2019-06-22 00:00:00 Két nap a tudatosabb vásárlásért

Pályázat csökkentlátó gyermekeknek

A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány – együttműködve a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével – pályázatot hirdet Magyarországon tanuló, magyar állampolgárságú általános, közép, felsőfokú tanulmányaikat folytató látássérült diákok részére, tanulmányaik végzésével összefüggő eszközök, segédeszközök beszerzésének, egyéb az iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó kiadások támogatása céljából.

A pályázat keretösszege: 650 000 Ft.

A pályázati részvétel feltétele: hivatalos oktatási intézmény tanulója, jó tanulmányi eredmény. A pályázaton való részvételhez a 3,5 átlagnál jobb tanulmányi eredmény szükséges. A pályázat során maximum 21 gyermek támogatására nyílik lehetőség, amelynek konkrét összege a feltételeknek megfelelő nyertesek tanulmányi eredményétől, a pályázók számától függ. A pályázat elbírálása után a nyertesek részére a támogatás esetenkénti konkrét összegéről az Alapítvány tájékoztatást ad.

Az Alapítvány ezzel a pályázattal elsősorban a 18. év alatti azon rászoruló látássérült gyermekeket kívánja támogatni, akik más pályázati lehetőségektől elesnek, az adott körülmények ellenére jó tanulmányi eredményt tudnak felmutatni, társaikkal együttműködő magatartást tanúsítanak.

Előnyben részesülnek:

  • A jó tanulmányi eredményt elérő, igyekvő diákok (a pedagógus írásos véleménye alapján),
  • A nehéz jövedelmi helyzetben élő családban élő diákok (rövid, a körülményeket ismertető írásos bemutatkozás),
  • Látássérült testvérrel, vagy más látássérült családtaggal élő diákok,
  • Halmozott fogyatékossággal élő diákok,
  • Látássérült gyermekét egyedül nevelő szülő családjában élő diákok.

Pályázni kizárólag a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa és a VGYKE által kiadott pályázati űrlap teljes körű és a valóságnak mindenben megfelelő kitöltésével, illetve a kitöltött űrlap és a mellékletek, valamint a bemutatkozó levél határidőben történő benyújtásával lehet.

A pályázó a tanulmányát-, életvitelét segítő különféle eszközök, beszerzésére nyújthat be pályázatot.

A megpályázható összeg: maximum 30.000-50.000 Ft, tanulmányi átlagtól függően, melyet a kuratórium határoz meg. Amennyiben egy családból több pályázat érkezik, a kuratórium egyedi döntésével az egy családban élő gyermekeket együttesen támogathatja az egyéb körülmények figyelembevételével megállapított összeggel.

Pályázni az alábbi csoportokba tartozó eszközökre lehet:

  • tanulást segítő eszközök (informatikai, optikai, mechanikus, beszélő alkalmazások stb.)
  • iskolai munkáját, egyéb foglalkozásokat segítő eszközök
  • életvitelt könnyítő eszközök,
  • személyes használatra ruhanemű, cipő, táska.

A pályázati adatlap letölthető a http://www.vgyke.com/wp-content/uploads/2018/10/P%C3%A1ly%C3%A1zati-adatlap-P%C3%A9ntek-Lajos-2018.doc oldalról, illetve beszerezhető személyesen, vagy kérhető e-mailben: ugyfel@vgyke.com

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. november 9. péntek.