2019-05-30 00:00:00 Bondoró Utcaszínház Fesztivál Kapolcson

Kőrösi Csoma Sándor Program - pályázat

Ismét lehet pályázni a diaszpóra magyarságát támogató Kőrösi Csoma Sándor-program ösztöndíjaira.

A pályázat kiírójának célja, hogy kiépüljön és megerősödjön a külföldi magyar közösségeknek egy olyan intézményrendszere, amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a magyar nemzet összetartozásának erősítéséhez. A kiíró célja továbbá a szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a közigazgatás nemzetpolitikai tevékenysége iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.

A programot annak érdekében hozták létre, hogy a diaszpóra magyarságának magyar nyelvtudását fejlesszék, a magyar közösségekben való tevékenységet és a Magyarországgal való kapcsolattartást ösztönözzék, azaz a magyar identitást megerősítsék.

Ennek érdekében olyan, a magyar nemzet iránt elkötelezett, közösségszervező tevékenységekben jártas személyek pályázatait várják, akik segítenek e célok elérésében.

A Program a diaszpóra magyarság magyar identitásának erősítése érdekében végzett ismeretátadási, oktatási, szervezési, hitéleti tevékenység ellátására nyújt (biztosít) ösztöndíjat legfeljebb 150 fő részére (amely létszámból legfeljebb 30 fő egyházi pályázó) a 2019. május hónap és 2020. június hónap között megvalósuló Program időtartama alatt.

Pályázat benyújtására és az ösztöndíjprogramban való részvételre az jogosult, aki

  • a. a pályázat benyújtásának időpontjában huszadik életévét betöltötte,
  • b. büntetlen előéletű,
  • c. magyar állampolgár,
  • d. legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
  • e. közösségszervező, hagyományőrző egyéb közösségi tevékenységekben aktívan vesz részt,
  • f. magas szintű angol nyelvtudással vagy a célország nyelvének legalább társalgási szintű ismeretével rendelkezik,
  • g. vállalja, hogy az ösztöndíjas jogviszony magyarországi záró szakaszának idejére Magyarország területére visszatér és a Program záró konferenciáján részt vesz.

A pályázat benyújtása: 2019. március 1. napjától 2019. március 25. napjáig.

Interjú a pályázókkal: 2019. április 8. - 2019. április 18.

A pályázat benyújtása postai úton történik. A pályázati dokumentációt egy példányban kell benyújtani a Nemzeti Regiszter honlapján található 2019. évi pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével, mellékletek hiánytalan csatolásával az alábbi címre: Miniszterelnökség, Délvidéki és Diaszpóra Főosztály (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.)

Bővebb információk: https://www.korosiprogram.hu/hirek/miniszterelnokseg-palyazati-felhivasa-korosi-csoma-sandor-program-osztondijra-0