2019-08-01 08:00:00 Tony Curtis személyes tárgyai - kiállítás Mátészalkán

Csecsemőgondozási díj (CSED)

A szülési szabadság idejére járó, keresetfüggő, előzetes munkavégzéshez, illetve biztosítási jogviszonyhoz kötött havi pénzbeli támogatás.

KI JOGOSULT RÁ?

Az az édesanya, aki a gyermeke születését megelőzően két éven belül legalább 365 napon át biztosított volt és akinek a gyermeke

a biztosítási idő alatt, vagy

a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül születik, vagy

a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül születik.

Az édesanya helyett jogosult lehet továbbá

  • az a nő, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette (a gyermek gondozásba vételének napjától),
  • az a családbafogadó gyám, aki a csecsemőt jogerős döntés alapján gondozza (a gyám kirendelésének napjától),
  • a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha az anya az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák (az igazoláson feltüntetett naptól az anya egészségi állapotának fennállásáig),
  • a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha az anya meghal (az elhalálozás napjától),
  • az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket vele együtt örökbe fogadni szándékozó nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák (az igazoláson feltüntetett naptól az egészségi állapot fennállásáig),
  • az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket örökbe fogadni szándékozó nő meghal (az elhalálozás napjától),
  • az a férfi, aki a csecsemőt egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe (a gyermek gondozásba vételének napjától),

    amennyiben a fentebb meghatározott feltételek bármelyikének bekövetkezése napján az édesanyára vonatkozó jogosultsági feltételekkel rendelkezik.

HOL IGÉNYELHETEM?

A CSED iránti kérelmet:

• a munkáltatónál kell előterjeszteni,

• ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnt, a volt munkáltató székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró, megyeszékhelyen működő járási hivatalánál, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál kell benyújtani,

• egyéni vállalkozó, őstermelő, ún. önfoglalkoztató a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró, megyeszékhelyen működő járási hivatalánál, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál

nyújthatja be kérelmét.

HOGYAN IGÉNYELHETEM?

A kérelmezőnek ki kell töltenie a „Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához” elnevezésű nyomtatványt.

Egyéni vállalkozó, őstermelő, ún. önfoglalkoztató kérelmét az "Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű nyomtatványon nyújthatja be.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A CSED összege az igénylést megelőző jövedelem (ún. naptári napi alap) 70%-a. A csecsemőgondozási díj alapjául szolgáló jövedelmet elsősorban a táppénzszabályok szerint állapítják meg.

Az összeg személyi jövedelemadó köteles bruttó összeg, ebből a megjelölt adókedvezmények figyelembevételével a személyi jövedelemadó-előleget levonják.

MEDDIG KAPHATOM A TÁMOGATÁST?

A CSED a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra (24 hétre) jár, legfeljebb a gyermek születését követő 168. napig, kivéve a koraszülött gyermekek esetében.

Részletek: A szülési szabadságot úgy kell kiadni, hogy abból legfeljebb 4 hét a szülés várható időpontja elé essen. A szülési szabadság tehát legkésőbb a szülés napjával kezdődik, azaz a CSED-re való jogosultság kezdő napja a szülés várható időpontját megelőző négy hét bármelyike lehet, de legkésőbb a szülés napja.

MIT KELL MÉG TUDNOM?

Lehetőségeim az ellátás lejárta/megszűnése után, illetve azzal egyidejűleg:

• Az ellátás lejárta után vehető igénybe a gyermekgondozási díj (GYED).

Kaphatok ellátást méltányosságból?

• Igen. Abban az esetben, ha a biztosítottnak minősülő kérelmező nem rendelkezik a szükséges biztosítási idővel, a kormányhivatal megállapíthat jogosultságot.

További információk

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő weboldalán, ide kattintva.