2019-05-30 00:00:00 Bondoró Utcaszínház Fesztivál Kapolcson

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramban való részvételre 35 év alatti, felsőoktatási intézményekben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai/paralimpiai sportolók számára.

A pályázat célja

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a magyarországi felsőoktatási intézményekben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben sportoló azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy olimpiai/paralimpiai versenyszámban Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai/ paralimpiai érmet szerezzenek.

A pályázók köre

Az ösztöndíjprogramban való részvétel feltételei:

- be nem töltött 35. életév,

- magyarországi felsőoktatási intézményben felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzésére irányuló aktív hallgatói jogviszony,

- olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben szereplő sportágban aktív egyesületi tagság,

- olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben szereplő sportágban a magyar nemzeti válogatott keretben való tagság,

- a hallgatói jogviszony fennállása alatt kiemelkedő, olimpiai/paralimpiai versenyszámban, felnőtt korcsoportban nemzetközi éremszerzési esélyre jogosító sportteljesítmény,

- a pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó nem áll a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III.12.) Korm.rendelet alapján sportfegyelmi eljárás vagy a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III.23.) Korm.rendelet alapján doppingfegyelmi eljárás hatálya alatt,

- a pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó nem áll a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott jogerős eltiltás vagy kizárás hatálya alatt.

A pályázat részletei

A támogatás összege:

1. Kategória: Olimpia/Paralimpia

már éremmel rendelkező ösztöndíjas esetén: 240.000.-Ft/hó

éremesélyes ösztöndíjas esetén: 200.000.-Ft/hó

2. Kategória: Világbajnokság

felnőtt korcsoportban már éremmel rendelkező ösztöndíjas esetén: 200.000.-Ft/hó

felnőtt korcsoportra vonatkozóan éremesélyes ösztöndíjas esetén: 160.000.-Ft/hó

3. Kategória: Európa-bajnokság

felnőtt korcsoportban már éremmel rendelkező ösztöndíjas esetén: 160.000.-Ft/hó

felnőtt korcsoportra vonatkozóan éremesélyes ösztöndíjas esetén: 120.000.-Ft/hó

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Az ösztöndíjprogramban való részvételre az alábbiakban meghatározott időtartamon belül van lehetőség: legfeljebb az első felsőfokú végzettség – alapfokozatnak vagy az osztatlan képzésben szervezett mesterfokozatnak – megszerzésére irányuló tanulmányok megkezdésétől annak befejezéséig, illetve a hallgatói jogviszony megszűnéséig, de legkésőbb az ösztöndíjas 35. életévének betöltését követő hónap első napjáig.

A kitöltött jelentkezési lapot, valamint a csatolandó mellékleteket 2 példányban a megadott határidőig postai úton ajánlott küldeményben vagy személyesen az alábbi címre kell eljuttatni:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Sportért Felelős Államtitkársága

1054 Budapest, Hold utca 1.

A postára adással egyidejűleg elektronikusan – aláírt scannelt, valamint szerkeszthető formátumban – is kérik beküldeni a jelentkezési dokumentációt az alábbi elektronikus elérhetőségre: sportcsillag@emmi.gov.hu

Határidő: 2019. március 22.