Étkezési térítési díjkedvezmény

Bölcsődés, óvodás és köznevelési intézményben tanuló gyermekek számára az évközbeni intézményi étkezéshez nyújtott kedvezmény.

KI JOGOSULT RÁ ÉS MILYEN MÉRTÉKBEN?

A támogatás teljes ingyenességet, illetve 50%-os támogatást jelenthet.

Ingyenes az étkezés:

A bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek részére, ha

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (a továbbiakban: RGyK) részesül,
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 • fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben helyeztek el (és részesül RGyK-ban),
 • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett (nettó) összegének 130%-át, vagy

  nevelésbe vették.

Az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

  nevelésbe vették,

 • fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben helyezték el (és részesül RGyK-ban).

Az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha

 • nevelésbe vették, vagy
 • utógondozói ellátásban részesül.

50%-os mértékű normatív kedvezményt (kedvezményes, félárú étkezést) biztosítanak:

- az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

- az 1-8. évfolyamon és az azon felüli nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

- az 1-8 évfolyamon, vagy azon felül tanuló tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után, feltéve, hogy a gyermek nem részesül ingyenes étkezésben.

HOL IGÉNYELHETEM?

Az étkezést biztosító intézménynél.

HOGYAN IGÉNYELHETEM?

Az „Igénylőlap normatív étkezési térítési díjkedvezmény igénybevételéhez” című nyomtatványt kell kitölteni , leadni és a szükséges igazolások benyújtani.

MEDDIG KAPHATOM A TÁMOGATÁST?

A nappali rendszerű oktatásban való részvétel befejezéséig jár.

KIK A KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK A NORMATÍV KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNÁL?

A normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni:

- a tizennyolc éven aluli,

- a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és

- életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.

HÁTTÉR:

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (21/B.)§