2019-05-30 00:00:00 Bondoró Utcaszínház Fesztivál Kapolcson

Petőfi Sándor Program – pályázat

Ismét lehet pályázni a szórványmagyarságot segítő Petőfi Sándor-program ösztöndíjaira.

A pályázat célja

• a magyarság összetartozás-tudatának erősítése;

• a külhoni magyar szórványközösségek értékőrző munkájának és tájékoztatási, közösségépítő tevékenységének támogatása az ösztöndíjasok jelenléte révén, erősítve ezzel a külhoni magyarok nemzethez való kötődését;

• a szórványközösségek magyar azonosságtudatának erősítése;

• szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a közigazgatás nemzetpolitikai tevékenysége iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.

A pályázat tárgya

A Program a külhoni magyarság magyar identitásának erősítése érdekében végzett ismeretátadási, oktatási, szervezési tevékenység ellátására nyújt (biztosít) ösztöndíjat legfeljebb 75 fő részére a 2019. augusztus hónap és 2020. június hónap között megvalósuló Program időtartama alatt.

A pályázók köre

Pályázat benyújtására és az ösztöndíjprogramban való részvételre az jogosult, aki

a. a pályázat benyújtásának időpontjában huszadik életévét betöltötte,

b. büntetlen előéletű,

c. magyar állampolgár,

d. legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

e. közösségszervező, hagyományőrző egyéb közösségi tevékenységekben aktívan vesz részt,

f. magas szintű angol nyelvtudással vagy a célország nyelvének legalább társalgási szintű ismeretével rendelkezik,

g. vállalja, hogy az ösztöndíjas jogviszony magyarországi záró szakaszának idejére Magyarország területére visszatér és a Program záró konferenciáján részt vesz.

Határidő

2019. március 1. napjától 2019. március 25. napjáig.

Interjú a pályázókkal: 2019. április 8. - 2019. április 18.

Külhoni programszakasz tervezett megvalósítási időszaka: 2019. szeptember - 2020. június.

Bővebb információ a pályázatról.