a Tehetségek Gondozóinak

- Ismeri azt az áldozatkész, lelkes tanárt, szakembert, aki gyermekét szakkörökön segítette, jó tanácsokkal látta el az iskolai felkészülésben vagy a tanulmányi versenyeken?

- Ismeri azt az edzőt, aki gyermekét jó szemmel kiemelte és a neki legmegfelelőbb sportágban segítette készségei, képességei fejlesztésében?

- Emlékszik arra a szeretett tanárára, aki elindította a pályán, akihez később is mindig fordulhatott jó tanácsért, szakmai támogatásért?

Segítsen megtalálni a legjobb mentorokat!

Szeretnénk felhívni a közvélemény figyelmét azokra a tanárokra, nevelőkre, edzőkre, mentorokra, akik tehetséges fiatalokat fedeztek fel, a háttérből segítik tanítványaik első lépéseit, akiknek áldozatvállalása, munkája nagyban hozzájárul egy-egy fiatal képességeinek kibontakozásához. Keressük azokat a nevelőket, mentorokat, akik ösztönzik a tehetséges gyermekeket, mellettük vannak, keresik számukra a továbblépés lehetőségét, felkészítik őket a versenyekre, ha kell, pályázatot nyújtanak be helyettük. Keressük azokat a szakembereket, akik tudásuk továbbadásával több generáció tehetségeit segítették kiemelkedő eredményekhez, akik azonban a háttérben maradtak, akiknek a munkája sem erkölcsileg, sem anyagilag nem kapta meg a megfelelő elismerést. Ha ismer ilyen tanárt, edzőt, mentort, jelölje őt a tehetségek gondozói számára létrehozott Mentor Díjra!

A jelölés módja

Bárki nyújthat be jelölést egyénileg vagy csoportosan. Csak az alapítvány honlapján (http://www.pentrucomunitate.ro) elérhető űrlapon beküldött jelölést tekintjük érvényesnek. Jelölni lehet magyar és román nyelven egyaránt. A korábbi években jelölt, de nem díjazott személyt újra lehet jelölni.

Kik lehetnek jelöltek?

Tanárok, edzők, nevelők, - akik 18 év alatti fiatalokat oktatnak, nevelnek, képeznek, kísérnek, vagy szakköröket vezetnek, önzetlenül és eredményesen segítik diákjaik iskolán kívüli tevékenységét, szakmai pályafutásukban történő elindulását; - akik képesek fokozott figyelmet fordítani a - családi hátterük vagy anyagi lehetőségeik miatt - hátrányos helyzetben levő gyerekekre a sikerért folytatott küzdelmükben; - akik olyan fórumokat hívtak életre (versenyek, találkozók, alapítványok, egyesületek, önképzőkörök stb.), amelyek elősegítették a gyerekek és fiatalok továbblépését, tehetségük kibontakoztatását; - akik több évtizedes pályafutásuk során a helyi közösség megbecsülését, a szakterületükön dolgozó kollégáik elismerését vívták ki.

A jelölések értékelése

A legérdemesebb jelöltek közül a Közösségért Alapítvány kuratóriuma 10 személyt választ ki és részesít Mentor Díjban. A díj a Mentor Trófea, egy oklevél és 8000 lej pénzjutalom. Az értékelésnél a kuratórium elsősorban azt vizsgálja, mekkora része volt a mentornak az általa felkészítettek sikerében.

Jelöléseket 2016. december 31-ig lehet benyújtani.

A Közösségért Alapítvány kuratóriuma 2017. februárjában választ a jelöltek közül, a díjátadást pedig az ezt követő időszakban szervezi meg.

A jelöléseket e-mailen vagy postán lehet beküldeni. Postacím: A Közösségért Alapítvány, 400603 Kolozsvár, 1989 December 21. sugárút 77., I. em., The Office C. A borítékra kérjük feltüntetni: Mentor Díj.

E-mail: mentor@pentrucomunitate.ro. További információkat írásban a mentor@pentrucomunitate.ro e-mail címen, illetve a 0752-018760 vagy a 0755-045699-es telefonszámon lehet igényelni. http://pentrucomunitate.ro/web/index.php?option=com_content&view=article&id=537&Itemid=120&lang=hu

Jelölési űrlap _ Mentor_2016

10 éves a Családbarát Médiáért-díj - Pályázat kitűző tervezésére

2016. Október 30.

Kreatív pályakezdő vagy? Szívesen bemutatkoznál egy rangos díjátadón munkáddal? Akkor neked írtuk ki ezt a pályázatot! Tervezz egyedi kitűzőt nekünk!

A Média a Családért Alapítvány pályakezdő képző- és iparművészeknek, pályázatot ír ki egyedi, jubileumi kitűző megtervezésére bemutatkozás céljából.

A jelentkezés feltétele: A jelentkezők 18-25 év közötti pályakezdő művészek lehetnek.  Jelentkezési határidő: november 15. Jelentkezés módja: Postán vagy e-mailen bemutatkozó anyaggal.

Pályázat célja: A 10 éves Családbarát Médiáért-díj egyedi, jubileumi kitűzőjének tervezése.

A kitűző anyagát, formáját nem határozzuk meg, de örülünk, ha a tervező a kivitelezésre is gondol, arra, hogy a tárgy akár több száz darabban, gazdaságosan elkészíthető legyen, illetve a lehetőség szerint exkluzív, minőségi alapanyagú darabok készítésére is alkalmasnak kell lennie.

A győztes pályamunka terveit Alapítványunk gyártatja le. A kitűzőt az országos hírű januári díjátadó ünnepség résztvevői és fellépői viselik, az eseményről több médium tudósítása, beszámolója várható.

Miért érdemes pályázni?

Mert a rangos eseményen a tervezőt sokan megismerik, (döntéshozók, felsővezetők) és mert sok éves tapasztalatainkkal, médiafelületeinkkel, kapcsolatainkkal magunk is igyekszünk segíteni a fiatal, tehetséges művészt szakmai pályájának elindításában. További információk az alábbi elérhetőségeken kaphatnak.

Információ: Fodor Krisztina, alapítványi titkár  Postacím: 1012 Budapest, Logodi u. 44/d.  E-mail: fodor.krisztina@mediaacsaladert.hu, http://www.mediaacsaladert.hu

A Családbarát Médiáért-díjról

A díj célja, hogy a család - örömeivel és gondjaival együtt - ugyanolyan hangsúlyos szerepet kapjon a médiában, mint a valódi életben. Nyomtatásban megjelenő cikkeket, rádió- és televízió-műsorokat, internetes írásokat jutalmaz, amelyek a fenti témát magas szakmai színvonalon jelenítik meg, és céljuk nem csupán az olvasottság, hallgatottság vagy nézettség növelése, hanem az, hogy információt, erőt, segítséget adjanak a párválasztáshoz, az elköteleződéshez, családtervezéshez, a problémák megoldásához, a családban való boldog élethez. A díjra jelölt munkák között kiemelt téma a párkapcsolati elköteleződés, a házasságok megóvása, a válás megelőzése, a jól működő családok "titka”, a gyermekvállalás, az örökbefogadás, a generációk sikeres együttélése, a gyermeknevelés, a családok épségének társadalmi szerepe. A szakmai díj odaítélésekor kiemelt szempont, hogy a cikk vagy műsor a kívánt célcsoportot meg tudta-e szólítani, illetve sikerült-e eljuttatnia a fontos üzenetet esetleg olyan korosztályokhoz és olyan értékrendű emberekhez is, akik a családbarát szemlélettel ritkábban találkoznak, illetve kevésbé tartják fontosnak.

Az 500 000 forint pénzjutalommal járó elismerést a zsűri által havonta kiválasztott jelöltek közül minden évben egy jelöltnek ítélik oda. A 12 jelöltet a Képmás magazin is bemutatja az év 12 számában. Közülük kerül ki a Családbarát Médiáért-díj győztese, és az év különdíjasai is.

Üdülési pályázat nagycsaládosok részére

2016. Október 30.

Pályázati felhívás nagycsaládos pályázók számára 2017/2018-ban felhasználható üdülésre

Pályázatot benyújtani 2016. december 1-30. között lehet.

A pályázat célja

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az Erzsébet-program keretében - az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében - nagycsaládosok számára üdülési pályázatot hirdet. Az Alapítvány a pályázattal elnyerhető támogatást üdülési szolgáltatásra nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a jelen felhívásban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

Kedvezményezettek köre

Azon belföldi illetőségű, 18. életévüket betöltött, magánszemélyek, akiknek a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg a 2016. január 1-jén érvényes minimálbér összegét, továbbá három vagy annál több gyermeket nevel(nek) saját háztartásukban, akik után - a pályázat benyújtása napján - családi pótlékra jogosultak.

A pályázatban - és így a pályázói profil adatlapon - azon 3 vagy több gyermeket szükséges szerepeltetni, akik az üdülési támogatás felhasználásában ténylegesen részt kívánnak venni. Amennyiben a pályázatban részt vesz a pályázó házastársa/élettársa is, az adatlapon fel kell tüntetni a házastárs/élettárs adatait is. A pályázói profil adatlapon megjelölt személyek későbbi módosítására nincs lehetőség.

Elnyert támogatás esetén

- a pályázó és a közös háztartásban élő házastársa/élettársa, valamint a pályázat benyújtásakor a 14. életévét már betöltött gyermeke 5000 forint/fő pályázati hozzájárulás befizetésével;

- a pályázat benyújtásakor a pályázó 3-14 életév közötti gyermeke 2500 forint/fő pályázati hozzájárulás befizetésével veheti igénybe az elnyert üdülési támogatást.

Az üdülési támogatás igénybevétele a családdal együtt üdülő, 3 év alatti gyermek részére térítésmentes, azonban a pályázói profil adatlapon kötelező megadni a 3 év alatti gyermek(ek)re vonatkozó adatokat is.

Az elnyert üdülési támogatás kizárólag a pályázó nevére szóló Szálláshely Utalvány segítségével vehető igénybe a pályázati hozzájárulás befizetését követően, a szállásfoglalás során kiválasztott üdülőkben.

A pályázónak a szállásfoglalását - kizárólag egy alkalommal - van lehetősége a lefoglalt turnus kezdete előtt legalább 5 munkanappal módosítani, a rendelkezésre álló és a szállásfoglalási felületen elérhető további szabad szálláskapacitások terhére.

Az elnyert üdülési támogatást a nyertes pályázók a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon feltüntetett szálláshelyeken használhatják fel legkésőbb 2018. december 20-ig megkezdett üdülésre.

A pályázat benyújtható: 2016. december 30. napjáig  a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon történt regisztrációt követően.

További részletek itt olvasható.

"Vállalom, szeretem, nevelem!"- Imami pályázat október 31-ig

2016. Október 25.

Október 31-én éjfélig pályázhatnak a családok ingyenes szülői kommunikációs tréningen való részvételért. Az Imami Egyesület országszerte 4 helyszínen, összesen 40 szülő számára biztosítja a népszerű "Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje!" tanfolyam elvégzését.

A két napos képzés résztvevői megtanulhatják, hogy miként tudják ügyesebben békíteni a veszekedő testvéreket, gyorsabban csillapítani a hisztit, könnyebben rábírni gyermeküket, hogy megtegye, amit kell.

Pályázni október 31-én éjfélig a gyermekneveléssel kapcsolatos 3 kérdésre adott válasszal lehet.

A pályázatban eddig mintegy 800 szülő vett részt, 48%-uk számolt be arról, hogy a hiszti, a dac, valamint a feleselés kezelése a legnehezebb számára, 17% az együttműködésre való hajlandóságot nevezte meg, mint konfliktusforrást, a válaszadók 14%-ának a fegyelmezés, a szabályok betartatása, 12% számára pedig a testvérek közötti viták kezelése a legnagyobb problémája. Majdnem minden 10. szülő nehezményezi, hogy gyermeke nem, vagy alig mesél élményeiről, érzéseiről otthon.

Az elnyerhető képzés mellett minden pályázó részt vehet egy gyermekneveléssel kapcsolatos, ingyenes online konferencián, mindez gyakorlati megoldásokat kínál a fenti problémákra.

A pályázat a Nemzeti Együttműködési Alap, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg.

A pályázat ITT érhető el.

ÁLOMÚT - Nyerj egy osztálykirándulást!

2016. Október 24.

A MAGYAR KÖZÚT ISMÉT RAJZPÁLYÁZATOT HIRDET 1-8. OSZTÁLYOS GYERMEKEK SZÁMÁRA „ÁLOMÚT” CÍMMEL

A társaság ismét várja az általános iskolás gyermekek rajzait, amelynek témája az úthoz kapcsolódik, például közlekedés, útépítés, az út és környezet kapcsolata, az úton lévők tájékoztatása (Útinform) stb.

A zsűri döntése alapján az öt kategória nyertese (1-2. osztály, 3-4. osztály, 5-6. osztály, 7-8. osztály, gyógypedagógiai vagy speciális fejlesztő iskolába járó 1-8. osztályos sajátos nevelési igényű gyermekek), valamint a közönségszavazás győztese egy-egy osztálykirándulást nyer a társaság kiskőrösi közúti múzeumába, Közép-Európa legnagyobb úttörténeti gyűjteményébe.

A nyeremény tartalmazza a nyertes osztályának Kiskőrösre, a Közúti Szakgyűjteménybe történő buszos oda-vissza utaztatását, illetve a múzeumi tárlatvezetést, ahol a gyerekek interaktív formában ismerkedhetnek meg az útépítés történetével az ókortól kezdve a legmodernebb „szupersztrádákig”, illetve az útépítéshez kapcsolódó gépekkel, eszközökkel.

Az osztálykiránduláson kívül a kategória győztesek művei a díjátadót követően egy éven keresztül láthatóak lesznek a társaság útellenőri autóin.

Az osztálykirándulásokon túl 200 db 5000 Ft értékű ajándékutalvány is gazdára talál.

Az alkotásokat zárt borítékban a következő címre lehet eljuttatni postán vagy személyesen: Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztály, „Álomút” gyermekrajzpályázat, 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.  Postára adás határideje: 2016. november 30.

A részletes pályázati feltételek és az előző évi pályázat díjazott alkotásai megtalálhatók a társaság honlapján.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a kommunikacio@kozut.hu e-mail címen lehet.

Egymilliárd forint tornatermekre

2016. Október 24.

A Magyar Kézilabda Szövetség 2016 őszén ismét tornaterem/tornacsarnok felújítási programot támogató nyílt pályázatot hirdet meg.

Az 1 milliárd forint keretösszegű pályázat meghirdetésének konkrét célja a leromlott állapotba került, kézilabdázásra alkalmas tornatermek és alacsonyabb osztályokban játszó csapatok sportcsarnokainak korszerűsítése, és ezáltal a kézilabda utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, a sportág tömegesítésének elősegítése érdekében. Az elnyerhető támogatás a nyertes pályázatok számára legalább 5, legfeljebb 100 millió forint. A pályázatok benyújtási határideje 2016. november 25.

- 2015-16-ban 500 millió forint keretösszegben 25 tornaterem felújítására tudtunk pénzt adni, és örömteli hír, hogy a fejlesztések nagy része már be is fejeződött. A 2016-17-es évben ezt az összeget megduplázzuk – emelte ki Kocsis Máté, az MKSZ elnöke. - 20-25 db 50 millió ft alatti projektet, és négy 50-100 millió forint közötti felújítást támogatunk, a hátország, azaz az NB II-es vagy lejjebb lévő sportszervezetek megsegítésére. Mindez a TAO-ból történő fejlesztésekkel, illetve a kormányzattal közös munkacsarnok-fejlesztésekkel, valamint a nagyobb arénák építésével és felújításával együtt jelzi, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség számára kiemelten fontos a létesítmény-helyzet javítása.

A program összhangban van az MKSZ hosszú távú stratégiai fejlesztési koncepciójával és a látvány-csapatsport támogatás rendszerében, a tervek szerint az MKSZ 2016/2017-es támogatási időszakra vonatkozó sportágfejlesztési programja keretében kerül megvalósításra.

A pályázati anyagok letölthetőek a kapcsolt dokumentumok közül.

Technikai információ: 06-1-435-42-61

Információ: palyazat@keziszovetseg.hu

 

 

A Diákhitel Központ képzőművészeti pályázata 

2016. Október 23.

A Diákhitel Központ Zrt. festészeti, grafikai és fotóművészeti pályázatot hirdet a magyarországi közép- és felsőfokú oktatási intézmények hallgatói számára.

A Diákhitel Központ több mint tíz éve áll a hallgatók mellett egyetemi éveik alatt azzal a céllal, hogy képzett diplomásként sikeres életpályát fussanak be. E szerepvállalásból adódóan fontos számára, hogy megismerje elsőszámú partnereit: a diákokat. Éppen ezért a Diákhitel Központ ismét meghirdeti a Képzőt, a közép- és felsőoktatásban hallgató fiataloknak szóló képzőművészeti pályázatát.

A pályázat témája  "Hogyan segíthető elő a hátránnyal, fogyatékkal élők társadalmi elfogadottsága, felzárkóztatása, az esélyegyenlőség megteremtése?”

A pályázat fővédnöke  Till Attila filmrendező, televíziós szakember

A válogatás módja  A beküldött pályaművekből szakmai előzsűrizést követően a pályázat fővédnöke válogatják ki a díjnyertes, illetve a kiállításra kerülő alkotásokat.  A pályaművek beadási határideje: 2016. november 15. éjfél

Pályázati feltételek

A pályázaton indulhat mindenki, aki magyarországi középfokú vagy felsőoktatási intézmény tanulói/hallgatói jogviszonnyal (érvényes diákigazolvánnyal) rendelkező hallgatója.  A pályázat egy kategóriában kezeli a festészeti (olaj, tempera, gouache, akril stb. technikákkal készített alkotások), a grafikai (sokszorosított vagy egyedi grafika, ide értve a számítógépes alapú képzőművészeti technikák) és a fotóművészeti (analóg vagy digitális) technikával készült műalkotásokat.

Egy pályázó maximum három pályaművel pályázhat. A pályázatban sorozattal nem lehet pályázni. A pályázatra kizárólag 2 évnél nem korábban készült és más, a Diákhitel Központ Zrt. által hirdetett pályázaton még nem indult műalkotásokkal lehet pályázni.  A pályázatban méretbeli megkötés nincs, de kizárólag a fenti műfajokban fogadunk el pályamunkákat.

A pályázat beadásának módja

Pályázni kizárólag a pályázati segédletben foglaltaknak megfelelő, egyértelmű adatokkal ellátott e-mailben lehet, a pályaművekről készült fotók elektronikus beküldésével. (A lehetőség szerint jó minőségű, színhelyes fotók, reprodukciók minimális felbontása 72 dpi, minimális mérete 200 KByte legyen.)  A jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk:  kepzo@diakhitel.hu

A pályázat díjazása

MacBook Air 13" 128GB

iPad Pro 13" 128 GB

iPhone 6s 32 GB

További 17 kiválasztott pályamű kiállításon vesz részt, illetve megjelennek a kiállítási katalógusban.

Egyéb tudnivalók

Az előzsűrizésre 2016. november 16-át követően kerül sor. A kiállításra beválogatott pályaművek beküldőit ezt követően értesítjük, és egyeztetünk velük az eredeti pályaművek beszállításáról a kiállításra.

A szakmai zsűri által kiválogatott pályaművek közül a fővédnökök által kiválasztott győztes pályaművek alkotói a díjakat az A38 Hajón tartott díjátadó és kiállítás-megnyitó rendezvényen vehetik át, amely rendezvényről az A38 kisfilmet készít.

A győztes pályaműveket 2016. december 12. és 18. között kiállítás keretében mutatjuk be a budapesti A38 Hajó Kiállítótermében.

További információ: A38 Hajó kepzo@diakhitel.hu  +36 1 464 39 40

A pályázat részletei itt olvashatóak.

Vidék fiatal nagykövetei - városi és falusi fiatalok figyelmébe

2016. Október 23.

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA korábbi vidék kommunikációs programjainak - Vidék Kaland, Virtuális Falu - folytatásaként hirdeti meg a "Vidék fiatal nagykövetei” programot. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok szemüvegén keresztül szélesebb közvélemény számára bemutassa a mai magyar falvak és az ott élő fiatalok mindennapjait.

A programba városlakó és falusi fiatalokat várunk. Számukra szervezünk 2016. november-2017. augusztus között közösségfejlesztő tréninggel egybefűzött utazásokat olyan falvakba, ahol jól működik a települési közösség, ahol kezdeményező szerepet visz az önkormányzat, ahol megvan az együttműködés a települési közösségek, vállalkozások és önkormányzatok között.

A programban résztvevők feladata, hogy az élményeiket elmondják, bemutassák a közösségi oldalakon keresztül. Ezen túl feladatuk, hogy környezetükben megtalálják a "vidéket”, érdekes embereket, sztorikat. Ezekből a történetekből a résztvevők közreműködésével felépül a videki-fiatal.hu címen a program weboldala.

A programban 18-35 év közötti vidéki témák után érdeklődő városlakó és falusi fiatalok jelentkezését várjuk.

Jelentkezési határidő: 2016. október 24. A jelentkezési lap elérhető a http://www.agrya.hu weboldalon.

A jelentkezési lapot elektronikusan kell megküldeni, Pdf formátumban és csatolni kell mellé egy, a jelentkezőt ábrázoló portré fotót.

A program résztvevőit személyes meghallgatás után választja ki az AGRYA. A személyes meghallgatások időpontja 2016. október 28-30, Budapest.

Az első szakmai útra és tréningre várhatóan 2016. november 26-27-én kerül sor.

Nemzeti válogató - A DAL 2017

2016. Október 23.

A Duna Médiaszolgáltató Zrt. 2017-ben ismét részt vesz a minden évben több mint 100 millió nézőt vonzó Eurovíziós Dalfesztiválon. A Kijevben megrendezendő verseny májusi elődöntőit és döntőjét a Duna csatorna élőben közvetíti.

Az alábbi pályázati feltételeknek mindenben megfelelő előadóknak, szerzőknek a nevezési határidőig beérkezett pályaművei közül szakmai előzsűri választja ki azokat a dalokat, amelyek az élőben sugárzott nemzeti elődöntőkön versenyezhetnek.

Az elődöntők legjobbjait a képernyős zsűri és a közönség juttatja A DAL 2017 döntőjébe, ahol kiderül, hogy közülük melyik produkció képviseli Magyarországot 2017 májusában Kijevben a 62. Eurovíziós Dalfesztiválon.

Néhány pályázati feltétel:

 1. A benevezett dal (sem a szövege, sem a zenéje) nem kerülhetett kereskedelmi forgalomba vagy média-felületre (televízió, rádió, internet), illetve nem hangozhatott el nyilvános előadás keretében 2016. szeptember 1. előtt.
 2. A dal hosszúsága legfeljebb három perc lehet.
 3. Csak olyan énekes vagy együttes (a továbbiakban előadó) nevezhet, akinek korábban már megjelent zenei albuma vagy országosan játszott rádió-, illetve televízió-felvétele, és rendelkezik lemezkiadóval és/vagy hivatásos zenei menedzserrel kötött szerződéssel.
 4. A színpadi produkció minden résztvevőjének be kell töltenie a 16. életévét 2017. május 9-ig, az első kijevi eurovíziós elődöntőig.
 5. A dalok előadói magyar állampolgárok vagy magyar anyanyelvűek lehetnek.

A nemzeti dalválasztó műsor ez évi szériájában a műsorban megjelenő dalok szövegei és szerzőik is versenyeznek "A Dal 2017 Legjobb Dalszövege” díjért. A szavazás nyertesét, "A Dal 2017 Legjobb Dalszövege” díjazottját az élő tévéműsor második elődöntőjében nevezi meg a zsűri.

"A Dal 2017 Felfedezettje” különdíjjal egy olyan versenyzőt (előadót vagy együttest) tüntet ki a nemzeti dalválasztó műsor 2017-es mezőnyéből a televíziós zsűri, amelyik A Dal 2017 műsorban debütál, vagy a televíziós műsorban szerepel először nagyobb, országos nyilvánosság előtt, és kiemelkedő teljesítményt nyújt produkciójával. A "Dal 2017 Felfedezettje” különdíjat a tévéműsor első elődöntőjében adja át a zsűri.

Az érvényes pályázathoz szükséges információkat összefoglaló, kötelezően kitöltendő és beküldendő PÁLYÁZATI ADATLAPOT amediaklikk.hu/adal honlapról lehet letölteni.

A fenti dokumentumokat illetve CD-ket vagy pendrive-okat egy darab zárt borítékban, ajánlott levélként kell postára adni.

A pályaművek postára adási határideje: 2016. NOVEMBER 20. vasárnap 24:00

Postacím: EUROVÍZIÓS DALFESZTIVÁL - A DAL 2017

MTVA 1037 Budapest Kunigunda útja 64.

A teljes pályázat itt olvasható.

"Te mi leszel, ha nagy leszel?" rajzpályázat

2016. Október 23.

A Pályázaton magyarországi lakcímmel rendelkező a 2016. évben hatodik (6.) életévüket betöltött, de tizenötödik (15.) életévüket be nem töltött gyermekek vehetnek részt, akik a pályázatukat 2016. november 6-ig eljuttatják a Well ügynökség címére a következő korcsoportbontásnak megfelelően:

- I. korcsoport: a 2016-ben 6. életévüket betöltött, de 11. életévüket be nem töltöttek.

- II. korcsoport: a 2016-ben 11. életévüket betöltött, de 15. életévüket be nem töltöttek.

A pályázók a Pályázatra figyelemfelkeltő, saját maguk által kézzel készített, maximum 3 rajzot nyújthatnak be a következő témában: Te mi leszel, ha nagy leszel?

A zsűri a pályaműveket kreativitás, egyediség, tartalom, üzenet és reklámcélokra felhasználhatóság szempontok szerint választja ki, és a legjobb pályaműveket.

A zsűri a beküldött pályamunkák közül korcsoportonként 10-10 legjobb pályaművet választ A 10-10 legjobb pályamű felkerül a HRC Group Facebook oldalára, ahol a nagyközönség szavazza meg a nyertes pályamunkákat. Mindkét kategóriában a legtöbb like-ot kapott pályamű lesz a nyertes.

A Facebook szavazás időtartama: 2016. november 7.-2016. november 20.

Mindkét korcsoportban a legjobb pályamunkát beküldők a következő díjat kapják: 25 000 forint értékű rajzeszköz csomag.

A pályázat részletei itt olvashatóak.

"Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje!"- szülői kommunikációs tréning

2016. Október 17.

Az Imami Egyesület országszerte 4 helyszínen, összesen 40 szülő számára ingyenes részvételt biztosít a népszerű "Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje!" szülői kommunikációs tréningre.

A 2 napos tanfolyam értéke 36 000 Ft/fő, amit teljes egészében az Imami áll!

Szeretnél tenni azért, hogy egy kicsit jobb szülő lehess? Ne hagyd ki ezt a lehetőséget, akár két kattintással és egy mondattal is elnyerheted a részvételt: Tegye fel a kezét, aki érezte már úgy, hogy egy "nevelési helyzetet" jobban meg lehetett volna oldani!

Ügyesebben békíteni a veszekedő tesókat, gyorsabban csillapítani a tornádó erejű hisztit, könnyebben rábírni a gyerkőcöt, hogy megtegye, amit kell... Van egy tudományos kutatásokon alapuló módszer, ami már bizonyított az elmúlt 30 évben; egy olyan technika, ami szülők ezreit tette türelmesebbé, empatikusabbá.

Akik ismerik és használják, egyetértenek abban, hogy a mindennapok könnyebbek lettek, a nézeteltéréseket egyszerűbben tudják elsimítani, kevesebbet veszekednek és kiabálnak, gyermekeik mégis "megjavultak”.

A tanfolyamon megtanulhatod, hogyan alakítsd ki azt a bizalmi légkört, amelyben valamennyien jól érzitek magatokat, és amelyben a gyerekek tudják, hogy nyugodtan fordulhatnak hozzád.

Csak "problémás" családoknak szól a tréning? Nem! Konfliktusok a "legjobb" családban is előfordulnak!Még kicsi/már nagy a gyerekem, nekünk is szól? Nevelgess dackorszakos csöppséget, vagy pimaszkodó kiskamaszt: a "Beszélj úgy, hogy érdekelje..." szülői tréning segíteni fog!Mi fog történni a tréningen? Ne számíts unalmas elméleti képzésre, annál inkább interaktív, gyakorlati feladatokra, támogató szülőtársakra és tapasztalt szakemberek segítségére!Hol lesznek a tréningek? Abban a 4 megyében, ahonnan a legtöbb pályázat érkezik.Mikor lesznek a tréningek? 2016 novembere és 2017 márciusa között hétvégén, a nyertesekkel előre egyeztetett időpontban. Tényleg csak 3 kérdésre kell válaszolni? Igen, sőt: akár két kattintással és egy rövid mondattal is részt vehetsz a sorsoláson és megnyerheted a 36 000 forint értékű, 2 napos részvételi lehetőséget! Ha mindhárom kérdésre szövegesen válaszolsz és egy családi fotót, vagy gyerekrajzot is feltöltesz: pályázatodat a zsűri is értékeli. (Sorsolással helyszínenként 4 fő, a zsűri döntése alapján helyszínenként 6 fő jut részvételi lehetőséghez.)Ki fizeti a 40 szülő (közel 1,5 millió forint értékű) részvételi díját? A pályázatot az Imami Egyesület a Nemzeti Együttműködési Alap, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósítja meg.Meddig tart a pályázat? Pályázni 2016. október 31-ig lehet, eredményhirdetés 2016. november 7-én.Mi az az Imami? Az Imami Egyesület tagjai gyakorló édesanyák, az ország különböző pontjairól. Küldetésük, hogy információkkal és rendezvényekkel segítsenek téged abban, hogy a gyermekes mindennapok boldogabban, kevesebb zökkenővel teljenek. A pályázat a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósul meg.

http://imami.hu/orszagos-hirek/ingyenes-szuloi-kommunikacios-treningeket-szervez-az-imami

Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és állami támogatására

2016. Október 17.

Nyolcmilliárd forint uniós forrás fordítható Biztos Kezdet Gyerekházak létesítésére, fejlesztésére - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára. Czibere Károly elmondta, a szeptember végén megjelent pályázat a kistelepüléseken élőket segítheti, a kiírásra jelentkezhetnek önkormányzatok, civil szervezetek és egyházak is.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. október 27-étől – 2018. október 29-éig van lehetőség.

 

Pályázati felhívás

Ifjúsági Tudományos Tehetségkutató verseny

2016. Október 15.

 

Kik indulhatnak?

Egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden 1996. október 1. és 2003. augusztus 31. között született fiatal, aki még nem kezdte meg felsőoktatási tanulmányait. Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is.

Mit lehet nyerni?

 1. díj: (max. három) havi 30 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
 2. díj: (max. három) havi 20 000 Ft-os ösztöndíj egy évig

III. díj: (max. négy) havi 10 000 Ft-os ösztöndíj egy évig

a fiatalok szakmai, tudományos továbbfejlődésének támogatására.

A legfiatalabb díjazott megkapja a Siemens Zrt. 100 000 Ft-os, egyösszegű Junior Ösztöndíját is. A legjobb határon túli pályázó a Magyar Innovációs Szövetség egyösszegű, 100 000 Ft-os ösztöndíját kapja meg.

Az első és második helyezett fiatalokat segítő egy-egy középiskolai tanár egyszeri 100 000 Ft-os ösztöndíjban részesül.

Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1-3. helyezettjei 30 többletpontra jogosultak a felsőoktatási felvételi eljárás során.

A legjobb három pályázat lehetőséget kap 2017. szeptemberében, Észtországban, az EU "Fiatal Tudósok Versenyén" való részvételre, ahol további értékes pénz- és különdíjakat lehet nyerni (3500-7000 euró).

A versenyen kiválasztott tehetséges fiatalok további nemzetközi versenyen, utazásokon vehetnek részt.  Mivel lehet részt venni?

Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével.

Továbbá lehet pályázni a National Instruments myDAQ nevű termékének újszerű, máshol nem használt vagy publikált mérési vagy adatgyűjtési eljárásának kidolgozásával, ill. konkrét gyakorlati feladatok megoldására irányuló alkalmazással is. A versenyen bármilyen egyéb versenyre vagy pályázatra készített pályamunkával, ill. műszaki alkotással is részt lehet venni.

Hogyan kell nevezni?

A kidolgozandó vagy megoldandó feladat max. 2 oldalas vázlatát doc formátumban kell eljuttatni e-mailben 2016. november 28-án, 15 óráig beérkezően.

Az ünnepélyes díjátadásra 2017 májusában, kétnapos kiállítás keretében kerül sor. A legjobb pályaművek 2017 szeptemberében is bemutatásra kerülnek a Kutatók Éjszakáján.

Tovbbi részletek itt. 

Volt egyszer egy kis sün - rajzpályázat óvodásoknak és alsósoknak

2016. Október 15.

Volt egyszer egy kis sün a Csodaceruza mese- és rajzpályázata 5-10 éves gyerekeknek.

Óvodáscsoportok és alsó tagozatos osztályok pályamunkáit várjuk 2016. október 20-ig Írjatok mesét, verset, kitalált vagy igaz történeteket a sünről! Minden gyerek vegyen részt a munkában! Rajzoljátok le a sünt, vagy készítsetek képregényt róla!

A zsűri a három legjobb pályamunkát a csodaceruza magazin sündisznó számával ajándékozza meg, annyi példányban, ahányan vannak az osztályban vagy a csoportban.

Postázási cím: Csodaceruza magazin 1118 budapest, ménesi út 17/B 2. épület, 3. em. 14.

http://www.csodaceruza.hu