2019-08-01 08:00:00 Tony Curtis személyes tárgyai - kiállítás Mátészalkán

Gyermekápolási táppénz

A munkavállaló szülőnek 12 éven aluli gyermeke betegsége időtartama alatt járó ellátás.

KI JOGOSULT RÁ?

Minden munkaviszonyban álló szülőt megilleti, aki beteg gyermekét otthon vagy kórházban felügyeli.

Az ellátások tekintetében szülőnek minősül:

• a vér szerinti vagy az örökbefogadó szülő,

• a szülővel együtt élő házastárs,

• a nevelőszülő,

• a helyettes szülő,

• a gyám, továbbá

- az a személy, aki a saját háztartásában élő gyermeket kívánja örökbefogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van.

HOL IGÉNYELHETEM?

Az ellátás iránti kérelmet a foglalkoztatóhoz, egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, önfoglalkoztató esetén a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró, megyeszékhelyen működő járási hivatalához, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalához kell benyújtani.

HOGYAN IGÉNYELHETEM?

1. Az orvos által kitöltött keresőképtelenségről szóló igazolás mellett ki kell tölteni a „Nyilatkozat a

gyermekápolási táppénz megállapításához (NYIL. 40/tp. r.sz.)” elnevezésű nyomtatványt.

2. benyújtás: ld: a „Hol igényelhetem?” c. pontot.

3. folyósítás: a munkáltató társadalombiztosítási kifizetőhelye, ennek hiányában a foglalkoztató székhelye szerint illetékes kormányhivatal folyósítja.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A gyermekápolási táppénz összege a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának

• hatvan százaléka folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő esetében,

• ötven százaléka

• két évnél rövidebb folyamatos biztosítási idő esetében,

• a szülő tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartama alatt abban az esetben,

ha a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben.

Az egy napra járó összeg nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 200 százalékának harmincad részét (8.500,- Ft).

MEDDIG KAPHATOM A TÁMOGATÁST?

A gyermekápolási táppénz folyósításának időtartama elsődlegesen a beteg gyermek életkorától függ, továbbá attól, hogy a gyermekápolási táppénzt igénybe vevő szülő egyedül neveli-e a gyermeket.

A gyermek életkorához igazodóan igénybe vehető gyermekápolási táppénzes napok száma:

A táppénz az egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, ápolása címén a gyermek egyéves koráig

időbeli korlátozás nélkül jár.

• Az 1-3 éves gyermek után évenként és gyermekenként 84 naptári nap;

• A 3-6 éves gyermek után évenként és gyermekenként 42, egyedülállónak 84 naptári nap;

• A 6-12 éves gyermek után évenként és gyermekenként 14, egyedülállónak 28 naptári nap gyermekápolási táppénz folyósítható.

Több gyermek egy idejű betegsége esetén ugyanazon időtartamra csak 1 gyermek után folyósítható

az ellátás.

Az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet érvényesíteni a gyermekápolási táppénz iránti igényt.

MIT KELL MÉG TUDNOM?

1. Az ellátás megoszthatósága

Ugyanazon gyermek után járó gyermekápolási táppénz csak a szülők egyikét – azt, aki keresőképtelen a betegség ideje alatt - illeti meg.

2. Megállapítható-e az ellátás méltányosságból?

Igen. Méltányosságból adható táppénz a szülő részére, ha 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja vagy a 12-18 év közötti gyermek kórházi kezelése időtartamára abban az esetben, ha a szülő a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményben.

3. További információk

A NEAK pénzbeli ellátások, gyermekvállalás támogatásával foglalkozó honlapja (http://neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/penzbeli_ellatasok/gyermekvallalas_tamogatasa/gyap)

illetve az EMMI Központi Ügyfélszolgálat „Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról“ című

kiadványa. http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/csalad-ifjusagugy/gyermekek-utan-jaro-ellatasok