2019-08-01 08:00:00 Tony Curtis személyes tárgyai - kiállítás Mátészalkán

Diákhitel

Kedvezményes hitellehetőség felsőoktatásban részt vevő diákok számára.

Diákhitel1

Kik vehetik igénybe?

Felsőoktatási képzésben részt vevő akár nappali, akár esti, akár levelező tagozaton vagy távoktatásos formában tanuló magyar állami ösztöndíjjal vagy magyar állami részösztöndíjjal támogatott, vagy önköltséges hallgatók, akik nem rendelkeznek korábbi hallgatói hiteltartozással, ha 45. életévüket még nem töltötték be.

Mennyi ideig jogosult a hallgató a hitelre?

Tizenegy tanulmányi féléven keresztül, félévenként öt tanulmányi hónapig. Abban az esetben, ha a hallgató egységes, osztatlan képzésben vesz részt és a képesítési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tizenegy tanulmányi félévet, a hitelfelvevő jogosultsági ideje megegyezik a képzési idővel, de nem haladhatja meg a tizennégy tanulmányi félévet.

Mire költhető?

Célja szerint a hallgatói léttel kapcsolatos költségek finanszírozására vehető igénybe, de felhasználása nincs konkrét feltételhez kötve. A hitel felhasználható az Európai Gazdasági Térségen belüli külföldi résztanulmányok (pl. Erasmus félévek, AIESEC, stb.) folytatása során a hallgatók külföldön történő megélhetése, lakhatás teljes vagy részleges fedezetének biztosítására is.

Mekkora összeget lehet felvenni?

Az igénybe vehető hallgatói hitel legmagasabb összege tanulmányi hónaponként 70 000 forint, amit havonta részletekben vagy tanulmányi félévenként egy összegben vehető fel. Az Európai Gazdasági Térségen belüli külföldi résztanulmányok finanszírozására a hitel maximum két félévre vehető fel, maximum a normál Diákhitel1 kétszeres mértékét kitevő összegben.

Mekkora a hitel kamata?

A Diákhitel kamata változó, a kamat mértékét a kormányrendelet határozza meg, érvényes mértéke 2,30%.

Az aktuális kamat minden naptári félév első napjától érvényes. A kamat összege megjelenik két országos napilapban, a Diákhitel Központ honlapján, valamint a felsőoktatási intézményekben is közzéteszik.

Hol és mikor igényelhető a Diákhitel1?

A hitelfelvevő a Diákhitel szervezettel határozatlan időre szóló hitelszerződésben állapodik meg, ezt követően a hitel a Diákhitel szervezetnél, a tanulmányi félév során a beiratkozást követően legkésőbb a tárgyév december 15-éig, illetve a tárgyév május 15-éig igényelhető.

Mikortól kell elkezdeni törleszteni a felvett hitelt?

A törlesztési kötelezettség kezdete a hallgatói jogviszony megszűnését követő negyedik hónap első napja, legkésőbbi pedig a 45. életév betöltésének időpontját követő negyedik hónap első napja.

Hogyan történhet a diákhitel1 törlesztése?

Törleszteni banki átutalással vagy bankkártyás befizetéssel lehet. Lehetősége van a kötelező törlesztőrészlet mellett plusz összeget fizetni előtörlesztés jogcímén. A törlesztés az első két évben a minimálbér alapján, a 3. évtől pedig a jövedelem alapján történik. A törlesztés a munkáltatók által nyújtható cafetéria juttatások körébe is bevonható. A juttatás csak az előírt kötelező diákhitel törlesztőrészlet erejéig, de havonta legfeljebb a minimálbér 20%-áig terjedő összeg lehet.

Diákhitel2

Kik vehetik igénybe?

Kizárólag magyar állami részösztöndíjas és önköltséges képzésben tanulmányokat folytató hallgatók képzésük finanszírozása érdekében vehetik igénybe, akik nem rendelkeznek korábbi hallgatói hiteltartozással, ha 45. életévüket még nem töltötték be.

Mennyi ideig jogosult a hallgató a hitelre?

Tizenegy tanulmányi féléven keresztül, félévenként öt tanulmányi hónapig. Abban az esetben, ha a hallgató egységes, osztatlan képzésben vesz részt és a képesítési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tizenegy tanulmányi félévet, a hitelfelvevő jogosultsági ideje megegyezik a képzési idővel, de nem haladhatja meg a tizennégy tanulmányi félévet.

Mire költhető?

Célhoz kötött juttatás, amely kizárólag a felsőoktatási intézménynek fizetendő képzési költség megtérítésére költhető, 2018. februártól pedig már az alap- és mesterképzés tanterve szerint hivatalosan magyar nyelven oktatott ismeretek nem magyar nyelven történő oktatásért fizetendő térítési díj is finanszírozható a Diákhitel2 összegéből. A hitel összegét a hitelközpont közvetlenül a felsőoktatási intézményeknek utalja.

Mekkora összeget lehet felvenni?

Az igénylő maximálisan akkora összeget vehet fel, amekkora az intézmény felé fennálló fizetési kötelezettsége.

Mekkora a hitel kamata?

A 2017/18-as tanévtől a Diákhitel2 kamata 0% (kamatmentes), ami a már folyósított hitelekre is vonatkozik.

Hol és mikor igényelhető a Diákhitel2?

A hitelfelvevő a Diákhitel szervezettel határozatlan időre szóló hitelszerződésben állapodik meg, ezt követően igényelheti a hitelt a soron következő tanulmányi félévre a beiratkozást, illetve bejelentkezést követően.

Mikortól kell elkezdeni törleszteni a felvett hitelt?

A törlesztési kötelezettség kezdete a hallgatói jogviszony megszűnésének, legkésőbb azonban a 45. életév betöltésének időpontját követő negyedik hónap első napja.

Hogyan történhet a Diákhitel2 törlesztése?

Törleszteni banki átutalással vagy bankkártyás befizetéssel lehet. Lehetősége van a kötelező törlesztőrészlet mellett plusz összeget fizetni előtörlesztés jogcímén. A törlesztés az első két évben a minimálbér alapján, a harmadik törlesztési tárgyévtől pedig jövedelem alapján történik. A törlesztés a munkáltatók által nyújtható cafetéria juttatások körébe is bevonható. A juttatás csak az előírt kötelező diákhitel törlesztőrészlet erejéig, de havonta legfeljebb a minimálbér 20%-áig terjedő összeg lehet.

Milyen törlesztéssel kapcsolatos kedvezmények vannak?

Az alábbi kedvezmények mindkét hiteltípusnál igénybe vehetők:

Törlesztési kötelezettség felfüggesztése, kamatterhek könnyítése:

1.1. Célzott kamattámogatást kapnak, és törlesztési kötelezettségük szünetel a csecsemőgondozási díj, GYED, vagy GYES ellátásban, valamint a rokkantsági-, vagy rehabilitációs ellátásban, illetve járadékban részesülő hitelfelvevők az ellátásuk időtartama alatt.

1.2. A hiteltörlesztés felfüggesztésére és ez idő alatt a kamatterhek alóli mentességre jogosultak a diákhitellel tartozó nők a 2018. január 1. után születő, vagy örökbefogadott gyermekükre tekintettel, a kedvezmény a kérelem benyújtását követő hónaptól vehető igénybe legkésőbb a várandósság 91. napja vagy az örökbefogadás gyámhatósági engedélyezését követő három év időtartamra.

Diákhitel összegével kapcsolatos kedvezmények

2.1. Gyermekvállalás esetén a várandósság 3. hónapjától egészen a gyermek hároméves koráig az anya mentesül a törlesztési kötelezettség alól, és erre az időre kamattámogatásban is részesül (a tartozásra kamatköltség nem rakódik, így annak összege nem növekszik).

2.2. A diákhitel-tartozás felének elengedésére jogosultak azok a diákhitellel rendelkező nők, akik 2018. január után született második gyermekük (a kedvezmény örökbefogadás esetén is jár).

2.3. A diákhitel teljes összegének elengedésére jogosultak azok a nők, akiknek 2018. január 1 után harmadik vagy további gyermekük születik (örökbefogadás esetén is jár).

A diákhitellel kapcsolatban további részletek a Diákhitel Központ Zrt. honlapján olvashatóak:

https://www.diakhitel.hu/

Jogszabályok: 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200001.kor

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100204.tv