2019-02-21 19:00:00 Jin Wook Seo zongoraestje

A Végtelen gyökerei - kiállítás a Műcsarnokban

2017. Október 4. - 2017. Október 30.

Magyar Péter Amerikában élő magyar építész. 1975-ben hagyta el Magyarországot, 1980-ban költözött Amerikába, azóta folyamatosan részt vesz az amerikai egyetemi építészoktatásban, Magyarországon és külföldön egyaránt számos nemzetközi építészeti tervpályázatot készített.

Többezernyi rajzával a szellem anyaggá való átlényegülését vizsgálja. A rajzolás számára az építészeti tervezés legfontosabb fázisa, analízis és javaslatok megfogalmazása, miközben a teremtés szakrális élményét is átélhetővé teszi.

E rajzok leginkább a térbeli elrendezések lehetőségeiről gondolkodnak, a tér természetéről, kiterjedéséről és minőségéről tesznek fel kérdéseket. Magyar Péter olyan teljességre törekvő hiperlátásmóddal rajzol, amely folyamatban mindvégig ellenőrzése alatt tartja az ábrázoló geometriával kifejezhető „láthatóságot”, az előtér-háttér tapasztalatait.

Rajzai egyben kísérleti módszerébe is beavatnak: általuk egy olyan építészeti megközelítésmódot, egy nyílt tervezési folyamatot dolgozott ki és ad tovább tanítványainak, amely lehetővé teszi a térbeli folyamatok gondolati tartalmának feltárását és segíti azok értelmezését.

A műcsarnokbeli kiállítás a több ezer rajzból álló œvre-nek csak egy töredékét mutatja be. Megkísérli ezeken keresztül érzékeltetni azt a speciális látásmódot, amellyel Magyar Péter az épített környezethez, és ezen keresztül az egész emberi civilizációhoz közelít, részleteket villant fel kutató-analizáló munkájából.

A kiállított rajzok részvételre ösztönzik a nézőt: nem maradhatunk pusztán szemlélők, a fázisrajzok, fragmentumok böngészése, az asszociációkat megmozgató figyelem által bevonódunk az alkotás folyamatába, együtt gondolkodunk az alkotóval a rajzok által feltett – nem pusztán építészeti – kérdéseken, és vele együtt értelmezzük a lehetséges válaszokat.

Kiállítás-megnyitó: október 3. 17 óra

A tárlat megtekinthető: október 4-30.

Helyszín: Műcsarnok