2019-06-22 00:00:00 Két nap a tudatosabb vásárlásért

CIVIL TÁRSADALMI PROJEKTEK

Végrehajtó ügynökség: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)

Pályázati azonosító: EACEA 36/2014

Státusz: nyitott

Határidő: 2016.03.01.

Keretösszeg:

185 000 000 EUR (2014-2020)

Támogatási forma: Vissza nem térítendő Kedvezményezett:

Pályázók: nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, az oktatási, kulturális és kutatóintézeteket.

Partnerek: helyi/regionális állami hatóságok vagy nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, az oktatási, kulturális vagy kutatóintézeteket, a testvérvárosi bizottságokat és hálózatokat.

Konzorciumi előírás:

A projektben legalább három támogatható ország szervezeteinek kell szerepelnie, amelyek közül legalább egynek uniós tagállamnak kell lennie.

Célok:

Minden projektnek összhangban kell lennie a program céljaival.

Elsőbbséget élveznek azok a projektek, amelyek emellett a program éves prioritásaira is irányulnak.

Azon általános cél keretén belül, hogy az Unió közelebb kerüljön a polgárokhoz, a fő célkitűzések az alábbiak:

• a polgárok Európai Unióval, annak történelmével és sokszínűségével kapcsolatos ismereteinek javítása;

• az európai polgárság megerősítése és az uniós szintű polgári és demokratikus részvétel feltételeinek javítása.

 

További részletek: itt.