2019-05-30 00:00:00 Bondoró Utcaszínház Fesztivál Kapolcson

Budapest Ösztöndíj Program

Budapest Főváros Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest Ösztöndíj Programban való részvételre felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára.

A pályázat célja

A pályázatot elnyerő felsőoktatási képzésben résztvevő ösztöndíjasok betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét;

A diplomamunka megírásához biztosított szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségekkel járuljon hozzá a felsőoktatásban megszerzett elméleti tudás gyakorlatban történő alkalmazásához.

A pályázók köre

1. A Program résztvevője lehet (legfeljebb 10 fő), az a

  • a magyar állampolgárságú, vagy
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
  • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt, illetve letelepedett jogállású vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárságú,

büntetlen előéletű, cselekvőképes, felsőfokú tanulmányait folytató, nappali tagozatos, a Program kezdési időpontjában alap- v. mesterképzés utolsó tanulmányi évét megkezdő hallgató, aki:

  • valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll;
  • a jelentkezést megelőző két lezárt tanulmányi félévben legalább 4,00-4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik;
  • a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgozatát a főpolgármester által jóváhagyott átfogó témaköröknek megfelelő tárgyból írja;
  • angol, német vagy francia legalább középfokú, államilag elismert  nyelvvizsgával rendelkezik;
  • a diploma megszerzésének évében életévét nem tölti be.

A pályázat részletei

A támogatás összege: bruttó 50.000,-Ft/hó/fő

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatott pályázatok várható száma: 10 fő

A Program időtartama: legfeljebb 10 hónap.

A Program kezdési időpontja: szeptember, keresztféléves képzés esetén 2020. február.

A tizedik alkalommal meghirdetésre kerülő Budapest Ösztöndíj Program keretében a nyertes pályázók a diploma megszerzése előtt 10 hónapon keresztül szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségek biztosítása által segítséget kapnak diplomamunkájuk elkészítéséhez.

A pályázati anyagot egy eredeti példányban kell elküldeni a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztályának címezve, lezárt borítékban, személyesen vagy megbízott útján a 1052 Budapest, Városház u. 9-11. III. emelet 441-es szobában leadva H-CS 8.00-16.30 óra között, P 8.00-14.00 óra között.

A borítékra rá kell írni: „BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM”.

Határidő: 2019. március 29.