2019-06-22 00:00:00 Két nap a tudatosabb vásárlásért

CSELEKVÉSI TÁMOGATÁS A GYEREKEKKEL SZEMBEN ALKALMAZOTT TESTI FENYÍTÉS MEGSZÜNTETÉSÉT CÉLZÓ TRANSZNACIONÁLIS PROJEKTEKRE

A pályázat célja a gyermekekkel szemben alkalmazott testi fenyítés formájában megjelenő erőszak megelőzése és az azzal szembeni küzdelem támogatása, valamint az erőszak áldozatainak védelme, valamint a gyermekekkel szembeni visszaélésnek, kizsákmányolásnak, embercsempészetnek, valamint az erőszak minden formájának és kínzásnak a megszüntetésére irányuló Fenntartható Fejlődési Cél elérésének elősegítése.

Támogatott tevékenységek - a testi fenyítésre vonatkozó jogra, a gyermekek védelemhez való jogára, a testi fenyítés veszélyeire, a pozitív fegyelmezés elősegítésére vonatkozó fenntartható képzés és figyelemfelhívás átfogó tervezése és kezdeményezése, - a releváns (kulcs)szereplők, ügynökségek, szakemberek, képzése és együttműködése, - részletes iránymutatás készítése és terjesztése.

Kedvezményezett Ausztriában, Bulgáriában, Horvátországban, Cipruson, Dániában, Észtországban, Finnországban, Németországban, Görögországban, Magyarországon, Írországban, Lettországban, Luxemburgban, Máltán, Hollandiában, Lengyelországban, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban, Svédországban valamint Izlandon alapított nonprofit magán- vagy közszervezet, nemzetközi szervezet.

Részvételi forma: Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium: Legalább három különböző támogatható országban alapított szervezet partnersége keretében kell benyújtani a pályázatot.

Teljes keret: 1 700 000 euró

EU hozzájárulás projektenként (max.): Min. 75 000 euró

Támogatási intenzitás 80%

Előfinanszírozás: A támogatási összeg 65-80%-a (szerződéskötéstől számított 30 napon belül).

Benyújtási határidő 2016. 03. 03. 12:00 óra

Elszámolható közvetlen költségek

- személyi költségek

- utazás és ellátás költségei

- eszközbeszerzés arányos értékcsökkenése

- fogyóeszközök és anyagok

- alvállalkozói költségek

- HÉA (áfa) visszaigényelhető, kivéve ha levonható, illetve közintézmény vásárlásai esetén

- egyéb közvetlen költség (disszemináció, fordítás, előfinanszírozáshoz garancia - ha szükséges, könyvvizsgálat stb.)

Elszámolható közvetett költségek

- Átalányösszeg, amely a teljes elszámolható közvetlen költségek 7%-a.

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_corp_en.htm

PÁLYÁZATI CSOMAG