2019-02-22 15:00:00 Rád hagyományozom

Apák fokozottabb bevonása a gyermekgondozásba – „Apaszabadság”

KI JOGOSULT RÁ?

A gyermek születése esetén az apát megilleti a pótszabadság.

HOL, HOGYAN IGÉNYELHETEM?

A munkáltatónál nyilatkozat kitöltésével igényelhető. Az apának a pótszabadság igénybevételéhez a munkáltatójának be kell mutatnia a gyermek születési anyakönyvi kivonatának (halva született gyermek esetében a halotti anyakönyvi kivonat) eredeti példányát, valamint írásban nyilatkoznia kell arról, hogy szülői felügyeleti jogát nem szüntette meg illetve nem szünetelteti. A Kincstár munkáltató székhelye szerint illetékes megyei igazgatósága a Munka törvénykönyvéről szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltató részére megtéríti az apát megillető és részére kifizetett távolléti díj és közterheinek összegét.

A KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG IDŐTARTAMA

Ezt a szabadságot a gyermek születésekor, legkésőbb a születést követő második hónap végéig lehet igénybe venni.

A KEDVEZMÉNY ALAPJÁN IGÉNYBE VEHETŐ NAPOK SZÁMA

A gyermek születése esetén öt, ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság illeti meg az apát, melyet kérésének megfelelő időpontban, de legkésőbb a szülést követő második hónap végéig a munkáltató köteles kiadni. A pótszabadság idejére a munkáltató az apa részére távolléti díjat fizet.

AMIT ÉRDEMES MÉG TUDNI

A munkáltatónak a pótszabadság igénybevételéről nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartás tartalmazza az igénybe vevő nevét, a ténylegesen igénybe vett napok számát, időpontját, a távolléti díj kiszámításának módját, összegét és a számított közterheket.

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/a-gyermek-szuletese-eseten-az-apat-megilleto-potszabadsag-int