2019-05-30 00:00:00 Bondoró Utcaszínház Fesztivál Kapolcson

Oviverzum - felhívás óvodáknak ingyenes szolgáltatásokra

Az Oviverzum pályázatot hirdet ingyenes szolgáltatásokra magyarországi óvodák számára.

- Nem sablonokból, hanem az óvoda elképzelései alapján professzionális honlap elkészítése (+teljes grafika és design, +a szolgáltatás időtartama alatt a honlap szerkesztése, +a pályázónak a honlap önálló szerkesztésére való felkészítése),

- Az óvoda forgatókönyve és felvételei alapján 1 db bemutatkozófilm (max. 3 perc időtartam, +feliratozás, +animációk, +zene) elkészítése,

- Az óvoda forgatókönyve és felvételei alapján, évente 2 db kampányfilm (beiratkozás, szja 1%, stb., max. 2 perc/film időtartam, +feliratozás, +animációk, +zene) elkészítése,

- Az óvoda által készített digitális fotók professzionális kidolgozása, feljavítása

A pályázati részvétel feltételei

A pályázatban nem vehet részt:

- nemzetiségi óvoda

- részben vagy egészben egyházi fenntartású óvoda

- az az óvoda, amelynek honlapján 2018. január 1. óta az óvodáskorú gyermekek nevelésével, egészségével foglalkozó szakcikkek kivételével az adott óvoda eseményeivel, működésével összefüggésben nem álló hír, közlemény, egyéb tartalom megjelent

- a gyermekek bevonásával választási kampányrendezvény helyszínéül szolgáló óvoda

A pályázat benyújtásának menete

1. A pályázó az első szakaszban egy nem hivatalos, tetszőleges e-mail címről elküldi az intézményére semmilyen utalást nem tartalmazó kreatív koncepcióját és hivatalos telefonszámának utolsó 4 számjegyét az alábbi e-mail címre: oviverzum@protonmail.com

2. A kiíró értékeli a kreatív koncepciót és annak a Rangsorolás a) pontja alapján adott pontszámáról e-mailben értesíti a pályázót.

A kreatív koncepció értékelésénél kiemelt szempont az eredetiség, a fenntarthatóság, a megalapozottság, a megvalósíthatóság, a szülők aktív bevonása, a tehetséggondozás, a saját grafika, design, a pályázó intézmény gyermekei részvételével készített grafika, zenei kompozíció, a szponzoroktól, reklámoktól, linkektől mentes tartalom.

3. A pályázó a második szakaszban az óvoda hivatalos e-mail címéről elküldi a Rangsorolás a), b), c) és d). pontok szerint összesített pontszámát, az azt igazoló linkeket és/vagy dokumentumokat, az első szakaszban használt, azzal megegyező, tetszőleges e-mail címét és hivatalos telefonszámát, valamint az általa igényelt szolgáltatások felsorolását, feltéve, hogy összpontszáma legalább 20 pont.

4. A kiíró a beérkezett pályázatokat formai és tartalmi szempontból ellenőrzi, majd megállapítja a pályázók összpontszám szerinti sorrendjét és erről értesíti a pályázókat.

Pályázati határidők

A kreatív koncepció benyújtásának határideje 2018. december 10.

A rangsorolás a) pontjáról értesítő e-mail elküldésének napja 2018. december 11.

Az összesített pontszám benyújtásának határideje 2018. december 14.

Rangsorolás

A pályázók közül az alábbi pontok összesítése alapján kerülnek ki a győztesek:

a). a pályázónak a szolgáltatásokkal kapcsolatos terveit bemutató kreatív koncepciója után:

- 1-től 15 pont

b). a pályázó 2018/19. nevelési évre vonatkozó közzétételi listájában megállapított gyermeklétszám után:

- 60 gyermekig 4 pont

- 61-120 gyermekig 6 pont

- 121 gyermek felett 8 pont

c). a pályázat benyújtásának napján a pályázó hivatalos facebook oldalának like-jai után:

- 1-100 like 1 pont

- 101-300 like 2 pont

- 301 like felett 3 pont

d). a pályázó alapítványa részére a 2018-as rendelkezési évben felajánlott szja 1% minden megkezdett 100.000 Ft után 1 pont:

- 1-100 000 Ft-ig 1 pont

- 100 001-200 000 Ft-ig 2 pont

- ... stb.

A győztesek

A pályázaton a Rangsorolás alapján az 5 legtöbb pontot elérő pályázó nyer. Pontegyenlőség esetén a pályázók hivatalos gyermeklétszáma dönt, a nagyobb gyermeklétszám javára.

A győztes pályázók valamennyi szolgáltatásra jogosultak, azokat tetszés szerint vehetik igénybe, a filmek elkészítése pedig a következő évre átvihető.

A pályázatban szereplő minden szolgáltatás teljesen ingyenes és az is marad. A szolgáltatás kizárólag a pályázatban meghatározott specifikációkra vonatkozik.

A szolgáltatás megvalósítása

A szolgáltatás 2019. január 1-én indul, időtartama 3 év. A honlapot a pályázó döntése alapján a kiíró vagy a pályázó szerkeszti. A 3. év után a honlappal kizárólag a pályázó rendelkezik, azt a kiíró a továbbiakban nem szerkeszti.

A szolgáltatás b), c) és d) pontjában meghatározott filmek és fotók esetében a pályázó határozza meg azok elkészítésének és megjelenésének ütemezését, határidőit. A pályázó által késznek minősített és átvett filmeket és fotókat a kiíró a továbbiakban nem szerkeszti.

A szolgáltatás megszünése

A szolgáltatást a pályázó bármikor megszüntetheti, honlap esetében a 1. év végétől a honlap használatának fenntartásával. A 1. év vége előtti megszüntetés esetén a pályázó a honlap további használatára nem jogosult.

Megszűnik a szolgáltatás,

- amennyiben a szolgáltatás bármelyik tárgyévében a Rangsorolás d) pont szerinti összege alacsonyabb az azt megelőző tárgyévben felajánlott összegnél

- amennyiben a szolgáltatás időtartama alatt az óvoda nem felel meg a pályázati részvétel feltételeinek

- a szolgáltatás megkezdésétől számított 10. év végén

A honlappal kapcsolatos szolgáltatás megszünésével a szolgáltatás b), c) és d) pontjában meghatározott, vagy még nem igényelt, vagy a korábbi évről áthozott, vagy átadásra még nem került elemei a továbbiakban nem vehetők igénybe.

Meghosszabbodik a szolgáltatás, amennyiben

- a tárgyévben a Rangsorolás d) pont szerinti összege 15%-kal magasabb az azt megelőző tárgyévben felajánlott összegnél, 1 évvel

- a tárgyévben a fenntartó 1 000 000 ft. feletti összegű beruházása esetén, 1 évvel

- amennyiben a pályázó az 1. év végétől a kiíró közreműködése nélkül, önállóan szerkeszti a honlapot, 1 évvel

A szolgáltatás meghosszabbításának elemei - azok igazolása és igénylése esetén - a szolgáltatás legfeljebb 10 éves időtartamáig - tárgyévenként és elemenként - összeadhatók.

A szolgáltatás meghosszabbítása a honlap kiíró által történő szerkesztésének határidőit nem érinti. A pályázati részvétel feltételei a szolgáltatás meghosszabbított időtartama alatt is érvényesek.

A pályázó nyilatkozatai

A pályázat benyújtásával a pályázó kijelenti, hogy megfelel a pályázatban való részvétel feltételeinek, valamint elfogadja a pályázati kiírásban foglaltakat.

A pályázó vállalja, hogy minden, a pályázattal és a kiíróval kapcsolatosan tudomására jutott információt, adatot, dokumentumot határozatlan ideig szigorúan bizalmasan kezel.

További részletek: https://www.facebook.com/Oviverzum-290438231797213/