2019-02-22 15:00:00 Rád hagyományozom

A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás ügyleírása

Ki jogosult a KRESZ vizsga és a KRESZ tanfolyam költségeinek megtérítésére?

A támogatást az a magyar állampolgár veheti igénybe, aki a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.

Meddig lehet igényelni a vizsgadíjat?

Az igénylést a KRESZ-vizsgát követő egy éven belül lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Az eljárás 30 napot vesz igénybe.

Mekkora a visszaigényelhető összeg?

A közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga szolgáltatási díjának összege, ami legfeljebb 25 000 forint.

A visszatérítés akkor is igényelhető, ha a fiatal a KRESZ vizsga után nem közvetlenül vesz részt a gyakorlati oktatáson.

Hol igényelhető a visszatérítés?

A támogatás megállapítására irányuló eljárás írásbeli kérelemre indul. A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál elektronikus űrlapon vagy formanyomtatványon kell benyújtani.

Hogyan lehet igényelni?

Az elektronikus űrlapon és a formanyomtatványon szükséges megadni:

  • személyazonosító adatokat,
  • a lakóhelyet, tartózkodási helyet, elérhetőséget,
  • állampolgárságot,
  • egy bankszámlaszámot, melyre majd a visszatérítés összege átutalásra kerül,
  • a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga naptári napját,
  • amennyiben a kérelmező nevében a támogatás megállapítására irányuló kérelmet a törvényes képviselő nyújtja be, akkor szükséges megadni a törvényes képviselő személyazonosító adatait, lakóhelyét, tartózkodási helyét, elérhetőségét, valamint bankszámlaszámát.

A vonatkozó jogszabály az 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet, a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról. A rendelet 2018. március 23-án került kihirdetésre.