2019-05-30 00:00:00 Bondoró Utcaszínház Fesztivál Kapolcson

Magyarország jó tanulója, jó sportolója

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdet a "Magyarország jó tanulója, jó sportolója – 2018" cím elnyerésére. Az elismeréssel azokat a tanulókat és hallgatókat kívánják kitüntetni, akik a 2017/2018. tanévben kimagasló tanulmányi- és sportteljesítményt nyújtottak.

1. A pályázat célja:

- az ifjúság ösztönzése az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra, valamint a fizikai aktivitásra, rendszeres és egészségfejlesztő testmozgásra;

- a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése.

2. A pályázat díjazása

A díjazottak a "Magyarország jó tanulója, jó sportolója - 2018" címet elismerő miniszteri oklevelet kapnak a 2017/2018. tanévben elért kimagasló tanulmányi- és sportteljesítményükért.

3. Pályázati kategóriák

A cím elnyerésére három kategóriában nyújtható be pályázat (a 2017/2018. tanévre vonatkozóan):

I. kategória: köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy magántanulói jogviszonyban részt vevő 5-8. évfolyamos tanulója

II. kategória: köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy magántanulói jogviszonyban részt vevő 9-13. évfolyamos tanulója

III. kategória: felsőoktatási intézmény teljes idejű képzésben részt vevő (nappali tagozatos) alap-, mester-, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatója

4. Pályázati feltételek

A cím elnyerésére az a tanuló vagy hallgató pályázhat, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

1. A 2017/2018. tanévben valamely magyarországi köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy magántanulói jogviszonyban részt vevő 5-13. évfolyamos tanulója vagy legalább az egyik félévben felsőoktatási intézmény teljes idejű képzésben részt vevő (nappali tagozatos) alap-, mester-, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatója.

2. Tanulmányi átlaga kettő tizedesjegy értékre kerekítve - az I. és II. kategóriában a magatartás és szorgalom jegyek kivételével számítva - elérte az alábbi eredményt:

I. kategória: a 2017/2018. tanév végén legalább 4,80

II. kategória: a 2017/2018. tanév végén legalább 4,70

III. kategória: a 2017/2018. tanév I. vagy II. félévében a súlyozott tanulmányi átlaga - minimum 15 teljesített kredit mellett - legalább 4,00

3. A 2017/2018. tanévben (2017. szeptember 1. és 2018. augusztus 31. között) a Pályázati útmutatóban meghatározott sportágban és versenyen 1-6. helyezést ért el.

5. A pályázat benyújtása:

A Pályázati felhívás, a Pályázati útmutató, valamint a dokumentáció elérhető a kormányzati portálon (http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag), valamint a pályázat során közreműködő sportköztestületek honlapjain (http://www.olimpia.hu, http://www.hparalimpia.hu, http://www.nvesz.hu, http://www.ndhsz.hu).

A pályázati dokumentációt (amely a Pályázati adatlapból és mellékletekből áll) a Pályázati útmutatóban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani az Emberi Erőforrások Minisztériuma címére.

A pályázat részleteit a Pályázati útmutató tartalmazza.

Tájékoztatjuk, hogy csak a Kitöltési útmutatónak megfelelő, pontos, hiánytalan, a kötelező mellékletek adataival megegyező Pályázati adatlap érvényes!

Hiánypótlásra nincs lehetőség!

6. Benyújtási határidő: 2019. március 28., 24:00 óra

7. A pályázat értékelése

A pályázatokat az Értékelő Bizottság - a tanulmányi, valamint a sporteredményeket figyelembe véve - egységes szempontsor alapján értékeli. A pályázat díjazottjairól - az Értékelő Bizottság által felterjesztett javaslat alapján - az oktatásért felelős miniszter dönt.

8. Értesítés a pályázat eredményéről

A díjazottak listája 2019. június 3-tól - az elért eredmény és oktatási intézmény megjelölésével - közzétételre kerül a kormányzati portálon az Oktatásért Felelős Államtitkárság vezető hírei között, illetve a pályázók a kapcsolattartó e-mail címére küldött elektronikus üzenetben értesítést kapnak az eredményről.

9. Díj átadása

A legmagasabb pontszámot elért díjazottak meghívást kapnak a "Magyarország jó tanulója, jó sportolója - 2018" cím díjátadó ünnepségére, a többi díjazott postai úton veheti át az elismerő oklevelet.

A pályázattal kapcsolatban a jotanulo-josportolo@emmi.gov.hu címre írhatnak