2018-12-15 08:00:00 Adventi hangverseny Martonvásáron

Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíj

A Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíj a diaszpóra magyarság magyar identitásának erősítése érdekében végzett ismeretátadási, oktatási, szervezési, hitéleti tevékenység ellátására nyújt (biztosít) ösztöndíjat legfeljebb 150 főnek.

Az ösztöndíj célja az, hogy kiépüljön és megerősödjön a külföldi magyar közösségeknek egy olyan intézményrendszere, amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a magyar nemzet összetartozásának erősítéséhez.

A Program a diaszpóra magyarság magyar identitásának erősítése érdekében végzett ismeretátadási, oktatási, szervezési, hitéleti tevékenység ellátására nyújt ösztöndíjat legfeljebb 150 főnek (legfeljebb 30 fő egyházi pályázó, és legfeljebb 120 fő egyéb területen tevékenykedő pályázó) a 2018. május hónap és 2019. június hónap között megvalósuló Program időtartama alatt.

Pályázat benyújtására és az ösztöndíjprogramban való részvételre az jogosult, aki

  • a pályázat benyújtásának időpontjában huszadik életévét betöltötte,
  • büntetlen előéletű,
  • magyar állampolgár,
  • legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
  • közösségszervező, hagyományőrző egyéb közösségi tevékenységekben aktívan vesz részt,
  • magas szintű angol nyelvtudással vagy a célország nyelvének legalább társalgási szintű ismeretével rendelkezik,
  • vállalja, hogy az ösztöndíjas jogviszony magyarországi záró szakaszának idejére Magyarország területére visszatér és a Program záró konferenciáján részt vesz.

A pályázat benyújtása: 2018. március 12.