Aktív időskor

A demográfiai idősödés, vagyis az idősebb korosztályok arányának növekedése az egyik meghatározó társadalmi-demográfiai jelenség a világ fejlettebb régióiban. Magyarországon a 60 éves és ennél idősebb népesség aránya 1990 és 2015 között közel 19%-ról több mint 25%-ra növekedett, és az előrejelzések szerint 2060-ra eléri a 29%-ot. Az utóbbi évtizedekben az idősek belső korösszetétele is megváltozott, jellemzően a legidősebb, 80 éven felüliek részarányának növekedésével, ami 2,7%-ról 4,2%-ra nőtt 2001 és 2015 között.

Hazánkban ma már nemcsak a 60, de a 65 évesnél idősebbek száma is magasabb a 14 évesnél fiatalabbakénál.

Az egész társadalom számára fontos cél, hogy az időskorúak ne veszítsék el önállóságukat, ne szigetelődjenek el, hanem továbbra is a szűkebb-tágabb közösség hasznos tagjának érezzék magukat. A minden korosztály számára élhető társadalom egyik alapköve a generációk közötti kapcsolattartás erősítése, s ezzel párhuzamosan a nemzedékek közötti feszültség csökkentése.

A demográfiai idősödés kihívásai a szemünk előtt zajló folyamatokhoz, gyorsan változó helyzethez való folyamatos alkalmazkodást igényelnek: az idősödéssel kapcsolatos hozzáállás felülvizsgálatát, alapvető szemléletváltást és szemléletformálást tesz szükségessé ezen a területen.

Szakítani kell azzal a felfogással, amelyben az idősek csupán ellátásra, gondozásra szoruló emberként jelennek meg, holott az egészségben eltöltött várható élettartam-növekedés egyben azt is jelenti, hogy tevékenyen, motiváltan, produktívan is el lehet tölteni a nyugdíjas éveket. Ugyancsak fontos lenne, hogy minél szorosabbak legyenek a családon belüli, az idősek és fiatalabb nemzedékek közötti kapcsolatok, s a kommunikáció javuljon.

A csalad.hu honlapon is elérhető pályázatainkkal, programjainkkal ennek megfelelően támogatjuk:

  • a generációk közötti kapcsolatok szorosabbra fűzését;
  • a családközpontú társadalom kialakulását, amelyben a különböző generációk és szereplők együttélése és kommunikációja egymás megbecsülésén és tiszteletén alapul;
  • az egymásra odafigyelő és egymást segítő magatartás elismerését;
  • a hátrányos helyzetű gyermekek és a nők mellett az idősek méltó életminősége érdekében végzett társadalmi szemléletformálást;
  • az aktivitás minél hosszabban tartó megőrzésének támogatását.

Néhány pályázat, program az elmúlt időszakból:

Családbarát Ország

EFOP-1.2.1 Védőháló a családokért

EFOP-1.3.5. Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével

Idősbarát Önkormányzat Díj (évente tavasszal kerül kiírásra)