2019-08-01 08:00:00 Tony Curtis személyes tárgyai - kiállítás Mátészalkán

Anyasági támogatás

Minden születő gyermek után a szülő számára egyszeri alkalommal járó támogatás

KI JOGOSULT RÁ?

Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően:

• az a nő, aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – várandósgondozáson vett részt (az anyasági támogatás a jogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek halva született),

• az örökbefogadó szülő, ha a születést követő hat hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték,

• a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül – jogerős határozat alapján – gondozásába kerül.

Jogosult a támogatásra továbbá az anyával egy háztartásban élt apa, vagy az a személy, aki a gyermek gondozását ellátja, amennyiben az anyasági támogatásra jogosult nő az ellátás felvétele előtt meghal.

HOL IGÉNYELHETEM?

1. személyesen vagy postai úton (Postafiók: 1919) benyújtható

• a lakóhely szerint illetékes járási hivatal ügyfélszolgálatánál, vagy

• a járási hivatal integrált ügyfélszolgálatánál (kormányablak), illetve

• a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen (ha van ott ilyen).

2. elektronikus úton:

• https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu

HOGYAN IGÉNYELHETEM?

A „Kérelem anyasági támogatás megállapítására" című formanyomtatványon.

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/index.php?r=client/view_off

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

Az anyasági támogatás összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával, ikergyermekek esetén 300%-ával.

MEDDIG KAPHATOM A TÁMOGATÁST?

Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani. A támogatás egyszeri alkalommal jár.

MIT KELL MÉG TUDNOM?

1. MIKOR NEM JÁR ANYASÁGI TÁMOGATÁS?

• ha a gyermeket örökbe adják,

• a gyermek a gyámhatóság határozata alapján gyermekvédelmi gondoskodásban részesül.

De! Az anyasági támogatás – a szülést követő hat hónapon belül benyújtott igény esetén – megilleti a jogosultat, ha

• a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulásról szóló nyilatkozatot visszavonták,

• a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik, és a továbbiakban az anya gondoskodik a gyermek neveléséről.

2. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

• Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) családtámogatással foglalkozó honlapja (http://cst.onyf.hu/hu/),

• a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (29. §),

• a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet.